Väder Lidingö

Lidingö fredag 10 april 2020 v. 15

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Budget 2013: Lidingös broar och Larsbergskajen

torsdag 25 oktober 2012 12:13

SjöVägens båtar lägger till vid Larsbergsbryggan. Utmed hela kajen ligger nu förstärkningsplåtar.

SjöVägens båtar lägger till vid Larsbergsbryggan. Utmed hela kajen ligger nu förstärkningsplåtar.

I 2013 års budget för tekniska förvaltningen på Lidingö finns Gamla Lidingöbron med som en stor investeringspost, beroende på att man vid beräkningen inte visste vilket broalternativ Lidingös politiker skulle välja.

Efter att man nu bestämt sig för att bygga en ny bro, som ska vara klar 2020 istället för att totalrenovera bron, stannar upprustningsinvesteringen (inklusive en temporär broöppningsfunktion) på cirka 30 miljoner, mot planerade 80 miljoner för 2013.

I budgetförslaget anges även investeringar på 170 miljoner för 2014 och 50 miljoner för 2015, som nu faller bort. Men snart kommer istället kostnaderna för en ny tågbro. Här nämns siffror på mellan 500 miljoner kronor för en lokvärdig bro med bredare gåmg. och cykelbana.

Efter kommunfullmäktiges beslut 26-27 november börjar processen för tjänstemännen med att förbereda upphandling av en ny bro. Lidingösidan återkommer med all säkerhet till denna fråga.

När Norra länken öppnas mellan Värtan, Frescati och Norrtull hösten 2015 tar Trafikverket över ansvaret för den nya Lidingöbron, från Lidingö och Stockholms stad. Men fram till övertagandet delar de två städerna på underhållsansvaret. Under 2014 och 2015 kommer rostskyddsbehandling av lådbalkarna under bron att göras. Budgeten ligger på 7 miljoner kronor per år.

Larsbergs brygga är i sämre skick än befarat. I somras upptäckte man att delar av den år 1979 byggda bryggan hade lossnat och spolats ut, se Lidingösidan 25 juli. Kajen används idag för SjöVägens persontrafik mellan Nybroplan och Frihamnen via Lidingö, för Fjäderholmarnas gods- och soptransporter, för tunga transporter som inte får gå över Lidingöbron men som kan lastas om på bryggan och för snötippning under vintertid.

Om inte kajen rustas upp rätt snart (läs 2013) kan persontrafiken inte fortgå, Fjäderholmstransporterna får hitta en annan brygga och de extremt tunga transporterna kan inte landas på Lidingö. Därför har 7 miljoner kronor avsatts i budgeten så att en ny kaj kan byggas. På en ny kaj måste också finnas plats för bussar att vända, så att SjöVägens resenärer får ett enkelt byte.

Dela Budget 2013: Lidingös broar och Larsbergskajen

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google