Väder Lidingö

Lidingö onsdag 28 oktober 2020 v. 44

Senaste kommentaren - Se fler

Jennie Lindahl 9 okt 08:17 om Finns det endast 57 hjärtstartare på Lidingö?

Budget 2017 - lärarlöner och badhusplacering

fredag 28 oktober 2016 00:16

OFÖRÄNDRAD SKATT. I onsdags presenterade Lidingös politiska majoritet - Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna - sitt budgetförslag för 2017. Mycket handlar om hur skolan ska stärkas. Även det stora mottagandet av nyanlända och ensamkommande får ökade budgetmedel till de verksamheter som ansvarar för mottagande och introduktion. Pengbeloppen för hemtjänst, särskilda boenden och servicehus höjs med 1 procent och anslagen för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri höjs med 0,5 procent. Under 2017 ska placeringen av badhuset avgöras och badhusets funktion och ekonomi ska studeras "på djupet", skriver majoriteten i ett pressmeddelande. Skatten blir oförändrad.

Budgeten för nästa år visar på storsatsning på skolan och inriktningen är att lyfta läraryrkets status. Ambitionen är att satsa på skolledare och pedagoger genom att se till att löner, arbetsvillkor och arbetsmiljöer är konkurrenskraftiga och att goda prestationer och elevresultat premieras. Inriktningen är att göra Lidingö till ännu mer attraktiv skolkommun.

Utöver en höjning av pengbeloppen föreslås särskilda satsningar på SFI med 2,5 miljoner kronor, införandet av pengbelopp för nyanlända på 2,5 miljoner kronor, på modersmål med 750 000 kronor samt ett ekonomiskt stöd för socioekonomisk fördelning på 3 miljoner kronor.

Omsorgs- och socialnämnden tilldelas 1,8 miljoner kronor för att stärka arbetet med barn som far illa, bland annat genom att undersöka nya arbetssätt för att bättre kunna fånga upp fler av de barn och unga som ligger i riskzonen. 1,2 miljoner kronor avsätts för arbetet mot våld i nära relationer.

I och med den nu pågående omorganisationen av stadens förvaltningar, där kultur- och fritidsförvaltningen går samman med två andra förvaltningar, sänks KuFris anslag med en 1,0 procent. Samtidigt höjs föreningsstödet med en miljon kronor. Lidingövallen ska genomgå en nödvändig renovering, Ekholmsnäsområdet ska utvecklas tillsammans med föreningar och andra aktörer, och Lidingös kulturvecka ska stärkas. Under 2017 avgörs placeringen av badhuset/simhallen sedan man detaljstuderat vad anläggningen ska innehålla och kosta. Beräknad invigning senast år 2021.

Kommunfullmäktiges budgetmöte äger rum den 28 och 29 november. Om inte förr så kommer övriga partier på Lidingö att då presentera sina budgetförslag.

Dela Budget 2017 - lärarlöner och badhusplacering

Kommentarer

carl-johan schiller 2016-11-01 10:01

Det är korrekt Amelie eftersom vi som enda parti ville gå längre och spara ännu mer på organisation till förmån för verksamhet.

Vi ansåg då och anser fortfarande att det är fel att endast effektivisera tjänstemännens arbete. Vi skulle även kunna spara mycket pengar inom den politiska organisationen.

Carl-Johan Schiller (KD)

Sten af Klinteberg 2016-10-30 19:15

Så har då majoriteten lämnat sitt förslag till budget för 2017. Man har enligt pressreleasen lyckats genomföra ett antal extra satsningar (se mer om detta nedan) utan att höja kommunalskatten. Det är i grunden positivt.
Pressresease som gick ut om detta borde kanske kompletteras för att vi läsare/lidingöbor skall kunna värdera de extra satsningar som man vill åstadkomma.

Det vore således bra om man för respektive område som tilldelas mer pengar än förväntat utfall 2016 angav både faktiska belopp och samtidigt procentuell höjning av anslagen. Det gäller alltifrån skolan, hemtjänsten, mottagandet av ensamkommande, funktionsnedsatta, psykiatriverksamheten etc.

Alla dessa siffror finns självfallet i budgetmaterialet och vi medborgare skulle säkert uppskatta att få detta i enkel form och därmed kunna stödja majoriteten i sin ansträngning att göra gott för Lidingö. Min uppfattning är att så är fallet. Den politiska processen att få budgeten godkänd kanske också skulle förenklas av detta.

Sten af Klinteberg (LP)

Anders Håkansson 2016-10-29 21:26

Det som önskas är ett större badhus anpassat för olika verksamheter och målgrupper. Enligt undersökningen efterfrågar Lidingöborna inte endast funktionen simhall utan en bredare mötesplats.
Allt annat är ett svek mot Lidingöborna.
År 2008 när badutredning nr1 var klar så var det bara Socialdemokraterna som sa:
Kör! Ta fram ett badhus nu och bygg!
År 2015 nästa badutredning klar 2. KD, M och LP har vunnit valet och säger nu när man regerat ihop sig, det blir en simhall men INTE äventyrsbad.
Så var står majoriteten idag egentligen?
Ett Modernt badhus för alla?
Eller en Simhall med möjlighet till simning fram och tillbaka?
En mötesplats? Ett välbesökt badhus med besökare som ser mer värden än simningen i sig och bättre ekonomi eller en simhall med färre besökare men som uppfyller idrottens krav?
Så här bedömdes Lidingöbornas önskemål i direktiven till utredningen senast:
KS/2014:74 (utdrag ur)
Lidingöbornas synpunkter
Inom ramen för processen att uppdatera Lidingös hälsostrategi har det framkommit att Lidingöborna önskar att staden satsar på en ny simhall. Man anser att Gångsätrabadet är gammalt och slitet samt att det är underdimensionerat både om man ser till invånarantalet och ur ett förenings/¬tävlingsperspektiv.
Det som önskas är ett större badhus anpassat för olika verksamheter och målgrupper. Enligt undersökningen efterfrågar Lidingöborna inte endast funktionen simhall utan en bredare mötesplats.

I Badutredningen 2015 kan man läsa följande:
INNEHÅLLET STYR ANTALET BESÖKARE
Attraktionskraften på en modern badanläggning, typ den som här föreslås på Lidingö, har ett betydligt högre besökstal än ett traditionellt motionsbad. Familjebadet är den del som attraherar flest besökare och för Lidingös del är badets slutliga utformning avgörande för besökstalet. På ett traditionellt motionsbad beräknar man 2 – 3 besök per kommuninnevånare/år. En komplett anläggning med familjebad och gym/friskvårdslokaler beräknas ha en besöksfrekvens på 3 -5 besök per kommuninnevånare och år.

Kommer majoriteten svika sina direktiv, utredningar och även Lidingöborna och bygga en stor men enkel simhall?
Eller ett familjebad, en modern badanläggning som inte utesluter det ena eller andra?
Varför sa majoriteten (KD,M,LP) NEJ till en modern badanläggning och äventyrsbad först efter valet?
Citat från majoriteten:
Man börjar med att se över funktioner och ekonomi för badet, men klart är att det inte blir något äventyrsbad, utan mer en simhall för både motion och tävlingar.
- Vi är oerhört glada att vi kommit fram till beslutet. En modern simhall är efterfrågad bland både unga och gamla på ön. Nu påbörjas arbetet att undersöka var hallen ska ligga, säger de tre kommunalråden Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), Birgitta Sköld (LP) och Carl-Johan Schiller (KD).
Länk: http://www.lidingosidan.se/politik/skal-for-ny-simhall/
Det blir alltså inte detta som byggs?
http://lidingosidan.se/politik/badhusutredningen-klar/?q=simhall

Jag är övertygad om att Socialdemokraterna kommer vara rätt i sin budget och föreslå
En modern badanläggning, ett badhus för alla helt enkelt.

Anders Håkansson

Amelie Tarschys Ingre 2016-10-29 10:56

Carl Johan, om jag minns rätt så deltog inte KD i beslutet om den nya nämndorganisationen...

carl-johan schiller 2016-10-28 09:03

På hälsans ö ges nu medborgarna bättre möjligheter att utöva sina fritidsintressen. Genom nya löparbanor på Vallen, en förbättrad skidbacke i Ekholmsnäs och ett ökat stöd till föreningarna på ön börjar vi nu arbetet med att leva upp till vårt varumärke. Dessa satsningar är möjliga genom den omorganisation och effektivisering som vi arbetar löpande med. Då politik innebär att prioritera stod valet mellan bibehållen organisation eller satsningar på mer verksamhet. För oss var det ett enkelt beslut, vi vill ha mer verksamhet. Dessutom inleds arbetet med att detaljstudera var den nya simhallen ska lokaliseras, vad den ska innehålla och vad detta kan tänkas kosta. Simhallen är ett projekt som redan dragit ut lång tid men vår ambition är att inviga det nya badhuset senast år 2021.

Carl-Johan Schiller (KD)

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google