Väder Lidingö

Lidingö lördag 1 april 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

C: Det behövs nystart för de nyanländas boende

tisdag 4 april 2017 22:55

BÄTTRE LÖSNINGAR BEHÖVS. Vid måndagens sammanträde i Lidingös kommunstyrelse upphävdes det tidigare beslutet, från den 30 januari, om att sätta upp bostadspaviljonger i Bosösvackan. Kostnaderna för projektering och förberedelser på omkring en halv miljon kronor som hittills betalats, belastar kommunstyrelsens investeringsreserv.

I en kommentar till beslutet säger Patrik Buddgård, Centerpartiets gruppledare:
- Det finns stor enighet hos de flesta partierna att bostadsmoduler i det längsta ska undvikas. Lidingöbornas kritik visar att bosättning i moduler inte skapar de bästa förutsättningar för god integration, där mötet mellan nyanlända och etablerade lidingöbor är avgörande. När nu beställningen av modulerna har avbrutits behöver staden en nystart vad gäller boende för nyanlända, för att hitta andra och bättre lösningar.

Vid sammanträdet presenterade Centerpartiet ett s.k. nämndinitiativ som tas upp vid nästa kommunstyrelsemöte. Centerns föreslag är att kommunstyrelsen ger stadsdirektören i uppdrag att:
1. Intensifiera samarbeten med privata fastighetsbolag.
2. Utvärdera möjligheten för ”Snabba hus”, med blandning av ungdomsbostäder och bostäder för nyanlända.
3. Utvärdera expressprojekt med nyproduktion av byggnad som staden inledningsvis använder för nyanlända, men som senare kan användas för andra växande behov i staden, exempelvis för gymnasieskola eller seniorboende.
4. Inrätta en bostadskoordinator som tar helhetsgrepp om boende nyanlända på både kort och lång sikt.
5. Kräva underlag från Migrationsverket om fördelning mellan män/kvinnor och familjer/ensamstående som kommer anvisas 2017.

Dela C: Det behövs nystart för de nyanländas boende

Kommentarer

Michel Rowinski 2017-04-18 12:00

Oavsett hur ni nu gör se till att bygga i trä.
Fantastiska möjligheter och helt i linje med den grönska som i alla fall för mig är synonymt med Lidingö.

Bifogar en länk som kan vara av intresse.
http://www.etc.se/inrikes/det-varas-trahusen

Lycka till.

Carl-Johan Schiller 2017-04-06 11:46

Det finns många politiker som liksom du har haft goda intentioner med olika former av bostadsprojekt men som inte har fungerat i praktiken.
Vi står trots allt här med Rinkeby, Tensta och Rosengård. Det senaste exemplet är modulboendet söder om Stockholm där en person slog ner tre poliser och förstörde deras bil. (Filmen som finns på Expressen)

Vi blundar inte för problemet utan vågar faktiskt problematisera på riktigt. Jag tror inte på er lösning med snabba hus. Det är om man tar bort allt smink mer eller mindre samma sak som moduler.

De flesta är överens om att det finns en gräns för Sveriges förmåga att ta emot nyanlända. Givetvis gäller samma sak på Lidingö.

Carl-Johan Schiller (KD)

Patrik Buddgård (C) 2017-04-06 08:28

Att ett hus som inledningsvis har blandat boende mellan nyanlända och ungdomar och som sedan antingen flyttas eller görs till ett vanligt ungdomsboende när behoven för nyanlända minskar är samma sak som ett permanent utanförskapsområde är en orimilig slutsats.

Jag noterar att ditt svar är att blunda för problemet och bryta mot lagen.

Carl-Johan Schiller 2017-04-05 11:57

Patrik som du mycket väl vet hade dessa moduler aldrig ens köpts in (vilket ni röstade för) om kd fått bestämma. Tyvärr lyssnade ni på oss lite sent. Men det är såklart bättre än att inte lyssna alls.

Vi har också presenterat flera olika alternativ framåt. Först och främst menar vi att det är dags för en flyktingpaus på Lidingö. Det går inte att mångdubbla mottagandet på några få år och tro att det ska fungera bra.

Vi har också redogjort för i bl.a. Lidingö tidning att vi tror på förslaget om Attefallshus som nu utreds.

Att påstå att de risker för dålig integration som finns med bostadsminister inte finns i så kallade snabba hus är en lek med ord.
Det är fortfarande en stor koncentration på samma ställe med den enda skillnaden att detta riskerar att bli ett permanent utanförskapsområde istället för det "tillfälliga" som moduler riskerar att bli.

Carl-Johan Schiller (kd)

Patrik Buddgård (C) 2017-04-05 10:14

Hej Carl-Johan,
Vi stödjer inte KD:s linje att inte delta i beslut och därmed inte ta ansvar som varit KD:s linje i frågan. Vi tar ansvar för vårt handlande. Vi stödjer inte heller KD:s linje att säga att man är emot bostadsmoduler utan att presentera konstruktiva alternativa lösningar för att klara boende för nyanlända.

Vi välkomnar däremot att majoriteten gett stadsdirektören i uppdrag att intensifiera arbetet att möjliggöra för privatpersoner att hyra ut lägenheter eller rum till nyanlända samt att hyra Attefallshus. En linje som Centerpartiet och inte minst flera Lidingöbor i bland annat de öppna mötena förespråkat.

Vi vill utvärdera "Snabba hus", det är hus som byggs med prefabricerade byggdelar som gör att det går snabbt att bygga. Till skillnad från bostadsmoduler som tidigare diskuteras är "Snabba hus" anpassade och har tillräcklig kvalitet för att bli permanenta boenden. Det ger bättre boendemiljöer och vi föreslår också, som du ser i yrkandet, att boendet ska vara blandat mellan olika grupper. I vårt förslag för nyanlända och ungdomar vilket skapar bättre förutsättningar för integration.

Carl-Johan Schiller (kd) 2017-04-05 07:12

Det är bra att centern nu stödjer den linje kd har haft från början, att moduler är fel väg att gå. Men att ersätta modulerna med så kallade snabba hus är att lägga fram samma politik men med ett finare namn.

Snabba hus är också en särlösning som buntar ihop nyanlända på samma ställe och riskerar leda till utanförskap. Jag är fast övertygad om att det är helt fel väg att gå!

Carl-Johan Schiller (kd)
Kommunalråd

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google