Väder Lidingö

Lidingö torsdag 2 april 2020 v. 14

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

C: Bygg simhall, satsa på förskolan, rusta Vallen

tisdag 5 november 2013 20:32

Centerpartiet presenterade idag sin budget för Lidngös kommande år. Man vill storsatsa på förskolan för att höja lärartätheten, starta planeringen av ny simhall, införa 0-taxa för öns ungdomsföreningar vad gäller lokaler och planhyror, motverka droganvändning, rusta upp Lidingövallen, minska på kostnaderna för stadshusets renovering och införa ett åtgärdsprogram för Kottlasjöns restaurering. Skatten ändras inte nästa år utan ligger kvar på 18,62 kronor.

Så här ser Centerpartiets budgetförslag för 2014 ut, i sammandrag:

Centerpartiet vill återföra tidigare gjorda besparingar från 2009 – 2010 i förskolan med 14,7 miljoner kronor. Under 2014 blir effekten 7,3 miljoner för ett halvår.

Öka andelen högskoleutbildad personal och höj personaltätheten för småbarnsgrupper med barn i åldrarna 1 – 3 år. Partiet hoppas att gruppstorlekarna därmed kan hållas nere inom förskolan, i linje med forskning om små barngrupper.

Man vill se över möjligheterna att öka ingångslönerna och förbättra löneutvecklingen för lärare på Lidingö. Dessutom vill man minska antalet elever i klasserna.

Centerpartiet vill starta planeringen för byggandet av en simhall. En förstudie genomförs 2014.

0-taxa införs för ungdomsföreningars lokal- och planhyror. Detta beräknas kosta 1 miljon kronor.

Partiet vill också att 50 ungdomar ges möjlighet till sommarjobb under tre veckor. Medel anvisas med 1 miljon kronor. Denna satsning är utöver det som finns i socialnämndens budget för sommarjobb.

Motverka droganvändning bland ungdomar genom en satsning på 0,3 mkr på uppsökande verksamhet bland ungdomar på skolor, fritidsgårdar, internet mm.

Upprustning av Lidingövallen under 2015 och 2016 med en total investering på 15 miljoner kronor.

Centerpartiet vill också halvera renoveringarna av Stadshuset, från 100 miljoner till 50 miljoner kronor år 2015.

Vattenkvalitén i Kottlasjön och tillhörande vattendrag måste höjas. Därför vill partiet förbereda valet av restaureringsmetod inför genomförande av kommande åtgärdsprogram.

Centerpartiet föreslår oförändrad kommunalskatt för 2014, alltså 18,62 kronor.

Dela C: Bygg simhall, satsa på förskolan, rusta Vallen

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google