Väder Lidingö

Lidingö söndag 5 juli 2020 v. 27

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Bostadsministern (MP): Bygg för alla på Lidingö

tisdag 22 maj 2018 16:11

MINSKA SEGREGERINGEN. Bostadsminister Peter Eriksson (MP) säger idag i en artikel på SVT Nyheter att "flera kommuner kring storstäder måste bygga mer och för olika typer av boendeformer för att bryta bostadssegregationen". Eriksson har läst en undersökning från Hyresgästföreningen som visar på att det finns områden där utrikes och inrikes födda lever åtskilda, men att boendesegregationen minskat de senaste fem åren.

Eriksson menar att anvisningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016 har tvingat alla kommuner att ta emot nyanlända för bosättning vilket inneburit minskad bostadssegregation.

Men eftersom det fortfarande finns uppdelade områden så är kravet att man både i Stockholm och Lidingö och Täby ska bygga bostäder för alla, inte bara för vissa kategorier av människor, enligt Peter Eriksson.

Länk till artikeln på SVT Nyheter

Dela Bostadsministern (MP): Bygg för alla på Lidingö

Kommentarer

Karin Wallgren 2018-05-24 11:03

Ja Pia Wieck det är för bedrövligt att situationen är som den är för oss lidingöbor, alla ansträngningar till trots från kommunens sida. (Men bron har vi ju vetat hela tiden att Lidingö får betala). Det är på grund av den här förhalningsprocessen och en uppenbarligen oskälig ekonomisk börda för vår kommun som jag menar att Lidingö skulle kunna göra en EU-anmälan om det faktiska förhållandet, kanske via EU-kommissionären Cecilia Wikström. Hon kan nog skilja på rätt och orätt och tala för Lidingös sak gentemot de stora beslutsfattarna Stockholm stad och SL.

Pia Wieck (Lidingöpartiet) 2018-05-24 07:08

Lidingöpartiet har under åratal enträget informerat om att Lidingö är Sveriges 5e mest tätbefolkade kommun, av Sveriges 290 kommuner. Av Stockholms läns 26 kommuner är Lidingö den 4e mest tätbefolkade kommunen. Lidingö har tagit sitt ansvar för bostadsbyggande med råge, trots att det är en ö, vilket gör förutsättningarna ännu sämre. Det finns ju begränsningar i hur många som kan trängas i rusningstid för att komma till och från fastlandet.

Nej Anders, vi får inte så mycket tillbaka trots att vi bidragit så mycket med bostadsbyggande genom åren. Vi får inte ens en sammankoppling av Lidingöbanan med Språrväg City. Och den nya spårbron, den får vi betala själva. Det är t.o.m. sämre turtäthet på Lidingöbanan än Nockebybanan, trots betydligt fler resenärer på Lidingöbanan. Utjämningssystemet mellan kommuner innebär dessutom att Lidingö betalar hundratals miljoner varje år till andra kommuner. Malmö tar emot 5 miljarder varje år. Därför har Malmö stad kunnat bygga Malmö Live (hotell, konserthus) för 1,3 miljarder. Och Göteborg satsar på kamelfarmer.

Sen kan man undra vad det är för bostadsformer Peter Eriksson saknar på Lidingö. Det finns villor, radhus, höghus, låghus, äldreboenden, seniorboenden, ägarlägenheter, bostadsrätter, hyresrätter (både dyrare och billigare) och nu snart ungdomsbostäder. Vad är det han saknar för typer av bostäder för att minska segregationen? Tält, husvagnar, modulbaracker? Och det skulle minska segregationen?

För att minska segregationen måste man tro på alla människors lika värde och förmåga. Sluta tro att utrikesfödda inte klarar av saker, måste tas om hand eller särbehandlas. Eller att det måste byggas andra typer av boendeformer just för dem.

Karin Wallgren 2018-05-23 08:48

Vad man som väljare reagerar på är bostadsministern som i artikeln ifråga säger att "flera kommuner kring storstäder som måste bygga mer och för olika typer av boendeformer för att bryta bostadssegregationen" och där syftar han bl.a. på Lidingö. Vadå då måste. Segregation? Ministerstyre i kommunal bostadspolitik klarar vi oss förutan här på Lidingö. (Och jag vill minnas att Lidingö lär vara Sveriges femte mest tätbefolkade kommun.)

Lidingö blir överkörd i och med den bristande lyhördhet från Stockholm och SL för kommuninvånarnas behov när det gäller Lidingöbanans sammankoppling med Spårväg City. Vi bor ju på en Ö! (Här har ju kommunen som vi alla vet ställt upp med mark till spårvagnshallarna och ligger i startgroparna för att bygga en ny bro.) Låt EU granska hela förfarandet genom att Lidingö skickar in en anmälan. Det kanske hjälper Stockholm och SL ur deras beslutsvånda. Men medför inte det oönskad publicitet? Kanske det, men inte för Lidingös del.

Anders Bergstedt 2018-05-22 22:28

Vad har Peter Eriksson att erbjuda Lidingö istället ?
Lidingö har bara drabbats av diktat som skapat stora problem. Det senaste är de stoppade planerna på Spårväg City och trängselskatterna i Ropsten. Planerna för Ropsten lämnar inget utrymme för Lidingös behov.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google