Väder Lidingö

Lidingö torsdag 20 februari 2020 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

C: Mindre barngrupper ger trygga individer

måndag 16 november 2015 00:02

- Forskningen visar att det är en nödvändighet med små grupper om barnen ska utvecklas till trygga individer. Stora barngrupper och allt mindre resurser ger stressad personal och stressade barn. Det är särskilt viktigt i den yngsta åldersgruppen att grupperna inte är för stora. Vill man ha mindre grupper måste förskolan få mer resurser än majoriteten ger. Det säger Christer Mohlin, ordförande för Centerpartiet Lidingö och ledamot i utbildningsnämnden.

När oppositionen i kommunfullmäktige frågat utbildningsnämndens ordförande Hans Barje (M) om majoriteten arbetar för att minska storleken på barngrupperna blev det ett rakt "nej" som svar. Centerpartiet å sin sida poängterar i sitt budgetförslag för 2016 att man vill minska gruppstorleken i förskolan och att man vill komplettera det statsbidrag på 200 000 kronor som staden får, för att minska barngrupperna i förskolan. Därför lägger partiet 6 miljoner kronor extra i sitt budgetförslag samtidigt som man instämmer i majoritetens penguppräkning på 3,25 procent till förskolan.

Partiet anser också att det går att effektivisera stadens centrala administration under 2017-2018. Därigenom kan ytterligare pengar omfördelas för att minska klasstorleken i lågstadiet. Partiet vill öka personaltätheten i förskolorna genom att, för småbarnsgrupper med barn 1 – 3 år, införa ett maxtak för 4 barn per vuxen i grupp om max 12 barn.

Dela C: Mindre barngrupper ger trygga individer

Kommentarer

Jonas Åkesson 2015-11-17 14:09

Det låter ju bra av C, men jag är mer intresserade att få veta exakt vilken forskning som C åberopar när man kommer fram till sina exakta nyckeltal för småbarnsgrupper 1 – 3 år med max 4 barn per vuxen i grupp om max 12 barn.

Eftersom många har sina barn i fristående verksamhet så är jag även intresserad av om de fristående verksamheterna ska lyda under samma krav och om de kompenseras via förskolepengen. Det är viktigt att behandla lika tycker jag och inte försöka ge mer pengar till kommunala friförskolor

Patrik Buddgård (C) 2015-11-16 16:39

Det är helt klart viktigt att göra förändringar i gruppstorlekar i samarbete med professionen. Det viktigaste för Centerpartiet är att med detta visa att det idag inte finns resurserna för att förskolorna och professionen ska kunna minska grupperna eller höja personaltätheten. Dessa resurser menar vi måste finnas.

Jonas Åkesson 2015-11-16 10:23

Forskningen säger att de minsta barnen utvecklas bäst i mindre grupper. Men ur detta dra slutsatsen att den ska vara exakt 4 vuxna i en barngrupp på 12 blir märkligt, för att inte säga felaktigt. Det finns nämligen ingen internationell forskningssammanställning som kan peka ut den optimala storleken på en grupp. Det är många faktorer som spelar in exempelvis gruppens sammansättning, lokaler, pedagogisk inriktning, personalens kompetens för nämna några. En grupps storlek kan även variera under dagen, den är inte statisk. Därför blir missvisande när ledande politiska företrädare så tydligt pekar ut en viss gruppstorlek som C gör eftersom det inte finns seriöst stöd för detta. En god regel i sådana sammanhang är att låta professionen jobba utifrån sin pedagogik och kompetens för att på ett flexibelt sätt uppnå sina läromål. En sämre regel i sammanhanget är att detaljstyra från politiskt håll vad enskilda förskolor gör. För att travestera Centerns slogan: mer närodlat och mer decentralisering är vägen framåt för förskolan. Våga lita på professionen i förskolan.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google