Väder Lidingö

Lidingö torsdag 20 februari 2020 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

"Bred uppslutning fast FP äventyrar finanserna"

fredag 20 november 2015 09:36

På måndag och tisdag äger årets budgetdebatt rum i Lidingös kommunfullmäktige. Företrädarna för majoriteten M+LP+KD i omsorgs- och socialnämnden gläds över den stora och breda uppslutning majoritetens satsningar fått från oppositionspartierna, skriver majoriteten i ett pressmeddelande. Det borgar för en bra, långsiktig utveckling av verksamheten och sänder en tydlig signal till både personal och utförare samt till de lidingöbor som använder de tjänster som omsorgs- och socialförvaltning erbjuder.

Kommunalrådet Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) och oppositionsråd Amelie Tarschys Ingre (FP) kramade om varandra vid förra årets budgetmöte i fullmäktige. Kommer de att göra samma sak nu när "FP äventyrar finanserna"?Kommunalrådet Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) och oppositionsråd Amelie Tarschys Ingre (FP) kramade om varandra vid förra årets budgetmöte i fullmäktige. Kommer de att göra samma sak nu när "FP äventyrar finanserna"?

Majoritetens förslag är att omsorgs- och socialnämnden får 30 miljoner kronor i nya resurser för 2016. Huvuddelen av satsningen går till hemtjänsten, särskilda boenden, servicehus samt till höjd peng för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri. Utöver det vill man göra riktade satsningar på barn som far illa och på att sänka avgiften till familjerådgivningen.

Lidingös politiska majoritet är dock oroade över Folkpartiets förslag att slopa överskottsmålet, se Lidingösidan 9 november. Det betyder "att Folkpartiet tömmer ladorna på alla säkerhetsresurser. Den säkerhetsmarginal som kommunstyrelsen beslutat om på 1 procent av verksamhetens kostnader - motsvarande drygt 30 miljoner kronor för 2016 - finns till av ett mycket gott skäl: att ha en säkerhet inför oförutsedda händelser" skriver man i pressmeddelandet. Det hade varit ärligare om Folkpartiet istället föreslagit en skattehöjning, som S, MP och V gjort. Nu äventyras finanserna, skriver M+LP+KD.

Dela "Bred uppslutning fast FP äventyrar finanserna"

Kommentarer

Amelie Tarschys Ingre (FP) 2015-11-24 11:57

Paul, precis som flera av dina partikollegor har du vissa problem att läsa innantill.

Vi tar inte hela överskottsmålet. Vi använder 18 av 28 miljoner och satsar på höjda löner till lärare, förskollärare och personalen i äldreomsorgen som alla ligger under motsvarande tjänster i Stockholm. Om vi vill behålla och rekrytera duktig personal på Lidingö måste de få bättre betalt. En låg- och mellanstadielärare tjänar idag i snitt 2000 kr mindre per månad på Lidingö än i Stockholm och vi har problem att rekrytera personal.

De övriga 10 miljonerna som ni tagit som utdelning från Tomtbolaget rör vi inte eftersom det är en engångsutbetalning dvs sparade pengar. Det betyder att det återstår 10 av de 28 miljonerna för eventuella ökade utgifter.

Sen undrar jag exakt vilken scenarioanalys som Moderaterna och majoriteten gjort? Majoriteten har ju släppt den SKL-rekommenderade 2%-nivån och lagt er på 1% med motiveringen att den kommunala ekonomin är stabil/solid - varför inte 0,75% eller 1,1% eller 0,35%...

Är det farhågor om arbetslöshet på 10% och räntenivåer på 6% som ligger bakom? Vad är oddsen för att det slår igenom? Och då på lidingöbornas ekonomier? Vi har räknat fram att det krävs ett 40%-igt prisfall på bostäder för att det ska drabba/ha effekt på ca 5000 hushåll i Sverige på ett sätt att man tvingas sälja sin bostad. Så vad är det ni tror ska inträffa i ekonomin under 2016 för att det ska ha sådan effekt att det är relevant att ha 28 miljoner i den kommunala handkassan?

För övrigt har Liberalerna under alla åren i majoritet arbetat för mer pengar till skolan och höjda lärarlöner och det vet du men ett stort parti har hållit emot... Vilka det nu kan vara....

Paul Lindquist 2015-11-24 00:27

Amelie!

Ni överger ju helt överskottsmålet så därför har ni inga säkerhetsmarginaler. Att vi har en god soliditet hjälper inte om vi får underskott nästa år (vilket är lätt hänt om man budgeterar med nollresultat, särskilt som flyktingkrisen kommer att kosta mer än budgeterat). Då säger lagen att vi måste återställa underskottet inom 3 år. Det vet du lika väl som jag.

För övrigt var det rätt underhållande när du i budgetdebatten gick till hårt angrepp mot att lärarna har haft en alldeles för dålig löneutveckling. Vem du riktade kritiken mot är något oklart eftersom ni har haft ordförandeskapet i utbildninganämnden den senaste 12 åren...

Jonas Åkesson 2015-11-23 09:28

Läser med förvåning Tarschys Ingres svarsinlägg. Är det vad Folkpartiet numera står för: slapphet i hanteringen av budgeten?
Kan inte riktigt förstå argumentationskedjan, menar Tarschys Ingre att historien är facit för hur ni ska agera framåt? Att något varit bra, haft överskott, låg skuldsättning osv är detta verkligen en garant för framtiden? Men hur ser världen ut idag? Osäkerheterna är många: makroekonomin, fastighetspriserna, terrorhoten, Rysslands aggressivitet i Östersjöområdet, enorm flyktingström. Hur kan Tarschys Ingre i det läget välja att ta bort säkerhetsmarginalen "inför oförutsedda händelse"? Istället säger hon att "vi behöver inte fler hängslen"!
När hennes resonemang sedan fortsätter kan konstateras att det nu efter 12 år med folkpartiet som ansvariga för skolan, helt plötsligt ska läggas några extra kronor på just skolan.
Är det någon som förstår Folkpartiets logik?

Anders Wennberg 2015-11-21 08:48

Bra majoriteten!

Bästa sättet att frigöra mer resurser till verksamheten är att sänka stabs och administrationskostnaderna.

Jag tycker det ser ut som dessa föreslås falla med 1,5% och minska med 3 tjänster 2016. Det är i sådant fall ett mycket positivt trendbrott och ett stort steg i rätt riktning (pga att vissa funktioner flyttar från Stadsledningen till Stadsbyggnad, så slår jag ihop båda dessa och även Konsult & Servicekontoret i min beräkning).

Den period då FP satt i majoriteten växte stabskostnaderna snabbt, men nya majoriteten verkar göra det rätta för att på lång sikt skapa förutsättningar effektivare administration och mer pengar till kärnverksamheten.

Det verkar som en bra förnyelse av majoriteten

LP - ni skyller dock oss fortfarande ett svar om ni står bakom ARK's kommentar att planen på 950 lägenheter ligger fast, varför vill inte LP svara kan man undra...

Amelie Tarschys Ingre (FP) 2015-11-20 13:53

Nu överreagerar den sittande majoriteten M, LP och KD. De skriver "att Folkpartiet tömmer ladorna på alla säkerhetsresurser."

Det är inte sant. Vad Folkpartiet gör är att satsa 18 miljoner mer än majoriteten på viktiga frågor för lidingöborna med fokus på skolor, förskolor och äldreomsorg.

Lidingö stads ekonomi är en av de starkaste i kommunekonomierna i landet och har Sveriges lägsta skuldsättning. Lidingö har också en hög soliditet och betydande tillgångar för att möta stadens pensionsåtaganden. Kort sagt är Lidingö idag en ekonomiskt mycket välmående kommun. Lidingö har också de senaste 15 åren, med något undantag, redovisat ett årligt överskott som varit i genomsnitt 3 gånger högre än budgeterat.

Vi behöver inte fler hängseln, vi behöver satsa på att ge lidingöborna skolor, förskolor och äldreomsorg av hög kvalitet och det gör Folkpartiet i vår budget!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google