Väder Lidingö

Lidingö tisdag 2 juni 2020 v. 23

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

C: Fakta behövs före beslut om Lidingöhem

torsdag 8 oktober 2015 00:01

Lidingöborna har visat ett stort engagemang i frågan om Lidingöhem AB. Vi lyssnar på medborgarnas oro kring framtida bostadsförsörjning av hyresrätter och sätter själva stadens bostadssociala ansvar mycket högt. Därför har vi tillsatt en utredning om Lidingöhem som ska ge ett gediget faktaunderlag.

Vi har som politiker ett stort ansvar för att säkerställa att viktiga beslut baseras på genomarbetade underlag och att såväl möjligheter, risker som konsekvenser är noga utredda. Framtiden för Lidingöhem AB ser olika ut i olika scenarier och kan enligt vår uppfattning i nuläget inte formuleras som ett förenklat ja/nej till försäljning.

Centerpartiet har därför drivit på för att den nu pågående utredningen skall kunna utgöra ett robust beslutsunderlag som tydligt anger olika handlingsalternativ och dess konsekvenser. Särskilt skall stadens framtida förmåga att lösa sitt bostadssociala ansvar belysas. Därför vill vi att folkomröstningsfrågan ska avgöras först när vi har ett bättre och ordentligt beslutsunderlag.

Utredningen kommer även att ge en tydligare bild av Lidingöhem AB:s nuläge och kring ekonomiska värden av såväl bestånd som från exploateringsmöjligheter. Genom att artikulera olika handlingsalternativ, där såväl hela som delar av bolaget beaktas, kommer konkreta ekonomiska effekter att kunna kombineras med möjliga samarbeten med andra fastighetsägare för att sedan ställas mot stadens bostadssociala ansvar. Centerpartiet vill ha fakta före beslut om Lidingöhem. Först då kan vi ta ett välgrundat beslut som på bästa sätt tillgodoser Lidingös ansvar i de bostadssociala frågorna.

Christer Mohlin (C)
Kent Björnberg (C)

Dela C: Fakta behövs före beslut om Lidingöhem

Kommentarer

Patrik Buddgård (C) 2015-10-08 22:49

Subventionerna som regeringen genomför är som du säger ingen lösning. Men det går att bygga billiga hyresrätter, t ex riktade till unga genom anvisningstävling på tomträtt. Där den som presenterar den billigaste hyran med god arkitektonisk kvalitet i anvisningstävlingen får rätten att bygga.

Anders Bergstedt 2015-10-08 16:24

Problemet är att det INTE GÅR att bygga billiga hyresrätter på Lidingö. Titta på Dalenum och Norra Djurgårdsstaden ! Man behöver bygga för våra ungdomar, studenter och invandrare men dom klarar inte hyresnivåerna. Det går inte att komma förbi kostnadssituationen.

Därför är det omöjligt att se hur man skall lösa den bostadssociala situationen, behovet av basal service och flyktingbostäder. Regeringen vill subventionera bygget av hyresrätter men det kommer bara att ha en marginell påverkan på hyrorna. Det skapar säkert intresse för att bygga men det mesta av pengarna kommer att hamna i byggarnas fickor !

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google