Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Busstrafiken i innerstaden och Lidingö handlas upp

fredag 14 december 2012 00:35

Busstrafiken i innerstaden och Lidingö handlas upp

Att köra busstrafik i Stockholms innerstad och på Lidingö är ett samhällsåtagande. Det beslutade Stockholms läns landstings trafiknämnd på sitt möte den 11 december 2012. Så nu kan upphandlingen av trafiken i området påbörjas. Upphandlingen måste rymma krav på förbättrad luftkvalitet och minskade utsläpp enligt EU:s luftkvalitetsnormer.

Beslutet om allmän trafikplikt – som anger att trafik ska upphandlas och inte överlåtas till den kommersiella marknaden – är det första som trafiknämnden i Stockholms län har fattat med anledning av den nya kollektivtrafiklagen, som trädde i kraft den 1 januari 2012. Anskaffningsbeslutet utgör den formella startpunkten inför den kommande upphandlingen. Beslutet gäller för perioden augusti 2014 till och med augusti 2022.

Beslut om vilken trafikentreprenör som vinner upphandlingen fattas om ungefär ett år – och det nya avtalet börjar gälla under 2014.


Bakgrund till beslutet
För ett år sedan behandlades busstrafiken, i enlighet med kollektivtrafiklagen, inom hela EU-området i EU:s officiella tidning. Under våren 2012 har undersökningar gjorts för att se hur stort marknadens intresse är att bedriva kommersiell kollektivtrafik inom Stockholm-Lidingö-området. Det har då kommit fram att intresset från kommersiella aktörer inte varit så stort. Dessutom tillåter kollektivtrafiklagen att kommersiell trafik anmäls- och avanmäls med endast tre veckors varsel, vilket inte alls säkrar långsiktigheten och stabiliteten för kollektivtrafiken i området.

Trafiknämnden har därför kommit fram till att landstinget bör åta sig att under en tidsperiod (2014 – 2022) “tillhandahålla länets invånare och besökare en geografiskt heltäckande, attraktiv och kostnadseffektiv kollektiv busstrafik i Stockholms innerstad och på Lidingö”, som det står i beslutsskrivelsen.

Fakta
Bussnätet på Lidingö består av 16 linjer som trafikeras av cirka 34 bussar. Samtliga fordon är låggolvsbussar och 35 % miljöbussar. Antal påstigande resenärer en vintervardag är 25 000 vilket på årsbasis ger 7,3 miljoner resor. Sedan 2007 har antalet påstigande ökat med 14 procent.

Nätets linjelängd är 137 kilometer med 101 hållplatser. Personkilometer per dygn uppgår till 85 000 kilometer och medelreslängd per dygn är 3,4 kilometer. Kundnöjdheten 2011 hos bussresenärer på Lidingö var 72 %, samma som SL:s totala kundnöjdhet.

Lidingös befolkning uppgick 2008 till 43 111 personer och antalet arbetsplatser till 11 900. Befolkning och arbetsplatser bedöms öka med 2,5 % respektive 13 % till 2020.

Dela Busstrafiken i innerstaden och Lidingö handlas upp

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google