Väder Lidingö

Lidingö torsdag 24 juni 2021 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Beslut om nya simhallen tas efter valet

lördag 30 juni 2018 07:46

FULLMÄKTIGEBESLUT 24 SEPTEMBER. Nu är stadens utredning om förutsättningarna för Lidingös nya simhall klar. Förslaget är, inte helt överraskande, en bassäng på 25x25 meter plus familjebad och multibassäng. Ärendet behandlas först vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 augusti, då den nyvalde kommunstyrelseordföranden Daniel Källenfors (M) leder mötet. Själva beslutet tas sedan i kommunfullmäktige den 24 september, alltså två veckor efter valet. Men fullmäktiges sammansättning är då densamma som nu eftersom valresultatet inte slår igenom förrän den 1 november.

Den fråga som debatterats mest efter beslutet om den nya simhallens placering i Dalénum är längden på banorna. Föreningslivet, med Lidingö simklubb i spetsen, har förordat en 50 meter lång motionsbassäng. Men enligt stadens utredning kommer en 25x25-metersbassäng fylla alla kapacitetsbehov under "hela simhallens livslängd". En simhall i Dalénum kommer dock ha ett betydligt större upptagningsområde än bara Lidingö. Redan år 2021, när simhallen är tänkt att invigas, bör ett besöksunderlag om 15 000-20 000 människor beaktas utöver Lidingös egna kommuninvånare. Fram till 2030 kommer ytterligare 15 000 människor från Loudden, Hjorthagen, Frihamnen och Värtan vara potentiella simhallsbesökare.

Bilden är en exempelskiss från den simhallsutredning som gjordes 2015. Här syns en 25-metersbassäng med (endast) åtta banor, multibassäng och familjebad. Illustration: Lidingö stadBilden är en exempelskiss från den simhallsutredning som gjordes 2015. Här syns en 25-metersbassäng med (endast) åtta banor, multibassäng och familjebad. Illustration: Lidingö stad

Investeringskostnaden för en 25x25-meters simhall beräknas i utredningen till cirka 245 miljoner kronor, för en 50 x 25- bassäng till cirka 300 miljoner kronor. Nettokostnaden per år för 25x25-bassängen ligger på runt 11 miljoner, för 50x25 på cirka 16 miljoner kronor.

Utredningen föreslår att en privat operatör upphandlas för att driva simhallen. Gångsätrabadet har idag totalt cirka 47 000 besök per år, den nya simhallen beräknas enligt prognosen få 230 000 besök, fördelade på 130 000 bad, 60 000 föreningar och simskolor och 40 000 gymbesökare. Entréavgifterna beräknas ligga på 110 kronor för vuxna vid ett enstaka besök. Med klippkort eller årskort blir priserna lägre. Priserna för barn blir även de lägre.

Tre definitioner från utredningen:
Familjebad
Ordet "äventyrsbad" nämns bara en gång i stadens utredning, men var gränsen går mellan ”äventyrsbad” och ”familjebad” (som staden använder som definition) är inte helt tydligt. I det familjebad som stadens lokalprogram beskriver är inriktningen lek och avkoppling, för en målgrupp upp till cirka 15 år. Barn upp till 12 år rekommenderas att ledsagas av vuxen vid simhallsbesök. Grunden i familjebadet utgörs av en barnbassäng med rutschbana, roliga attraktioner och interaktiv lek. För de lite större barnen bör det finnas en vattenrutschbana. Även bubbelpool och bord och stolar för servering kommer att kunna inrymmas här, enligt utredningens beskrivning.

Skolbad
Skolans behov av vattenyta styrs av Läroplanens mål för elevers simkunnighet. Kravet är att eleverna ska kunna simma 150 meter bröst och 50 meter rygg vid utgången av årskurs nio. En ny simhall med undervisningsbassäng, eller multibassäng, tillsammans med utökad bassängyta, kommer väl att motsvara skolans behov. Multibassängen är tänkt att vara försedd med höj- och sänkbart mellangolv där djupet kan varieras. Bassängens storlek möjliggör undervisning för två simskolegrupper samtidigt.

Servering
En servering är ofta ett efterfrågat inslag och bidrar till att besökarna stannar längre tid. Kvaliteten på serveringarna har utvecklats i takt med simhallarna. Nya anläggningar har inte sällan regelrätta restauranger. Lidingö stads simhall bör ha en omsorgsfullt utformad serveringsdel som utgör såväl en mötesplats som en attraktion i sig.

Klicka för att läsa stadsledningskontorets utredning och konsultföretaget Ablix rapport. Båda länkarna går till Lidingö stads sida och till pdf-sidor.

Dela Beslut om nya simhallen tas efter valet

Kommentarer

Björn Engdahl 2018-07-07 19:52

Oj så många! Håller med Mikael O. 230000 besökare/år innebär i snitt 630 besökare/dag dvs mycket mer när det är högtryck. Någon som tror på det?

Och vad är det för fel med 25 metersbassäng? Det hålls faktiskt internationella mästerskap i sådan bassäng. Fråga Sara Sjöström!

Och sen är det sagt att hallen ska ligga i Dalenum, var då?

Mikael Olofsson 2018-06-30 11:22

Jag sätter en hundralapp på att man gravt överskattat antalet förväntade besökare.

Pelle Lundblad 2018-06-30 09:29

Otroligt synd att utredningen avfärdar en djupdel som skulle kunna användas för simhopp, konstsim och fridykning.
Jag tänker oxå på alla duktiga tjejer i GT Vikingarna som slutar med gymnastik pga problem med rygg och knän, de skulle kunna fortsätta med simhopp eller konstsim, eftersom slitaget på knän och rygg inte är lika stort.

Jag hoppas att detta blir en valfråga!

Utredarna skriver:
”Idag finns ingen simhoppsklubb på Lidingö, något som möjligen kan anses förklarligt då det inte finns hoppbassänger på ön för sporten. En simhall med hoppkapacitet skulle medge simklubben att öppna en sektion för simhopp. Även gymnastikföreningar kan dra nytta av ny hoppkapacitet. Dock medför en djupare bassäng större kostnader både avseende markarbete och tjocklek på betongen. Utifrån nuvarande föreningsstruktur i kommunen bör lokalprogrammet från 2015 ligga fast avseende hoppkapacitet i den nya simhallen. Någon särskild djupdel eller hoppbassäng föreslås därför inte.”

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google