Väder Lidingö

Lidingö onsdag 8 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Budget för 2015: Skola och omsorg får extra

torsdag 29 maj 2014 23:48

Tre kommunalråd som är glada över att kunna ge skola och omsorg ökat budgetutrymme. Fr.v. Torsten Engevik (FP), Jessica Sjöstedt (KD) och Paul Lindquist (M).

Tre kommunalråd som är glada över att kunna ge skola och omsorg ökat budgetutrymme. Fr.v. Torsten Engevik (FP), Jessica Sjöstedt (KD) och Paul Lindquist (M).

Under 2015 kommer budgeten för Lidingös skolor och omsorg kunna räknas upp med 3 procent. Så sent som i november 2013 låg prognosen på endast en procents uppräkning. Men eftersom skatteintäkterna blir runt 50 miljoner kronor högre eftersom fler arbetar och inflyttningen till Lidingö ökar (+ 744 under 2013), så vidgas budgetutrymmet för stadens förvaltningar. Dessutom går den europeiska ekonomin allt bättre. Övriga förvaltningar, förutom skola och omsorg, får en uppräkning med två procent.

– Det är en offensiv budget för skolor, förskolor och äldreomsorg vi lagt, säger kommunalrådet Paul Lindquist (M). Det bästa är att ökningen träder i kraft redan den 1 januari 2015.

– Vi har gjort satsningar på Hersby gymnasium och nu har första året satt sig. Vi har avvecklat halvtomma skollokaler men behåller rådigheten över dem, säger kommunalrådet Torsten Engevik (FP). Dessutom har antalet förstelärare ökat under året. Mot slutet av 2014 kommer Lidingö ha omkring 60 förstelärare, som alla får 5000 konor högre lön per månad.

– Höjningen är ett välkommet tillskott till verksamheten, säger kommunalrådet Jessica Sjöström (KD). Dessutom har vi fått 4,5 miljoner kronor i prestationsersättning från regeringen, en ersättning som ska användas till “de mest sjuka äldre”, en grupp på omkring 500 personer på Lidingö. Pengarna kommer att fördelas till alla utövare, både kommunala och privata. Tillskottet blir en riktig vitamininjektion.

– Molnet på himlen är att vid ett eventuellt regeringsskifte i höst så sker förändringar i skattesystemet. Då försvinner de 50 skattemiljoner vi nu kan räkna med. Det är ett hot som hänger över oss, säger Paul Lindquist. Skatten för 2015 blir dock oförändrad och vi ser gärna att vi kan sänka den ytterligare framöver.

– Vi är nu inne i ett stort ansvarstagande när det gäller vård och omsorg, säger Jessica Sjöstedt. Vi ska fördela resurserna till dem som är i störst behov och vi ska även förändra organisationen.

85 procent av budgeten för Lidingö gäller skola och äldreomsorg. Intäkterna beräknas 2015 till omkring 2 590 miljoner, nettokostnaderna inklusive avskrivningar till cirka 2 400 miljoner. Dessutom betalar Lidingö omkring 170 miljoner kronor i utjämningsbidrag. 2015 års resultat beräknas bli ett överskott på drygt 26 miljoner kronor, vilket motsvarar stadens finansiella mål att ha ett positivt resultat på en procent av verksamhetens kostnader.

Budgetdirektiven beslutas av kommunstyrelsen den 2 juni.

Dela Budget för 2015: Skola och omsorg får extra

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google