Väder Lidingö

Lidingö tisdag 2 juni 2020 v. 23

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Bostadshotellet tar över efter Lidingö sjukhem

fredag 23 mars 2012 00:01

Lidingö sjukhems två översta våningar syns över Lidingö sjukhus lägre byggnad. Hit föreslår staden att Lidingö bostadshotell flyttas.

Lidingö sjukhems två översta våningar syns över Lidingö sjukhus lägre byggnad. Hit föreslår staden att Lidingö bostadshotell flyttas.

Lidingö bostadshotell i Larsberg ska flyttas till fastigheten Kantarellen 4 i Högsätra, där Lidingö sjukhem nu finns. Kostnad för att bygga om lokalerna beräknas till 140 miljoner kronor. Allt ska vara klart om två år.

När John Mattson Fastighets AB i november 2010 meddelade Lidingö stad att man skulle sälja fastigheten Fyrvaktaren 1 i vilket bostadshotellet låg väckte det irritation hos staden, se Lidingösidan 22 november 2010. Enligt John Mattsons VD Siv Malmgren hade Lidingö stad varit tydlig med att man inte ville fortsätta att hyra lokalerna för just bostadshotellets verksamhet. Staden å sin sida ansåg att man inget fått veta förrän det var för sent. Bostadshotellet används för av staden för att tillfälligt lösa akuta bostadproblem för skiljsmässofall, invandrare utan bostad osv. Hyresgästerna måste ha någon anknytning till Lidingö genom folkbokföring, arbete eller heltidsstudier.

ALM Equity AB köpte fastigheten för att omvandla de 166 små lägenheterna till bostadsrätter. I bottenplanet på fastigheten finns också Föreningsgården och Allhuset, två verksamheter som snart måste flytta ut.

Redan i november 2010 fick stadsledningskontoret i uppdrag att finna en lösning för de boende på bostadshotellet. Främst utgick dock kommunalrådet Paul Lindquist (M) från att “John Mattson och den nya ägaren av Fyrvaktaren 1 tar sitt ansvar för de verksamheter som finns i fastigheten”.

John Mattson har erbjudit Föreningsgården att flytta in i den nedlagda ICA-butiken i Larsberg. Allhuset har under tiden fått lokaer i Gångsätra gymnasium. ALM Equity har deltagit i förhandlingar men haft andra uppfattningar än staden vad gäller hyrorna för bostäderna, vilket resulterat i att staden sagts upp från lokalerna med avflyttning den 1 juli 2012. Ärendet ligger nu för medling hos hyresnämnden.

Nu har stadsledningskontoret hittat en lösning vad gäller bostadshotellets fortsatta verksamhet. I Lidingö sjukhems lokaler (samma fastighet som Lidingö sjukhus) driver Attendo demens- och vårdboenden på uppdrag av staden. Verksamheten ska ha flyttat ut ur fastigheten den 31 januari 2013. I de lokalerna kan man, efter ombyggnad, få minst 140 lägenheter på 20 kvadratmeter, inklusive pentry, uppdelat på fyra plan. Ombyggnadskostnaden ligger på cirka 19 000 kr per kvadratmeter, drift, underhåll och kapitalkostnader uppgår till cirka 11 miljoner kronor per år, hyresintäkterna till 6 miljoner vilket ger ett underskott på cirka 5 miljoner. Underskottet för bostadshotellet uppgår idag till 3 miljoner per år. Ombyggnadstiden beräknas till två år.

Antingen görs ombyggnaden av staden eller så får kommunägda Lidingöhem köpa fastigheten och sköta ombyggnaden. I bägge fallen blir staden ägare vilket kan vara bra “i ett längre perspektiv”, som man skriver i utredningen. Om man istället skulle bygga en helt ny byggnad skulle det dels kosta mer, minst 80 miljoner kronor extra, dels skulle det ta längre tid, fyra år, dels måste man i så fall först hitta den plats där hotellet skulle kunna byggas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer på sitt möte nu på måndag föreslå att kommunfullmäktige på sitt möte den 2 maj beslutar att bostadshotellet flyttar till Högsätra och fastigheten Kantarellen 4.

Hit kan Lidingö bostadshotell flytta om drygt två år. Huset som skymtar till vänster är Högsätra äldreboende.

Hit kan Lidingö bostadshotell flytta om drygt två år. Huset som skymtar till vänster är Högsätra äldreboende.

Dela Bostadshotellet tar över efter Lidingö sjukhem

Kommentarer

Jan 2013-01-30 14:49

Hej
När ni bygger om sjukhuset vad händer med det café som ligger i Lidingö sjukhus. Kommer det att försvinna eller förtsätta som vanligt? Tack mvh jab

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google