Väder Lidingö

Lidingö onsdag 28 oktober 2020 v. 44

Senaste kommentaren - Se fler

Jennie Lindahl 9 okt 08:17 om Finns det endast 57 hjärtstartare på Lidingö?

Budget 2017. MP: Satsa på naturvård, stadsmiljöer och cykelbanor

måndag 14 november 2016 07:03

Idag måndag lämnar oppositionspartierna på Lidingö in sina budgetförslag för 2017 vid kommunstyrelsens sammanträde. Kommunfullmäktiges budgetmöte hålls den 28 och 29 november. Då diskuterar partierna de olika förslagen och beslutar sedan vilken budget som ska gälla för Lidingö nästa år.

Thomas Bengtsson, gruppledare för Miljöpartiet på Lidingö:
– Miljöpartiets utgångspunkt och politikens viktigaste utmaning är att det måste bli både möjligt och enkelt att leva inom naturens ramar. Därför är högre miljö- och klimatambitioner viktigast för Lidingö stads budget.

Miljöpartiets sammanfattning av sin budget:
Skogen: Miljöpartiet vill satsa på en varsam naturvård för att värna biologisk mångfald, för växter, djur och människor.

Staden: Miljöpartiet vill att Lidingö utvecklas med klimatsmarta och miljövänliga stadsmiljöer. Centrum ska planeras som vår främsta mötesplats och bytespunkt, med framtida tunnelbana och spårvagn.

Trafiken: Miljöpartiet vill satsa mer på cykelvägar och underlätta för gående, cyklister och kollektivtrafikanter. Miljöpartiet säger nej till det aktuella förslaget om en ny bro, då det inte ger en bra lösning för spårtrafik till Lidingö centrum.

Välfärden: Miljöpartiet vill satsa på stödet för skolelever med särskilda behov, så att alla barn får utvecklas efter sina förutsättningar. Medmänsklighet kräver fler bostäder för flyktingar och socialt utsatta, studenter, unga och människor med vanliga inkomster.

Ekonomin: Miljöpartiet föreslår oförändrad kommunal inkomstskatt och att omprioriteringar görs i budgeten.

Länk till Miljöpartiets budget.

Dela Budget 2017. MP: Satsa på naturvård, stadsmiljöer och cykelbanor

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google