Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 december 2021 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

L: Vårt förslag om "poddtaxi" blev årets nyord

lördag 30 december 2017 18:26

Problemet med de dåliga tvärförbindelserna på Lidingö är fortfarande inte löst. Så sent som i höstas sa majoriteten i fullmäktige nej till oppositionens förslag att utreda en omdragning av Lidingöbanan genom Centrum. Vi Liberaler vill ha en spårtaxi med sträckningen Ropsten (ro)- Bodal (bo) -Torsvik (t) och kallar den ROBOT. Gott nytt år alla Lidingöbor, skriver Jan-Erik Nowacki, Mattias Reinholdson, Göran Tegnér och Amelie Tarschys Ingre i sin nyårshälsning.

I mellandagarna publicerade olika medier Språkrådets och Språktidningens årliga nyordslista.

Ett ord som inte är nytt för oss Lidingöliberaler är poddtaxi. Ordet betyder små el-drivna fordon på egen bana och numera också el-bilar som används för taxitransporter.

Ett av Lidingös stora trafikproblem är att få kollektivtrafiken att fungera mellan södra ön och Centrum. Liberalerna har under senare år lagt fram flera förslag, bland annat spårtaxi mellan Lidingöbanan i Baggeby/Bodal och Centrum med en fortsättning till Ropsten. I avvaktan på ett spårtaxinät för större delen av centrala Lidingö har vi liberaler i Lidingö och i landstinget föreslagit en självkörande buss-skyttel mellan dessa båda knutpunkter, Bodal och Centrum.

Problemet med de dåliga tvärförbindelserna är fortfarande inte löst. Så sent som i höstas sa majoriteten i fullmäktige nej till oppositionens förslag att utreda en omdragning av Lidingöbanan genom Centrum. En sådan skulle ha gjort det mycket lättare för Käppala- och Högbergabor att ta sig till bibliotek, stadshus och alla butiker i Centrum. Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet ville utreda om den nya spårvägsbron skulle kunna angöra Lidingösidan högre upp i backen, men en sådan utredning ville majoriteten inte släppa fram.

Nu sätter vi liberaler vår tilltro till den tekniska utvecklingen, som gör det enklare och billigare med spårtaxi och busstrafik. Fordonen framförs förarlöst och vagnarna väntar på dig på hållplatserna i stället för tvärtom. Väntetiderna blir minimala och vagnarna går direkt till målet utan mellanliggande stopp. Vi tycker att Lidingö stad ska anmäla sig som testplats när landstinget vill utveckla nya smarta system för framtidens kollektivtrafik.

På engelska kallas en förarlös spårtaxi ”Podcar” och på franska ”Robot-taxi”. Poddtaxi blev faktiskt ett av 2017 års nyord! Nu hoppas vi att år 2018 innebär att man går från ord till handling!

Liberalerna vill ha en spårtaxi med sträckningen Ropsten (ro)- Bodal (bo)-Torsvik (t) och kallar den ROBOT. Gott nytt år alla Lidingöbor!


Jan-Erik Nowacki (L), energiexpert och uppfinnare
Mattias Reinholdson (L), ledamot i fullmäktige
Göran Tegnér, (L), ledamot i teknik- och fastighetsnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd

Spårtaxifordon. Foto: Vectus LtdSpårtaxifordon. Foto: Vectus Ltd Självkörande bussar. Foto: KeolisSjälvkörande bussar. Foto: Keolis

Dela L: Vårt förslag om "poddtaxi" blev årets nyord

Kommentarer

Göran Tegnér 2018-01-01 18:37

Svar till Anders Diedrichs:

Tack för Din eloge till oss liberaler för infartsparkeringen i Bodal!

Du skriver att du inte tror på en skyttel mellan Bodals hållplats/infartsparkering och Centrum, men du befarar att behovet kan finnas där pg.a. bristerna beträffande parkeringsmöjligheterna i Lidingö centrum. Jag har full respekt för dina tvivel på hur stort behovet av en skyttel verkligen är. Jag har inte facit idag. Det är just därför som vi liberaler har efterlyst precis en sådan analys som besvarar bl.a. denna fråga.

Men redan nu kan jag konstatera att parkeringsproblemen i centrala Lidingö är betydande. Det visar en enkätundersökning som Lidingö stad lät göra våren 2017.

Den visar att drygt 4 av 10 (41%) får leta 5 minuter eller mer efter parkering för de som bor i Centrum/Torsvik. Drygt en av fem får leta 10 minuter eller mer. Hela 6 % får leta i över 10 minuter för att hitta en p-plats i centrala Lidingö. Det upplevda värdet av söktid till parkering har ett tidsvärde på 400 kr per timme, d.v.s. ca 6:67 kr per minut. Detta är 5 gånger högre tidsvärde för söktid än för åktid. Man kan då uppskatta att uppoffringen för söktid uppgår till drygt 27 kr per parkerad bil. Detta motsvarar en uppoffring jämförbar med en restid på 20 minuter. Snacka om att parkeringen är ett problem i Lidingö Centrum redan idag!

Dessa resultat förstärks även från en parkeringsräkning i Lidingö Centrum som Lidingö stad genomförde under perioden juni - oktober 2017. Den visar att:
- av de 14 räknetidpunkter under vardagar var hälften belagda till över 80 % (undantagandes nedre garaget planet).
- i knappt 20 % av alla tidpunkter (dvs inkl lördagar och söndagar) var beläggningen i det närmaste 100 %.

Stadens tjänstemän hävdar helt korrekt att om parkeringsplasterna är belagda till över 80 % då är detta oftast mycket ineffektivt.

Om och när Lidingö Centrum kommer att byggas ut, ja då lär väl parkeringsproblemen förvärras ännu mer, säkerligen under byggtiden. Då kan en s.k. ”remote parking” som den i Bodal vara en näst bästa lösning. En skyttelförbindelse kan då vara en kostnadseffektiv lösning. Och detta behöver utredas.

Göran Tegnér 2018-01-01 18:36

Svar till Karin Wallgren:

Detta med flytten av busshållplatsen för Servicelinjen buss 921 vid AGA behöver stadens tjänstemän titta närmare på.

Och så undrar du ”om det är med förarlösa bussar som nya jobb skapas?”.

Svaret på den frågan är nog ett nej. Problemet är nog tyvärr större än så. Efter vad jag har läst beräknas ca hälften av dagens alla jobb försvinna inom den närmaste tjugo åren och tas över av robotar. Och då betyder nog inte en och annan buss-skyttel så mycket till eller från. Men även självkörande bussar ska servas, tvättas och lagas, så vissa jobb skapas också.

Anders Diedrichs 2018-01-01 12:23

Efter många års diskuterande om att dra Lidingötåget via Lidingö Centrum, efter en stor utbyggnad av spårkapaciteten och efter långt gångna planer för Lilla Lidingöbron så har jag svårt att tro på en omläggning av tåget. Varför inte acceptera Valparaiso i Ropsten som ett Centrum även för Lidingöborna, i synnerhet de som bor på södra Ön. Satsa på utbyggd service i Larsberg i vars närområde ju finns Bodal,Dalénum och Högsätra samt en kort bit därifrån Skärsätra, Bergsätra och Baggeby, totalt ett rätt stort kundunderlag. Utbyggnaden av Lidingö Centrum skulle då kunna hållas på den småskaliga nivå som jag tror de flesta Lidingöbor vill ha.
Jag vill passa på att ge Liberalerna en eloge för att ha drivit frågan om infartsparkeringen i Bodal. Dock har jag svårt att se att några andra än pendlarna in till Stockholm kommer att använda den. Att ställa bilen i Bodal för att ta en Poddtaxi till Lidingö Centrum tror jag inte på. Eller är det så att planerna på det utbyggda Lidingö Centrum inte rymmer tillräckligt med P-platser.

Karin Wallgren 2017-12-31 21:29

Och man undrar förstås om det är med förarlösa bussar som nya jobb skapas? Gott Nytt År!

Hans Lefvert 2017-12-31 15:35

Håller helt med Anders Diedrichs. Frågan är hur det har blivit så här? Är majoriteten helt ointresserade av Lidingös framtid med bra kommunikationer och ett hållbart centrum eller är det okunskap eller prestige som ligger bakom? Om det är partipolitik, så är det nu inför kommande val läge att förklara för Lidingöborna hur man tänker lösa frågan om Lidingöbanan genom centrum, när man just påbörjat upphandlingen av den låga bron.

Hela debatten kring mer eller mindre bostäder i centrum är vilseledande,eftersom Lidingöbanans trafikunderlag redan är tillräckligt med planerad utbyggnad på södra Lidingö. Detta har Landstinget visat i sin senaste prognos. Ett småskaligt centrum är förenligt med Lidingöbanan genom centrum.

Karin Wallgren 2017-12-31 14:47

Det bästa som hänt på Lidingö, menade många företrädesvis boende på södra ön, var när Willys för rätt många år sedan etablerade sig här. Innan Willys fanns här ingen konkurrens att tala om.

Men säg den glädje som varar beständigt. Vilket misslyckande utplaceringen av den nya busshållplatsen för Servicelinjen buss 921 vid AGA ändå är; så långt från själva livsmedelshallen som tänkas kan. Först en lång gångsträcka och vidare runt den gigantiska rondellen, över till trappan/rampen till gångtunneln och så ännu en trappa upp till hållplatsen. Ett totalt misslyckande! Det finns ju en busshållplats bakom Willys på Lerbovägen!

En och annan försöker anpassa sig efter de nya förhållandena genom att undvika ramp och trappa och istället kvickt gena över vägen, på vinst och förlust. Jag gjorde det själv en gång men tänker inte göra om det.

Men vi konsumenter kan ju ”dansa” andra hållet, andra hållet med! En busschaufför upplyste mig om att buss 921 stannar alldeles utanför ICA! Toppen! Då behöver en konsument som jag m.ä. inte åka till Centrum för matinköp, inte om jag åker till ICA i Käppala! Lidingö Audio Video, Apotek, Bokhandel och Bibliotek behöver jag ju inte besöka var dag. Och inte heller klädesaffärerna, det tillåter inte plånboken hur som helst.

Fördelen med Servicelinjen är de vänliga och tillmötesgående busschaufförer som inte tvekar att hjälpa äldre som går med rullator/rullstol. En stor eloge till dem alla, och de finns naturligtvis även på övriga linjer. Jag har mycket svårt att tänka mig schyttelbussar och fordon av vad slag de vara må utan förare. Det är ett så främmande förslag att jag inte trodde jag skulle behöva ställas inför en sådan realitet under min livstid. Och jag är inte ensam. Vi är så många företrädesvis äldre som vill ha kvar våra trevliga tillmötesgående busschaufförer. Självkörande fordon som buss, tåg och flygplan(?) Nej tack!

Ännu en fördel med att börja handla i Käppala är att man med lite planering slipper ifrån stökiga ombyggnationer av Lidingö Centrum, Torsvik och även Högsätraområdet. Återstår sedan att hoppas på att planerarna förstår att det är med måtta och känsla för proportioner som Lidingöbornas behov av ny centrummiljö bör tillgodoses och inte genom att bygga mycket och så tätt och högt som möjligt.

Göran Tegnér, ledamot (L) i Teknik- och fastighetsnämnden 2017-12-31 12:31

Svar till Anders Diedrichs:

Tack för Dina kommentarer!

Din iakttagelse att det saknas en direkt förbindelse mellan Dalénum/Högsätra och stadsdelarna längre ut mot Centrum är relevant. Dock går buss 221 ofta direkt mellan Högsätra och Lidingö Centrum. Från Dalénum till Centrum krävs det mellan 2 och 3 byten inklusive pendelbåt via Frihamnen och 945 meters promenad! Du efterlyser med rätta en framåtblickande trafikpolitik från stadens ledning. Det är lätt och bara att instämma i detta.

Den bristande kopplingen mellan flera av stadsdelarna på södra ön och Lidingö Cemtrum är ett problem som vi liberaler har uppmärksammat i åratal – men hittills för döva öron. Men med ett undantag: liberalernas förslag till pendlarparkeringen i Bodal, som nu är genomförd.

Vi har efterlyst en bred utredning av denna fråga inklusive länken mellan Centrum och Ropsten och mellan Dalénum /Högsätra och Centrum/Ropstem. Det fattas ett helhetsgrepp, där olika kostnadseffektiva lösningar jämförs och slutligen prioriteras för genomförande – i samklang med bebyggesle- och Centrumutvecklingen.

Vi har nämnt spårbilar, självkörande bussar, expressbussar och anropsstyrd busstrafik som alternativ/komplement till Lidingöbanans omdragning via Centrum, och på sikt även tunnelbana till Centrum/Dalénum. Vi har nämnt och föreslagit en dubbeldäckad ny Lidingöbro. Olika lösningar har olika stora fördelar och kostnader och som kan genomföras på olika lång sikt. Allt detta behöver genomlysas och utvärderas i stället för att - som majoriteten har gjort – överlägset vifta bort alla förslag som oseriösa hugskott.

- ”Framtiden kommer av sig själv, framstegen måste vi göra själva” (Paul Henningsen)

Katarina Palmstierna Lidingö Näringsliv/Företagarna Lidingö. 2017-12-31 11:32

Anders, Två saker: att få Lidingöbanan till centrum är något vi arbetar för och sista ordet är inte sagt. Det är självklart att södra öns invånare på ett enkelt sätt ska kunna komma till centrum och Lidingötåget är perfekt! Enligt en undersökning vi gjort vill de flesta handla allt på Lidingö och slippa åka över bron. Därför behöver vi både ett kompletterande utbud och Lidingöbanan till Centrum, som ett alternativ till Valparaiso.

Men samma resonemang som ovan behöver tvärkommunikationerna på ön förbättras väsentligt. Vi arbetar också för en ringlinje som går var tionde minut, från Dalenum via Centrum och vidare till Norra sidan av ön. (under arbete) Det är 12.000 som åker in till stan varje dag, 5500 som pendlar till Lidingö och uppskattningsvis 8000 som pendlar på Lidingö och därför är tvärkommunikationerna också viktiga.

Att kommunikationerna på ön fungerar bättre är viktigt inte vara för handeln utan för alla 5700 företag på Lidingö, våra ungdomar som ska ta sig från Södra till Norra Ön eller tvärtom, men främst för alla
Lidingöbor som vill kunna handla och ha bra service på nära håll.

Anders Diedrichs 2017-12-30 21:11

Jag har svårt att förstå meningen med en "Poddtaxi" som går mellan Ropsten/Bodal/Baggeby och Centrum för att knyta samman södra Ön med Lidingö Centrum. Idag finns det en buss (221) från Larsberg/Bodal/Baggeby till Centrum. Men från Dalénum, ett utbyggt Högsätra och hela vägen ut till Gåshaga finns ingen snabb direktlinje till Centrum.
Idag finns inget köpcentrum i Ropsten, därför är Lidingö Centrum fortfarande huvudalternativet för oss som bor på södra Ön och åker kollektivt. Men den dag Valparaiso (det blivande köpcentrumet vid Ropsten) finns så kan jag inte se att det finns något bekvämare alternativ för oss som bor på södra Ön och åker kollektivt än att ta tåget tåget till Ropsten. Jag kan förstå att Centrumhandlarna vill se en kraftig utbyggnad av bostadsbeståndet runt Torsvik/Centrum för att kompensera det framtida bortfallet av kunder från södra Ön. Hade både politiker och företagarföreningen varit mer framåtblickande hade man arbetat mer på möjligheten att dra Lidingöbanan via Centrum. Det hade gynnat alla på Lidingö, både de boende och företagarna, och några tekniska hinder föreligger inte.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google