Väder Lidingö

Lidingö onsdag 21 februari 2024 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

M+LP+KD: Bevarad småstadskaraktär och skattesänkning

torsdag 25 oktober 2018 13:17

BUDGETFÖRSLAG FÖR 2019. Igår lämnade M+LP+KD sitt budgetförslag för år 2019 till Lidingös kommunstyrelse. Förslaget diskuteras och beslutas vid kommunfullmäktiges sammanträde i slutet av november, då även öns övriga partiers budgetförslag finns tillgängliga. De tre partierna betonar att inriktningen för byggpolitiken är att bevara Lidingös karaktär av småstad och skärgårdsö. Man vill både anställa en stadsarkitekt och ta fram en arkitekturpolicy. "Under mandatperioden kommer Lidingö centrum att utvecklas i samråd med de nya ägarna" kan man läsa i det utskickade pressmeddelandet.

Stadens ekonomiska ställning är stark, prognosen för 2018 är ett överskott på 65 miljoner kronor. Stadens samlade pensionsåtagande täcks med hela 109 procent, vilket är mycket högt jämfört med övriga kommuner i landet. I förhållande till jämförelsekommunerna Täby, Danderyd, Sollentuna, Solna och Österåker har Lidingö en högre kommunal skattebörda, skriver man. Och eftersom ekonomin är stark föreslår de tre partierna en kommunal skattesänkning med 20 öre nästa år till 18,29 kronor. Samtidigt finns utrymme för ökade satsningar på både skola och omsorg.

De tre partierna redovisar också en politisk viljeinriktning i fyra punkter: en hållbar ekonomi, förstärkning av verksamheterna, en varsam byggpolitik och ett lyssnande ledarskap. Partierna anser även att det behövs en ny trafikpolicy och man vill arbeta för bättre kollektivtrafik till sjöss. 

Den poilitiska ledningen vill tillsätta en idrottschef eftersom det finns behov av tydligare grepp hur staden samarbetar med idrotts- och föreningslivet. Dessutom ska en idrottspolicy ska tas fram. Mellan 2019 och 2021 kommer flera idrottsområden och lokaler att renoveras och utvecklas. Arbetet med Lidingövallen och Högsätra idrottsområde planeras redan, och bygget av 25-meterssimhallen i Dalénum startar under 2019. Beräknas vara klart 2021 till en investeringskostnad av 275 miljoner kronor.

Kort sammanfattning av budgeten:
• Lidingöborna får lägre skattebörda med 20 öre, till föreslagna 18,29 kronor.
• Pengbeloppen för förskola och grundskola höjs med mellan 1,9 % och 2, 8%.
• Pengbeloppen för hemtjänst, servicehus och särskilda boenden höjs med 2 %.
• Pengbeloppen för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri höjs med 2 %.
• Satsningar på sammanlagt 42 miljoner kronor på vård, skola och omsorg.

Prioriterade satsningar sker även för att få fler personer som befinner sig långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden in i arbete, påskynda digitaliseringen, förstärka skolresultaten och tryggheten i omsorgen för äldre och socialt utsatta.

Dela M+LP+KD: Bevarad småstadskaraktär och skattesänkning

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google