Väder Lidingö

Lidingö torsdag 24 juni 2021 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

C: Nytt planuppdrag behövs för Norra Skärsätra

torsdag 2 maj 2013 17:42

Detaljplaneområdet. Illustration: Lidingö stad

Detaljplaneområdet. Illustration: Lidingö stad

I januari 2012 fick miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram förslag till detaljplan för området Norra Skärsätra. Centerpartiet, och Lidingöpartiet, reserverade sig mot beslutet. Centerpartiet reserverade sig med hänvisning till att Lidingös översiktsplan då inte var beslutad och att man skulle invänta lidingöbornas eventuella synpunkter på denna förtätning av området, innan man påbörjade detaljplanearbetet.

Planuppdraget har tre huvudområden: Detaljplaneläggning av befintlig bebyggelse, ny bebyggelse nord och nordväst om området och Färgfabriksområdet vid Kottlavägen.

Centerpartiet skriver i ett pressmeddelande att de anser att området Norra Skärsätra är mycket unikt och att det bör få ett särskilt skydd framöver så att områdets lantliga karaktär bevaras.

Därför vill partiet att planuppdraget för Norra Skärsätra upphävs och ersättas av ett nytt planuppdrag där nuvarande bebyggelse detaljplaneläggs, att marken intill Kottla Gård norr och nordväst om befintlig bebyggelse som gränsar mot Finedalsområdet och mot naturreservatgränsen ner mot Stockbysjön och Stockbyån, inte bebyggs, att gränsen för naturreservatet flyttas så att den gränsar till den nuvarande bebyggelsen, att ingen ny bebyggelse får ske i kvarteret Isstacken, men tomterna inom Färgfabriksområdet kan byggas om miljökraven klaras.

Centerpartiet lämnade också en motion till kommunfullmäktiges senaste möte, och krävde att detaljplaneuppdraget upphävs och ersätts med ett nytt uppdrag som innefattar Centerpartiets synpunkter.

Dela C: Nytt planuppdrag behövs för Norra Skärsätra

Kommentarer

Tore Kullgren 2013-05-03 14:02

Den här gången är Centerpartiet på rätt spår.

Lidingö har tillräckligt många småhus. Bygg urbana flerbostadshus med lokaler längs Kottlavägen, och bevara resten av området som natur.

Robert 2013-05-02 20:45

Förunderligt hur enskilda ger sig själva mandat att tala “för folket”.

Dessutom utan argumentation i själva sakfrågan…

Marcus 2013-05-02 20:10

Exploateringen saknar vett och folkligt stöd.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google