Väder Lidingö

Lidingö tisdag 24 november 2020 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

Ännu ingen förändring beträffande 7 september

fredag 14 augusti 2015 00:01

Trängselskatten. Den 15 juni skrev Lidingösidan att Lidingöregeln skulle försvinna den 7 september. I och med att betalstationerna då flyttas vid Ropsten blir konsekvenserna att den som bara ska hämta eller lämna någon med bil vid T-banan i Ropsten, eller som ska infartsparkera, får börja betala trängselskatt.

De nya skattenivåerna från årsskiftet blir 11, 15, 25 och 35 kronor.De nya skattenivåerna från årsskiftet blir 11, 15, 25 och 35 kronor.

Ett stort antal kommentarer, kritiska till betalstationernas placering, har sedan dess kunnat läsas på Lidingösidan. Dessutom har alla politiska partier på Lidingö fått möjlighet att svara på tre frågor om Transportstyrelsens beslut. Alla partier utom Socialdemokraterna har svarat, se länkar längst ned i denna artikel.

Den 17 juli redovisade Lidingösidan att Lidingö stads kommunstyrelse redan i oktober 2013 varnade för att lidingöborna skulle behöva betala skatt för att med bil hämta och lämna vid Ropsten, om betalstationerna flyttades.

Den 8 juli i år skickade Lidingös stadsdirektör Anna Hadenius och kommunalrådet Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) brev till personer på Finans- och Näringsdepartementet i vilket de begärde ett möte för att kunna diskutera trängselskattens förändringar för lidingöborna från den 7 september.

Ännu har inget svar kommit till Lidingö stad. Anna Hadenius säger att hon i onsdags talade med Finansdepartementet och att de där var väl medvetna om brevet från Lidingö, och om frågan. Eftersom några personer med kännedom om frågan fortfarande var på semester har man ännu inte kunnat bestämma dag för ett möte.

För att ändra på den kommande placeringen av betalstationerna vid Ropsten krävs en lagändring. Riksmötets (= lagstiftaren) öppnande äger rum tisdag den 15 september och före dess lär inga lagändringar kunna tas.

Svar från Lidingös politiska partier på Lidingösidans tre frågor:
6 juli: Folkpartiet.
7 juli: Centerpartiet.
8 juli: Vänsterpartiet.
9 juli: Moderaterna, Lidingöpartiet, Kristdemokraterna.
13 juli: Miljöpartiet.
14 juli: Sverigedemokraterna.

Dela Ännu ingen förändring beträffande 7 september

Kommentarer

Anders Jensson 2015-09-01 19:48

Trafikverket påstår att de utrett, men inte kan pga trafiksäkerhet. Vilket skogsbacken! De vill helt enkelt inte.

Det ser alltså mörkt ut i frågan, men ett litet ljus i bedövelsen...
Så här skriver Trafikverket på sin hemsida "Möjligheten att behålla lösningen med infartsparkering eller hämtning/lämning av passagerare i Ropsten utan att betala trängselskatt har undersökts. Det har dock inte visat sig finnas lagstöd för att kunna behålla möjligheterna. Delvis eftersom det inte går att hitta en trafiksäker plats för av- och påstigning vid trafikplats Ropsten.

Betalstationernas placering ändras
Betalstationerna i Ropsten är sedan den 7 september 3015 flyttade. Betalstationerna vid Gasverksvägen, Bobergsgatan och Norra Hamnvägen har ersatts med betalstationer på av- och påfarterna till Lidingövägen i Ropsten."

Notera att flytten sker 3015, en viss tid kvar att få till en ändring alltså :-)

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trangselskatt/Trangselskatt-i-stockholm/Lidingoregeln-tas-bort/

Amelie Tarschys Ingre (FP), oppositionsråd 2015-08-17 13:14

Hej Mikael, betalstationernas exakta placering är inte reglerad i lagen.

I propositionen 2013/14:26 s. 11 står "Lidingö kommun har anfört att betalststionerna vid Ropsten måste placeras på ett sådant sätt att Lidingöborna kan infartsparkera och hämta respektive lämna passagerare vid tunnelbanan utan att betala trängselskatt. Regeringen konstaterar i denna del att portalerna (den fysiska utrustningen över en väg som registrerar passager) ska placeras inom de ringar som är markerade på kartan i bilaga 1 till lagen (2004:629) om trängselskatt. Den närmare placeringen av dessa portaler hanteras inte inom ramen för lagstiftningsärendet."

Den ring som riksdagen fattat beslut om är så stor att man mycket väl kan placera ut betalstationer på Gasverksvägen och Norra hamnvägen. Det enda man behöver göra därefter är att gå till riksdagen för att återinföra en modifierad lidingöregel för bilister som far genom dessa båda stationer. Det skulle relativt enkelt kunna lösas, om alla partier är överrens, genom ett utskottsinitiativ under hösten.

Lidingö stad bör dessutom snarast överklaga beslutet och begärna inhibition eftersom den nya placeringen av betalstationerna striden mot intentionerna i trängselskattelagen.

Mikael Olofsson 2015-08-14 08:50

Betalstationernas exakta placering är väl inte baserade på någon lag? Jag har svårt att tro att GPS-koordinaterna står i lagtexten? Om så är fallet borde det inte behövas någon lagändring för att flytta en station eller två några meter.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google