Väder Lidingö

Lidingö måndag 3 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Ägardirektiven för Lidingöhem gårdagens enda stridsfråga

tisdag 26 mars 2013 15:48

Kommunfullmäktige. Måndagens kommunfullmäktigemöte på Lidingö blev en uppvisning i samförstånd, i stort. Den enda fråga som väckte ordentlig debatt handlade om nya ägardirektiv till Lidingös allmännyttiga bostadsaktiebolag Lidingöhem.

I januari 2011 kom en lag som innebär nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Samtidigt infördes också nya regler för hyressättningen så att likvärdiga förutsättningar skapas mellan kommunala och privata hyresvärdar. Därför måste Lidingöhems ägardirektiv från 2002 förändras.

Efter att kommunalrådet Paul Lindquist, M, presenterat det nya förslaget sa Kent Ivarsson att Centerpartiet inte ansåg att de nya direktiven angav någon tydlig inriktning för bolaget och dess styrelse. Centern vill att staden först tar fram en strategi för Lidingöhem innan man anger bolagsdirektiven. Vilken nytta förväntas bolaget göra för stadens invånare? Uppdraget måste formuleras tydligare, ansåg Ivarsson. Staden äger nu 151 bostadsrätter på ön som oftast hyrs ut i andra hand, ibland till bostadssociala ändamål.

– Idag har Lidingöhem 700 miljoner kronor i kassan till låg avkastning. Därför skulle Lidingöhem kunna förvärva hyresfastigheter eller bygga nya bostäder. Men, vad vill vi med bolaget, frågade Ivarsson och tyckte att det var otydliga ägardirektiv. Vi står inför ett strategiskt vägval, sa Ivarsson och yrkade på återremiss.

Paul Lindquist å sin sida ansåg inte alls att målen var otydliga.
– De beskriver vad vi vill med bolaget. Vi kan köpa in äldre lägenhetsbestånd med lägre hyror, medan däremot nybyggda lägenheter inte har låg hyra. Enligt det majoritetsprogram vi presenterade år 2010 kan överskott som genererats vid fastighetsförsäljningar användas till investering, kommunal infrastruktur eller till att minska stadens låneskuld. Det är en fråga vi jobbar med vi är ännu inte klara. Vi återkommer om detta”.

Men Ivarsson återkom och ville ha en öppen diskussion innan direktiven togs.
– De 700 miljoner kronorna kan användas för att köpa fastigheter. Vi behöver både forskar- och studentbostäder. Nyproduktion kan idag faktiskt fås för en kostnad av 13 000 kronor per kvadratmeter.

Ewa Lantz, S, var inte heller nöjd med ägardirektiven.
– Ett kommunalt bolag ska ha en tydlig samhällsuppgift. Om den saknas kan man fråga sig om det är meningsfullt att kommuner äger och driver ett aktiebolag. Vi anser inte att ägardirektiven anger den samhällsuppgift som Lidingöhem ska ha. Först måste man bestämma vilken bostadspolitik man vill genomföra. Därefter beskriver man, i ett ägardirektiv, bolagets roll. Det är oklart vilka uppgifter bolaget ska ha. Vi anser att Lidingöhem ska ha en social uppgift att uppföra bostäder för bl.a. äldre och studenter. Bygg hyresrätter och sluta avyttra bostäder. Vi kan inte heller ställa oss bakom att bolagets avkastningskrav ska fastställas i samband med stadens budgetprocess. Ewa Lantz yrkade därefter på avslag.

Sedan utbröt en debatt mellan Inger Damberg, L, och Paul Lindquist om en formulering i direktiven om vad kommunfullmäktige ska få ta ställning till. Det visade sig att en extra lång mening i texten kunde tolkas på två sätt. Damberg fruktade att fullmäktiges möjligheter skulle inskränkas betydligt, medan Lindquist hade en annan uppfattning. Det hela löstes genom att man gjorde en s.k. redaktionell ändring med hjälp av två parentestecken ().

Jessica Nyberg, KD, lovade och sa att:
– Vi ska återkomma till vad som ska göras med den stora kassan. Vi behöver inte gå in på en kommersiell marknad för att bygga nya bostäder utan arbeta med att lösa den bostadssociala delen genom att köpa befintliga lägenheter. Det finns redan byggda fastigheter, det är bara att hitta dem.

Resultatet av diskussionen blev till slut att kommunfullmäktige godkände förslaget till ägardirektiv.

De övriga ärenden som diskuterades och godkändes har tidigare beskrivits av Lidingösidan:
Ny avfallstaxa, se denna länk.
Nytt ridhus på Elfviks gård, se denna länk.
Satsningar på kultur, musik och utbildning, se denna länk.
Utökad borgen för IFK Lidingö Fotboll, se denna länk.

Dela Ägardirektiven för Lidingöhem gårdagens enda stridsfråga

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google