Väder Lidingö

Lidingö onsdag 8 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Budgetdebatten: Översiktsplanen och rivning av stadshuset

torsdag 1 december 2011 15:12

"Så blir det på Lidingö 2030" var texten på skylten när den först sattes upp. Detta uppmärksammades i budgetdebatten av flera debattörer. Sedan har den ändrats.

"Så blir det på Lidingö 2030" var texten på skylten när den först sattes upp. Detta uppmärksammades i budgetdebatten av flera debattörer. Sedan har den ändrats.

I måndags beslutade Lidingö kommunfullmäktige, efter sammanlagt åtta timmars debatt inklusive matrast, att bibehålla skatten oförändrad på 18,62 kronor under 2012. Det budgetförslag som den politiska majoriteten på ön, M + FP + KD lagt fram, godkändes utan ändringar. De största debattfrågorna var den nya översiktsplanen, som nu är ute på remiss hos allmänheten, och frågan om stadshuset borde rivas/flyttas eller rustas upp.

Budgetmötet inleddes av partiernas gruppledare som gick igenom sina egna budgetförslag. Alla budgetförslag utom Lidingöpartiets har under den senaste månaden presenterats på Lidingösidan. Lidingöpartiet instämde i majoritetens förslag även om man villa ha omprioriteringar vad gällde kulturanslagen.

Stadshuset
Centerpartiets Kent Ivarsson tog upp kostnaderna för både översiktsplanens genomförande och stadshusets renovering. Enligt majoritetens förslag ska stadshuset rustas för sammanlagt 200 miljoner kronor under de kommande åren, något som övriga partier inte fått se planerna för. Centern har avsatt 15 miljoner per år 2010 – 2012 för behövligt underhåll, men inga andra summor.

Mårten Dahlberg, S, tyckte inte att det var ansvarsfullt att avsätta 200 miljoner för upprustning av stadshuset och Kent Ivarsson återkom till att Lidingö har stora investeringar framför sig. Vid kostar Gamla Lidingöbron att rusta upp – 150, 200 eller ännu fler miljoner? Att då rusta upp stadshuset för 200 miljoner var inte att tänka på.

Paul Lindquist, M, visade en bild för fullmäktige på ett genomruttet fönster och erkände:
– Vi har varit dåliga på att underhålla våra fastigheter och vägar, både opposition och majoritet.

Det var i Miljöpartiets budgetförslag som frågan väcktes ifall stadshuset borde flyttas. Är dagens användningen den bästa för området? Finns det alternativa användningar av fastigheten?

Gunilla Dyfverman, L, tyckte inte man skulle riva stadshuset. Nu, efter 40 år, börjar det äntligen bli modernt, så varför inte låta det stå kvar.

Och Evelyn Lewandrowski, också hon från Lidingöpartiet, var mycket upprörd:
– Det måste vara den mest uppenbara kapaitalförstöringen att riva stadshuset. Att bara säga en sån sak, när sessionssalen nyligen är renoverad och entréhallen ombyggd. Varför har man inte haft ett pågående underhåll? Inte byter man väl hus när fönsterbågarna är ruttna! Är det här framförhållning? Är det här ansvar?

Rune Nordström, FP, frågade om vi ska låta stadshuset bli så dåligt att personalen blir sjuk. Det är ett plus rusta stadshuset, att inte göra det är ett minus. Sammantaget kan det bara bli positivt.

Mårten Dahlberg ville veta vad som ligger bakom ökningen från tidigare års 60 miljoner till årets 200 miljoner. Vi ska vara öppna att diskutera vad byggnaden ska användas till. Runt stadshuset kommer det helt klart att bli mer bebyggelse.

Paul Lindquist tyckte att det var rimligt att överväga hurvida man kan använder platsen där stadshuset står till något annat. Kan vi bygga ett nytt stadshus på annan plats i centrum? Vad vinner man och vad förlorar man? Han betonade att stadshuset i så fall inte skulle flyttas till t.ex. Rudboda.
– Vi är där att vi behöver underhålla fastigheten. Jag märker en tendens till att man inte yrkar på pengar om det inte kan ge röster. Hade vi lyssnat på oppositionen hade inget underhåll gjorts i stadshuset.

Jessica Nyberg, KD, sa att för att klara stadens välfärd måste man arbeta strukturerat och prioritera. Att skjuta på stadshusrenoveringen kan ge politiska poäng, men vem får stå för notan när det verkligen behövs?

Översiktsplanen
Kent Ivarsson sa i sitt inledningsanförande att vi står inför några spännande år. Stadens översikstplan kommer att antas under 2012 och planprogrammet för Centrum-Torsvik 2013. Med tanke på de stora summor som staden behöver inom en snar framtid föreslår Centerpartiet att investeringsnivån blir 111 miljoner kronor och att den externa låneramen behålls på 400 miljoner istället för de 600 miljoner som är föreslagna.

Thomas Bengtsson, MP, ansåg att det var jättebra att vi får en öppen diskussion om översiktsplanen. Många av oss vill se en dragning av Lidingöbanan genom centrum. Sedan kan man diskutera vad som är bäst för stadshuset. Det kan vara så att om stadshuset ligger i Rudboda, Dalénum eller Sticklinge kan det lyfta just det området. Det borde gå att göra något bra av detta hus, oavsett var diskussionen landar.

Birgitta Sköld, L, frågade om det finns någon budget för översiktsplanen.
– De svar jag fått hittills är svävande och till slut har jag fått ett nej. Vi har alltså inget bra underlag för de investeringar som behöver göras. Uttalat är att det ska vara unga personer och unga familjer som man vill ska flytta till Lidingö. De kommer att kräva resurser till vad gäller skolor och annat. Finns det någon kalkyl på vad hela översiktsplanen kommer att kosta lidingöborna?

På det svarade Paul Lindquist att den totala kostnaden beräknas till 1,5 miljarder kronor, pengar som exploatörerna får betala.
– Det blir inga merkostnader för lidingöborna när nya invånare flyttar in, de genererar ju skatteintäkter. Så det går ihop ekonomiskt samtidigt som vi är med och tar vårt ansvar för hela regionens utveckling.

Kent Björnberg, C, ville att man vid arbetet på översiktsplanen skulle se till att bibehålla Lidingös särprägel och Lars H Ericsson, L, betonade:
– Vi vill framhålla att Lidingös särart ska bibehållas vilket också står i handlingarna till översiktsplan.

Rune Nordström sa att det inte finns något bestämt om hur många som ska bo i området mellan Centrum och Torsvik.
– Vi håller det därför öppet. Oppositionen har redan bestämt sig för att det ska byggas 1500 lägenheter. Vi har is i magen.

Och Jessica Nyberg sa att ungefär samma sak med tillägget:
– Det finns inget som hindar att vi tar bort saker om lidingöborna är emot förslaget.

Det uppfattade Kent Björnberg som att majoriteten nu hade en mjukare ton, vilket han hälsade med tillfredställelse, varpå Paul Lindquist svarade att man inte alls blivit mjukare utan att man vill lyssna på vad lidingöborna tycker.
– Men Centerpartiet vill ju inte ens att vi ska höra vad lidingöborna anser om översiktsplanen. Ni säger nej till fler än 1500 lägenheter vilket betyder att ni inte kan klara kostnaderna för överbyggnaden.

– Vi har aldrig sagt att vi inte ska gå ut och fråga, men att bygga 3000 lägenheter är alldeles orimligt, därför ville vi inte att förslaget ens skulle lämnas ut, svarade Kent Björnberg, och Kent Ivarsson fyllde i:
– Till SL säger ni att 3000 lägenheter ska byggas. Det är ni som satt ribban, men vi vill ha grundligt underlag när vi gör våra bedömningar.

– Alla parametrar är fortfarande öppna vad gäller översiktsplanen, sa Rune Nordström.

Lars H Ericsson, L, tog upp det som står på skylten vid utställningen i stadshuset: “Så blir det på Lidingö 2030”.
– Det är inte alls bra att det står så, inte för dialogen. Lidingöpartiet vill inte ha den här planen. den är en galenskap som måste stoppas. Godkänns planen innebär det att 11 000 till 15 000 nya invånare kommer, inte något annat.

Men både Gunilla Dyfverman och Anders Öhrström, C, hade uppmärksammat att texten på skylten ni blivit ändrad till “Ställ frågor till oss på facebook” varpå Paul Lindquist svarade att det finns tre olika alternativ, det är det som bilden syftar till och det finns ett frågetecken längst ut till höger.

Hans Grundell, L, frågade om man kan klämma in 3000 lägenheter på samma yta som Dalénum, där 1000 lägenheter nu byggs. Det går inte, sa han.

Lisbeth Ringblom, FP, vände sig till Lars H Ericsson och sa:
– Vad ni missar när ni koncentrerar er på antalet invånare är att vi måste behålla servicen i Gåshaga, Rudboda, Näset och Brevik. Det är viktigt att det finns ett befolkningsunderlag. Jag vill ha ett samhälle som går framåt. Vi måste ligga i framkant och förutse de förändringar som kommer.

Så böljade debatten på fram till strax före 23. Då hade även alla nämnders budgetförslag debatterats och när ordförandens klubba föll var Lidingö stads budget för 2012 antagen.

"Ställ frågor till oss på facebook" är den formulering som gäller nu.

"Ställ frågor till oss på facebook" är den formulering som gäller nu.

Dela Budgetdebatten: Översiktsplanen och rivning av stadshuset

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google