Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 december 2021 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

C: Äntligen ett steg mot en ny simhall

torsdag 7 december 2017 06:20

I måndags beslutade Lidingös kommunstyrelse att uppdra åt stadsledningskontoret att starta projektarbetet för en simhall med lokalisering till Dalénum. Centerpartiet anser att inriktningen ska vara att den nya simhallen blir 50 meter och att man inte bygger den familjebassäng som badhusutredningen föreslog utan istället möjliggör för lek genom en fästanordning för lekutrustning i bassängen. Det skriver de två centerpartisterna Patrik Buddgård och Rolf Hattenbach.

Redan 2012 hade vi i Centerpartiet med en ny simhall i vårt budgetförslag. Nu finns det äntligen med i majoritetens budget och vid måndagens kommunstyrelsesammanträde togs äntligen ytterligare steg för att förverkliga en ny simhall i Dalénum, något som också ligger högt upp på lidingöbornas önskelista. I en kommun som kallar sig hälsans ö måste man ha simhall som möjliggör skonsam träning för äldre, rehabträning, möjlighet för barn att lära sig simma och simklubbsverksamhet.

Vi accepterar förslaget att lägga nya simhallen i Dalénum. Det behövs mer simhall på ön. Gångsätrabadet är för litet för att täcka stadens behov men genom den renovering som gjordes i början av 2000-talet så håller badet, och reningsanläggningen som är ett av Stockholms modernaste, mycket hög kvalité. Staden bör därför fundera på hur vi drar nytta av de investeringar staden lagt ner i Gångsätrabadet.

Centerpartiet anser att inriktningen i arbetet framåt ska vara att den nya simhallen blir 50 m och att man därmed inte bygger den familjebassäng som badhusutredningen föreslog utan möjliggör för lek genom fästanordning för lekutrustning i 50 m-bassängen. Det finns också exempel på 50 m-bassänger med höj- och sänkbar botten, mellanväggar och möjlighet för olika temperaturer, som bör utredas för att kunna skapa större flexibilitet i användningen och därmed minska behovet av att bygga flera olika bassänger.

Det är viktigt att betona att kostnadsstyrningen måste vara tydlig genom hela processen i val av lösningar. Vi är medvetna om att en 50 m-bassäng innebär en större investering. Kostnaderna bör noggrant utvärderas under processen för att säkerställa att en 50 m-bassäng inte medför extra kostnader som är oförsvarbara.

En viktig del för att göra rätt val för simhallen är att i ett tidigt skede inkludera verksamheterna som ska använda den framtida simhallen, och nuvarande driftspersonal på Gångsätrabadet. Exempelvis är Lidingö simklubb en viktig part som bör vara med i dialogen tidigt i processen. Att inkludera verksamheterna och drift tidigt i processen minskar risken för felbeslut, som kan leda till kostsamma ändringsbeställningar sent i processen eller till att simhallen får lösningar som inte fungerar väl för verksamheterna när allt är klart.

Vi är glada att ett steg mot ny simhall är taget, nu gäller det att leverera ett innehåll som lever upp till lidingöbornas förväntningar och som kan byggas till en rimlig kostnad.

Patrik Buddgård (C), gruppledare
Rolf Hattenbach (C), ledamot kultur- och fritidsnämnden

Dela C: Äntligen ett steg mot en ny simhall

Kommentarer

Mark Shay 2017-12-11 12:55

Bra inspel från C om 50m-bassäng, det skapar flexibilitet och kapacitet att tillgodose behoven hos många invånare & användare. Lekutrymmen finns det många bra lösningar på runtom i landet och i andra länder, likaså avskilda områden för undervisning, rehab, mm.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google