Väder Lidingö

Lidingö måndag 24 februari 2020 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Blir det ny simhall eller var det bara valfläsk?

torsdag 5 november 2015 20:56

I den politiska majoritetens (M+LP+KD) nyligen presenterade budgetförslag för 2016 saknas ordet "simhall",vilket flera noterat. I januari i år kom den s.k. badhusutredningen som innehöll tre föslag på hur en ny simhall påLidingö skulle kunna utformas.

Länk till Lidingösidans artikel 30 januari 2015 om badhusutredningen.

Sedan dess har inte mycket hörts utåt från majoriteten, om man bortser från besök hos några andra kommuner för att se hur dessa löst frågan om simhall, se Lidingösidan 23 april 2015.

Men majoriteten har inte legat på någon sandstrand under sommaren utan beslutat sig för att gå vidare, men med en lite annan vinkel. Man ansåg att de tre förslag som presenterades var väldigt dyra och istället har man valt att göra en tilläggsutredning där utgångspunkten är att satsa på en utbyggnad av det befintliga badet i Gångsätra.

- Innan jul kommer vi få information vad den tilläggsutredningen kring badhus som vi initierade har kommit fram till. Vi vet inte vad en sådan hall skulle kosta i vare sig drift eller investering. Därför finns det inga budgeterade medel för badet. Med det sagt vill jag vara tydlig med att vi i allra högsta grad arbetar med frågan men vi måste veta vad det kostar innan vi budgeterar för det, säger kommunalrådet och ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Carl-Johan Schiller (KD).

Lidingösidan har tyvärr ännu inte lyckats få fram hur tilläggsutredningens direktiv ser ut.

Några som är missnöjda med den långsamma gången är Centerpartiet. Partiets gruppledare Patrik Buddgård:
- Nytt badhus står högst upp på lidingöbornas önskelista över aktiviteter. Centerpartiet frågar sig om badhusutredning som tillsattes strax innan valet av Moderaterna, samt Lidingöpartiets och Kristdemokraternas valbudskap om ny simhall, bara var valfläsk eftersom majoriteten inte alls agerat i frågan sedan utredningen presenterade sitt resultat i början av februari.

- Majoriteten är ute på djupt vatten när de inte gör som de sagt före valet. Ny simhall nämns inte ens i deras budgetförslag. Vi kommer inte vara nöjda förrän vi har en ny simhall på Lidingö. Att inte ha en ordentlig simhall på 46 000 invånare är oacceptabelt. I en kommun som kallar sig hälsans ö måste man ha anläggningar som möjliggör skonsam träning för äldre, rehabträning, möjlighet för barn att lära sig simma och simklubbsverksamhet, säger Patrik Buddgård.

I Centerpartiets budgetförslag satsar man på en ny simhall i anslutning till Gångsätrabadet. Den ska ha en 25-metersbassäng med 8 banor och en rehabiliterings- och undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten på 10x16 meter. Centerpartiet vill att det snarast genomförs en fördjupad utredning av Badhusutredningens alternativ "Nybyggnad vid Gångsätrabadet". Man anser dock att den föreslagna familjebassängen kan ersättas av Gångsätrabadets befintliga bassäng, som renoverades för ett antal år sedan för cirka 45 miljoner kronor. Med de redan gjorda renoveringarna kan investeringskostnaden sänkas, från badhusutredningens förslag, och få ett investeringstak på 150 miljoner kronor.

Dela Blir det ny simhall eller var det bara valfläsk?

Kommentarer

Anders Wennberg 2015-11-07 17:19

Nja du Marianne,

Det finns nog flera grejer på Lidingö som hamnar högre på Slöseriombudsmannens lista än simhall.

Några exempel:

Planerad renovering av stadshuset kan enligt LT kosta upp till 300 MSEK

Lidingöhem sålde Kantarellen för hundratals miljoner underpris, åtminstone om man tar hänsyn till att man skickade med mark som man nu eventuellt skall bygga mer på

Stabskostnaderna har de senaste 9-10 åren vuxit 2-3 gånger snabbare än budgeten i övrigt, under PL's ledning så har helt klart centrala staber prioriterats framför verksamheten.

Nu jobbar 49 pers på Stadsbyggnadskontoret, 90 på Konsult och service kontoret och ytterliggare 18 på Stadsledningen.

Lidingö Trädgårdscenter verkar få för många uppdrag på ön, och har marginaler på över 20%. Det tyder inte på speciellt bra upphandlingar

10 miljoner kronor avsattes för en träpromenad på södra ön, pengarna räckte bara till en tredjedel av planen. Bygge av rondellen vid Vallen. I tekniska nämnden finns nog en del att granska

Man la nästan 30 miljoner kronor på konsultkostnader och broschyrer för Centrum / Torsviksplanen innan man gick ut och frågade folket

Ja, det finns nog värre grejer än badhus som man slösar pengar på...

Patrik Buddgård (C) 2015-11-06 16:38

En ordentlig simhall behövs på Lidingö! Det är viktigt för att barnen ska kunna lära sig simma, för en fungerande simklubbsverksamhet, rehabträning och skonsam träning för äldre.

För att kostnaderna inte ska skena har vi noggrant undersökt olika simhallslösningar genom att besöka cirka 10 förhållandevis nybyggda simhallar. Just därför föreslår vi inte heller någon simhall "som ska sätta kommunen på kartan" som refereras till i länken eller något extravagant äventyrsbad. Vi föreslår att den bassäng som finns används och kompletteras med en motionsbässäng på 25m och en rehabbassäng.

Marianne Alin 2015-11-06 11:37

Har Centern fått spader? Var ska de hitta all klöver för att nyrenovera denna gamla simhall som är rätt sunkig?
Det oroar mig att denne centerman så lättvindigt som slänga pengarna i "poolen". Det är ju ingen liten önskelista C skickar till tomten/skattebetalarna. Ger därför underkänt till centern för detta förslag.
Ta varning från Slöseriombudsmannen på allvar.

Mikael Olofsson 2015-11-06 09:45

Badhusfeber? Får man inte ganska mycket skola och äldrevård för pengarna? http://www.sloseriombudsmannen.se/2015/06/01/pengar-i-sj%C3%B6n,-eller-snarare-i-poolen-27156429

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google