Väder Lidingö

Lidingö torsdag 2 april 2020 v. 14

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

C: Behåll både Hersby och Gångsätra för gymnasieundervisning

fredag 31 augusti 2012 06:01

Centerpartiet på Lidingö anser att frågan om sammanslagning av Lidingös två gymnasieskolor är av sådan stor principiell betydelse att denna ska beslutas av kommunfullmäktige. Dessutom tycker Centerpartiet att kommunfullmäktige skall upphäva Utbildningsnämndens beslut om att slå samman Lidingös två gymnasieskolor till en gemensam organisation som lokaliseras till Hersby inför läsåret 2013/2014. Det skriver partiet i ett pressmeddelande.

Pressmeddelandet:

– Det handlar om hur vi långsiktigt ska organisera och säkerställa gymnasieundervisningen på Lidingö och kan därför inte bedömas utifrån kortsiktiga ställningstagande, säger Kent Ivarsson, centerpartistiskt oppositionsråd.

Frågan om två gymnasieskolor är också djupt förankrad hos lidingöborna. År 1994 genomförde Lidingö en folkomröstning om en eller två gymnasieskolor. Då röstade närmare 80 % för att behålla både Gångsätra och Hersby som gymnasieskolor. Det blev också stadens beslut.

– Frågan är av stor principiell betydelse och bör därför beslutas av kommunfullmäktige. Att som majoriteten låta utbildningsnämnden fatta ett så avgörande beslut strider mot demokratiska principer särskilt som frågan tidigare prövats i en folkomröstning, menar Kent Ivarsson.

Centerpartiet vill att det tas fram en långsiktig plan för användning av både Hersbys och Gångsätras lokaler med syfte att erbjuda plats för gymnasium och annan utbildningsverksamhet samt att skapa en effektiv administration i båda skolorna.

– Vi motsätter oss att Hersby byggs om (inklusive omställningskostnader i Gångsätra) för 20 miljoner för att kunna ta emot maximalt 930 elever. Detta är ett kortsiktigt beslut! Vi vet att de framtida årskullarna av gymnasister kommer att öka. Vi vill undvika att i framtiden behöva säga nej till elever som väljer att söka gymnasieplats på Lidingö. Det blir i första hand elever med lägre betyg som då ej kan erbjudas plats i Lidingö, säger Kent Ivarsson.

Det ekonomiska underskottet i Gångsätra bygger på att det idag inte finns reella och flexibla möjligheter för våra skolor att anpassa sin lokalanvänding så att de snabbt kan avställas efter behov.

– Centerpartiet har länge drivit frågan att det är angeläget att prioritera en översyn av lokalförsörjningsprocessen och klarläggande av regelverket för stadens internhyror, avslutar Kent Ivarsson.

Dela C: Behåll både Hersby och Gångsätra för gymnasieundervisning

Kommentarer

Lärare 2012-09-02 17:20

Hur tänker egentligen Centerpartiet? Gångsätra har idag lite drygt 400 elever. Tror verkligen Kent Ivarsson & Co att det är realistiskt att driva en gymnasieskola med så få elever?

Och hur realistiskt är det att tro att elevantalet kommer att öka när eleverna numera kan välja mellan samtliga gymnasieskolor i hela regionen och det finns 5000 fler platser än det finns elever…

Dessutom vad vinner eleverna på att det finns två skolbyggnader istället för en? Varför vill Centern betala för tomma lokaler istället för att satsa på fler lärare och större kursutbud?

Nej gör en bra gymnasieskola på Hersby som kan utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ till innerstadsskolorna istället.

Låt sedan Gångsätra bli grundskola, gärna friskola, för där kommer det att behövas fler platser när puckeln med förskolebarn nu ska upp i skolåldern.

Skulle det sen någon gång i framtiden behövas en till gymnasieskola så går det ju att omvandla Gångsätra en gång till. Så vad är problemet?

Jonas Lundgren (v) 2012-09-02 14:17

Jag är glad att det inte enbart är Vänsterpartiet som kämpar för Gångsätra Gymnasium utan att även Centerpartiet ansluter sig till den inställning som (V) uttryckte på Lidingösidan den 30/5 (http://lidingosidan.se/politik/5009/vaensterpartiet-vill-ha-kvar-gangsaetra-gymnasium).

Mvh
/Jonas Lundgren, Vänsterpartiet Lidingö

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google