Väder Lidingö

Lidingö fredag 14 augusti 2020 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Brist på gymnasieplatser med majoritetens politik

söndag 1 oktober 2017 13:06

Efter felbeslutet att lägga ner Gångsätra gymnasium är staden i stort behov av fler gymnasieplatser. Majoritetens lösning är inte tillfredsställande varken i antal platser på lång sikt eller hur det påverkar Hersby gymnasium. Vi är besvikna att Lidingöpartiet, som kämpade med oss mot nedläggningen av Gångsätra, nu säger nej till utredning av ny skolfastighet för att skapa tillräckligt med platser. Det skriver de tre centerpartisterna Patrik Buddgård, Christer Mohlin och Julian Kaijser i denna artikel.

Det är tydligt att antalet gymnasieplatser är för få på Lidingö – 2016 saknade 6 lidingöungdomar helt gymnasieplats efter slutlig antagning. Antalet ungdomar i gymnasieåldern ökar dessutom med 500 lidingöungdomar till 2027 samtidigt som antalet 16-åringar i länet ökar med 40 % till 2030. Detta ställer stora krav på Lidingö att leverera tillräckligt med gymnasieplatser.

Majoritetens förslag om 200 platser innebär att antalet platser ökar med 20 % medan antalet Lidingöungdomar i gymnasieåldern ökar med 30 % till 2027. Detta samtidigt som söktrycket från Stockholmsungdomar som vill komma in på Lidingö kan antas öka på grund av större elevkullar och utbyggnad i Norra Djurgårdsstaden.

Centerpartiet har i en motion till fullmäktige föreslagit att staden utreder byggnation av en ny skolfastighet på den detaljplanelagda skoltomten i Dalénum med möjligheter för flexibelt utnyttjande av lokalerna samt att denna utredning sker skyndsamt för att kunna ställas som alternativ till en utbyggnad av Hersby gymnasium. Detta alternativ skulle också kunna generera fler gymnasieplatser än de nu föreslagna 200 platserna. Majoriteten valde att avslå vår motion i kommunfullmäktige på måndagen och driva igenom utbyggnad av Hersby utbildningsnämnden på tisdagen.

Patrik Buddgård, gruppledare, Christer Mohlin och Julian Kaijser, ledamot och ersättare i utbildningsnämnden säger i en gemensam kommentar:
"Vår bedömning är att majoritetens förslag är otillräckligt och kommer kräva ytterligare utbyggnad av Hersby gymnasium i ett senare skede eller att en ny skolfastighet skapas senare. Vi anser det varit bättre att utreda en ny skolfastighet nu istället för att riskera att försämra anrika Hersby genom ökad trängsel t ex gällande parkering och matsal.

Efter felbeslutet att lägga ner Gångsätra gymnasium är staden i stort behov av fler gymnasieplatser. Majoritetens lösning är inte tillfredsställande varken i antal platser på lång sikt eller hur det påverkar Hersby gymnasium. Konsekvensen blir att lidingöungdomar med lite svagare betyg kommer få långa pendlingsavstånd när de inte kommer in varken på skolorna på Lidingö eller i innerstaden. Vi är besvikna att LP som kämpade med oss mot nedläggningen av Gångsätra nu säger nej till utredning av ny skolfastighet för att skapa tillräckligt med platser."

Dela Brist på gymnasieplatser med majoritetens politik

Kommentarer

Tor von Sydow 2017-10-05 14:57

Så bra att Lp´s företrädare nu erkänner att det var ett stort misstag att lägga ner Gångsätra Gymnasium. Som vi alla visste var det fullt möjligt göra om Gångsätra till en högstadie/gymnasieskola, som den hade varit under många år tidigare, men det ville inte M+Fp+Kd med stöd av S.
Vi visste alla att det skulle bli många fler elever som skulle behöva en högstadie/gymnasieplats.
Från Centerpartiets sida ( se vår artikel ovan ) var vi väldigt oroliga för att en nedläggning skulle drabba de elever som hade lägre betyg. Tyvärr har det nu blivit så,att inte alla Lidingöelever som vill gå i Hersby får plats där.
Att som moderaterna med Lidingöpartiet och Kd´s stöd nu bygga ut Hersby ännu mer kommer ej ge eleverna en bättre och tryggare skola. Hersby har gått från 640 elever till 1040 elever sedan Gångsätra las ner. Ett utbyggt Hersby skulle innebära nästan 1250 elever! Är det verkligen en sådan skolmiljö vi vill ge våra ungdomar?
Tor von Sydow, Centerpartiet Lidingö

Pia Wieck 2017-10-01 22:00

Att vi har ett samarbete med andra kommuner gynnar Lidingöeleverna just nu. Runt 50% studerar i en annan kommun, de allra flesta i Stockholm. Vi skulle inte för närvarande kunna erbjuda alla dem plats på Lidingö. Det är ett svårt problem att lösa då det är så många faktorer som påverkar.

Ulrika Levihn 2017-10-01 16:29

Men hur löser man det? Vi måste kunna gå ur denna gemensamma historia med Stockholm?

Birgitta Sköld 2017-10-01 15:32

Centern förenklar denna svåra fråga!
Det stämmer att Lidingöpartiet och Centern stred tillsammans mot en nedläggning av Gångsätra gymnasium.Jag röstade personligen mot en nedläggning när frågan var uppe i Utbildningsnämnden. Beslutet om nedläggning togs av förra majoriteten med stöd av S. Det beslutet var troligtvis kortsiktigt och inte helt genomtänkt.

Vi har dock en viss förståelse eftersom Lidingö vid det tillfället behövde fler grundskoleplatser.

I och med införandet av en gemensam gymnasieintagning över hela Sthlms län kan vi aldrig styra vem som får en gymnasieplats. Det kan bli en Lidingöungdom och det kan bli en ungdom från en annan del av länet.Vi kan alltså inte specialbehandla våra Lidingöungdomar även om vi skulle vilja.

På kort sikt anser LP att en utbyggnad av Hersby gymnasium kan vara ett bra alternativ och på längre sikt anser LP att vi måste vi ta ett politiskt helhetsgrepp i denna komplicerade fråga.

Birgitta Sköld, LP

Victor Edwardsson 2017-10-01 14:26

Till saken hör ju det intressanta faktumet att Moderaterna lovade Socialdemokraterna att alla lidingöbor som vill gå gymnasiet på ön skulle få det. Det var tack vare det löftet som S röstade för nedläggning.
Nu är det upp till bevis för Moderaterna, det är dags att uppfylla löftet.

Ulrika Levihn 2017-10-01 14:01

Att elever som kanske redan har svårt i skolan och därmed sämre betyg ska tvingas åka till andra änden av stan för att de inte kommer i på gymnasier på Lidingö är inte OK. Dessa stackare kommer ju falla ifrån helt redan i ung ålder. Säkerställ att alla Lidingös ungdomar erbjuds gymnasieplats på ön.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google