Väder Lidingö

Lidingö måndag 30 mars 2020 v. 14

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Budget 2014: Robin-Hoodskatten tung post

onsdag 23 oktober 2013 18:02

Majoritetens budgetförslag för 2014 presenterades av kommunalråden Paul Lindquist (M), Torsten Engevik (FP) och Jessica Sjöstedt (KD).

Majoritetens budgetförslag för 2014 presenterades av kommunalråden Paul Lindquist (M), Torsten Engevik (FP) och Jessica Sjöstedt (KD).

Den politiska majoritetens budgetförslag för 2014 innebär ökade resurser med 22,5 miljoner kronor. Samtidigt ökar troligen Lidingös Robin-Hoodskatt under året med 11 miljoner kronor. Förra året betalade Lidingö in 250 miljoner kronor till andra kommuner. Lidingö kommunalskatt förändras inte under 2014 utan ligger kvar på 18,62 kronor.

Majoriteten, M+FP+KD, föreslår att de s.k. pengbeloppen för utbildningsnämnd och äldre- och handikappnämnd höjs med 1 procent för år 2014, eller totalt 9,6 miljoner. I detta inryms också att gymnasiepengen höjs med totalt 2,3 procent.

– Under nästa år kommer äldre- och handikappnämnden göra en särskild satsning för att inkludera även anhöriga och närstående till människor med funktionsnedsättning. Vi ska anordna en serie seminarier om att vara anhörig till någon som är demenssjuk. Här finns många frågor som behöver diskuteras, säger Jessica Sjöstedt (KD), kommunalråd och ordförande i äldre- och handikappnämnden.

– Vi ska även utreda vår kostverksamhet för att se hur vi kan förbättra den. De äldre ska bli mer nöjda med den mat som serveras. Det byggs också en ny gruppbostad för personer med funktionsnedsättning, Björnen, som blir klar hösten 2014, säger Jessica Sjöstedt. Björnen kommer att ligga på Oskarsvägen.

– Det pågår nu ett arbete för att öka andelen behöriga lärare i förskolan. Här samarbetar vi med högskolan i Jönköping, säger Torsten Engevik (FP), kommunalråd och ordförande för utbildningsnämnden. Se även Lidingösidan 27 september 2011.

– Det blir extra satsningar för dem som har det något svårare i skolan. Vi inför kommunal läxhjälp, som ett komplemet till Rut-läxhjälpen. Se även Lidingösidan 6 februari 2013. Barn med behov av särskilt stöd får ett höjt bidrag, med 2 miljoner kronor, säger Torsten Engevik.

Investeringarna under nästa år beräknas uppgå till 412 miljoner kronor, vilket inkluderar upprustning av fastigheten för det nya bostadshotellet, samt färdigställandet av nya Rudboda skola.

Lidingö stads ekonomi är i grunden stark och stabil, skriver majoriteten i ett pressmeddelande. Lidingö har hög soliditet och låg skuldsättning. Tillsammans med de goda resultaten betyder det samma skattesats även nästa år.

En faktor som dock försämrar Lidingös ekonomi är förändringarna i den kommunala skatteutjämningen, den så kallade Robin-Hoodskatten. Förra året betalade Lidingö in 250 miljoner kronor till andra kommuner. Senare i höst väntas riksdagen ta beslut som innebär att Lidingö förlorar cirka 11 miljoner kronor per år, motsvarande 0,5 procent av stadens budgetomslutning. Fullt utbyggt ökar Lidingös bidrag till andra kommuner med 45 miljoner kronor, till närmare 300 miljoner kronor totalt per år.

Resultatet för år 2014 beräknas till 26 miljoner kronor vilket innebär att staden uppfyller kraven på en ekonomi i balans och på ett finansiellt överskott på 1 procent av verksamhetens kostnader.

Beslut om budgeten för nästa år tas på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 och 26 november.

Dela Budget 2014: Robin-Hoodskatten tung post

Kommentarer

Gunilla Nilsson 2013-10-24 08:04

En ekonomi i balans inger förtroende, liksom att ni satsar på skolbarnens utbildning och de äldres levnadsvillkor.
Detta ska självklart utgöra en viktig del av en kommuns kärnverksamhet. När vi 2014 flyttar från Luleå blir Lidingö ett av våra förstahandsval.
Med vänlig hälsning
Gunilla och Kjell Nilsson

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google