Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

C: Majoriteten saknar plan för fler gymnasieplatser 2019

onsdag 12 december 2018 15:55

"Under senaste mötet med utbildningsnämnden den 28 november framkom att majoriteten saknar plan för att skapa fler gymnasieplatser 2019. Detta trots att antalet elever i gymnasieålder ökar. 2018 lyckades man starta en extra klass för att ta in några fler elever, men detta går inte att göra nästa år då lokalerna är helt fullbelagda. Detta gör platsbristen än större 2019.". Det skriver Centerpartiet i ett pressmeddelande.

Vid mötet ställde Patrik Buddgård (C), ledamot i utbildningsnämnden, frågan om det ”pågår något arbete i förvaltningen för att kunna skapa fler platser på Hersby gymnasium inför 2019?”. Enligt protokollet svarade ordförande Hans Barje (M) "att det inte finns någon lösning i dagsläget. Förvaltningen har fått i uppdrag att se över frågan om möjlighet finns att ta in ytterligare en klass till nästa läsår."

Patrik Buddgård säger i en kommentar:
- Det är oroväckande att majoriteten inte verkar ta gymnasiefrågan på allvar. Arbetet att bereda fler gymnasieplatser inför 2019 borde startat direkt efter antagningen var slut 2018. Antal elever på Lidingö ökar och likaså i regionen som helhet. Det behövs fler utbildningsplatser.

- Vi har under flera år velat att staden ska undersöka möjligheter för en till gymnasieskola på ön antingen med flexiskola eller att få privat aktör att vilja etablera sig på ön. Då kan vi få fler gymnasieplatser som motsvarar behoven i framtiden, bättre konkurrens och bättre kvalitet för eleverna. Majoriteten har inte varit intresserade och endast pratat utbyggnad av anrika Hersby gymnasium men inte ens där har man på fyra år kommit till skott, säger Patrik Buddgård.

Befolkningsprognos och antal reserver. Illustration: Centerpartiet LidingöBefolkningsprognos och antal reserver. Illustration: Centerpartiet Lidingö

Dela C: Majoriteten saknar plan för fler gymnasieplatser 2019

Kommentarer

Patrik Buddgård (C) 2018-12-13 10:51

Hans Barje (M) kör med dimridåer. Det finns ingen sanning i påståendet att C vill skapa kaos för 530 grundskole-elever. Däremot ställde vi frågor om avtalet för att få fakta på bordet. Men det har Barje aldrig förstått, att få underlag och fakta innebär inte att man tagit ställning för ett förslag.

Centerpartiet har drivit både förslag om ny flexiskola med skollokal som passar flera olika verksamheter för att få bättre ekonomi i nybyggnation samt förslag om att få hit privat aktör där kommunen behöver hitta lösningar för vad som kan få privata aktörer att vilja etablera sig på ön. Kanske en grundskola och gymnasieskola i kombination. Men det finns inget driv från M att vilja lösa frågan. M tycker bara det är bra att Hersby gymnasium nu är överfull med lång kö eftersom det blir lättare att hantera ekonomin.

Hela problemet grundar sig i att M la ner en väl fungerande gymnasieskola eftersom det under ungefär tre år var en tipp i antal gymnasieelever. Det var kortsiktigt och har lett fram till de problem vi har idag.

Barje (M) skriver att de snarast vill bygga ut Hersby med 200 platser. Det har majoriteten sagt i snart fyra års tid. Med överklaganden och majoritetens normala tvister och interna konflikter vid nybyggnation lär vi inte se en utbyggnad inom denna mandatperiod. Dessutom är det inte en önskvärd lösning eftersom idrottshall, matsal, labbsalar redan idag är hårt belastade på Hersby gymnasium. Vi får betydligt bättre kvalitet med två mindre konkurrerande gymnasieskolor än en stor.

Johan Andersson 2018-12-13 06:53

Hans,
Det är ingen som kör formel1 genom att endast titta i backspegeln.
Att du redovisar statistik för perioden fram till 2017 är möjligen av akademiskt intresse men saknar all relevans för framtiden. Faktum kvarstår att årskullarna från och med nu växer fort. Detta har varit känt sedan mycket lång tid. Men ni har valt att lägga pengar på cykelmotorvägar och annat trams istället för att lösa gymnasieskoleproblemet, och hade om inte Lidingösidan rapporterat, dessutom gärna lagt pengar i egen ficka.
"Vi vill snarast bygga ut Hersby" - vad betyder det? Var är den godkända byggplanen och kostnaden?
Om det inte handlar om containerbaracker (som även de kräver sin beredning) har vi inga nya byggnader på lång tid. Och var ska de stå? Ska skolgården tas bort?
Eller tänkte ni att man kan säkert trycka in 20 elever till i varje klassrum?
Sluta snacka nu och visa samma handlingskraft som är det gäller cykelmotorvägar. Våra barn behöver en gymnasieskola på Lidingö nu. Inte när de slutar på högskolan!

Hans Barje 2018-12-12 22:21

Fakta från Skolverket.

2012 fanns det 1670 folkbokförda elever, 45 % av eleverna pendlade ut från ön.
Två kommunala gymnasieskolor hade totalt 1010 elever, 900 lidingöelever och 110 inpendlare elever = ekonomisk förlust som drabbar lärarlöner, skolmiljö och IT.

2017 fanns det 1720 folkbokförda elever, 50 % av eleverna pendlade ut från ön.
En kommunal gymnasieskola, Hersby, hade 1040 elever inkl 840 lidingöelever och 200 inpendlade elever = ekonomiskt överskott, bra löneutveckling, bra skolmiljö och mycket IT.
Antalet Lidingöelever har ökat med 50 stycken mellan 2012 till 2017.
Det fanns inte ett tillräckligt stort elevunderlag för två gymnasieskolor, men det fanns ett stort elevunderlag för en ny grundskola och det blev en etablering av Christinaskolan.

Om det funnits ett kraftigt ökande och långsiktigt stabilt elevunderlag på minst 500 elever - så varför har inte en fristående skolkoncern nyetablerat ett gymnasium på Lidingö?

Hans Barje (M)
Ordförande utbildningsnämnden

Hans Barje 2018-12-12 21:42

Centerpartiets plan för att lösa frågan om fler gymnasieplatser är att säga upp Christinaskolans avtal på Gångsätra och skapa ett kaos för 530 grundskoleelever.

Tor von Sydow (C) frågade mig på senaste fullmäktige:
1. Vad gör att vi inte kan återta Gångsätra skollokaler från Christinaskolan?
2. Kan vi säga upp avtalet med Christinaskolan och återta våra lokaler med en uppsägning på något år?

Jag värnar Christinaskolan och de elever och föräldrar som valt denna skola.
Jag har ingen ambition att stänga deras verksamhet, men detta är tydligen inte Centerpartiet främmande för.

Majoriteten har en plan – vi vill snarast bygga ut Hersby med 200 elevplatser.

Jag har även besökt en friskolekoncern tillsammans med Centerpartiet där det tydligt på mötet framgick att förväntad antal gymnasieelever inte räcker för en nyetablering på Lidingö.
Trots detta besked fortsätter jag att träffar friskolor för att att utröna intresset för en nyetablering.

Hans Barje (M)
Utbildningsnämndens ordförande

Karl William Sokka 2018-12-12 19:38

Och nu är vi där igen, våra gymnasieskolor!
Men hur var det när man beslutade att lägga ner Gångsätra gymnasium? För sex år sedan tänkte man att det skulle räcka med en gymnasieskolan, alla skulle ju läsa i Stockholm och inte på Lidingö. Så här lät det 2012: "Att fortsätta låta Gångsätra gå med miljonförlust är inte försvarbart, säger Rune Nordström (FP)" (Mitti, 2012-05-03). Och redan då visste man att antalet elever skulle öka efter 2018: "Prognosen säger att fram till 2015 sjunker elevantalet och först 2018 är det uppe i dagens nivå. Därefter ökar kullarna." (ibid.)
Bara för ett par år sedan kostaterade man att det blev svårare att komma in på Hersby gymnasium: "Sedan sammanslagningen med Gångsätra gymnasium 2013 har skolan räckt till för de Lidingöungdomar som velat gå där. Men så är det inte längre. Inför höstterminen kom 42 inte in på sitt förstahandsval, Hersby." (Mitti, 2016-11-2016). Där nämner man också prognosen om 500 fler gymnasielever 2022, vilket motsvarar 30% fler.
Trots att vi bor i ett nordiskt land, så kommer vintern överraskande plötsligt när snön faller. Trots att man har alla prognoser flera år före, så har man ingen plan. Märkligt måste det vara om man snabbt kan fatta beslut om att stänga en skola, men inte kan öppna en lika snabbt. Varför kan vi inte öppna Gångsätra gymnasium igen?
Kommunpolitiker måste vara politiker och tänka mera långsiktigt än ett litet företag som kanske väljer mera kortsigtiga investeringar eller besparingar. Var det en långsiktig plan att stänga Gångsätra gymnasium? Vad säger riskanalysen som gjordes före stängningen? Vem har ansvaret nu?

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google