Väder Lidingö

Lidingö onsdag 8 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

C: Håller gamla bron?

torsdag 3 juli 2014 23:38

Den nya bro som ersätter Gamla Lidingöbron ska vara klar år 2020, enligt det senaste beskedet från Lidingö stads tekniska förvaltning, se Lidingösidan 2 juli. Vid senaste sammanträde i kommunfullmäktige ställde Centerpartiet frågor om brons hållbarhet till kommunalrådet Paul Lindquist (M).

En av frågorna gällde vad som händer ifall den nya bron inte blir klar till år 2020? Enligt Centerpartiet är tidplanen redan idag är försenad. Troligen kommer den inte att hålla fram till år 2020. “Har Lidingö stad tagit del av vilken bedömning SL/Trafikförvaltningen gör för det fall att nuvarande järnvägsbro måste hållas i trafik efter år 2020” frågar Centerpartiet.

Paul Lindquist fick också frågan om SL:s inställning till att återinföra hastighetsbegränsning över bron på grund av allmänna säkerhetsskäl. Likaså ställdes frågan hur den s.k. brottsegheten i brons konstruktionsstål är, enligt de besiktningsprotokoll som staden upprättat.

Centerpartisten Kent Björnberg säger:
Mot bakgrund av att bron är 90 år gammal och byggd med bristande kvalitet i konstruktionen är det angeläget att säkerställa brons standard, när det gäller bärighet och brottseghet. Bärigheten kan sannolikt bedömas vara tillfredsställande, eftersom bron ursprungligen byggdes för tyngre trafik. Däremot är brottsegheten svårbedömbar med hänsyn till den sämre stålkvaliteten. Risk för sprödbrott ökar vid lägre temperaturer.

Trafikverkets rekommendationer för broar med låg brottsseghet är att begränsa hastigheten och att installera ett s.k. “early-warning-system” för att tidigt få indikationer om eventuella sättningar i konstruktionen med påföljande risk för urspårning, enligt Kent Björnberg.

Dela C: Håller gamla bron?

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google