Väder Lidingö

Lidingö söndag 25 juli 2021 v. 29

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

C: Så här vill vi att Gångsätra 2.0 ska fungera

tisdag 13 november 2012 00:06

Kent Ivarsson (t.v.) och Christer Mohlin vill gärna presentera Centerpartiets förslag för den politiska majoriteten hur Gångsätras lokaler även i fortsättningen ska fyllas med elever, från både gymnasiet och högstadiet.

Kent Ivarsson (t.v.) och Christer Mohlin vill gärna presentera Centerpartiets förslag för den politiska majoriteten hur Gångsätras lokaler även i fortsättningen ska fyllas med elever, från både gymnasiet och högstadiet.

- Det behövs en generalplan för Lidingös skolbyggnader så alla används på bästa sätt. Det förslag som den politiska majoriteten kommer med innebär att det blir mycket trångt på Hersby och att lokaler på Gångsätra står tomma. Det säger Kent Ivarsson och Christer Mohlin, Centerpartiet. De vill att både högstadieelever och gymnasieelever ska kunna undervisas i Gångsätras lokaler.

Centerpartiet på Lidingö har gjort ett alternativt förslag till hur man vill lösa frågan med Gångsätras tomma lokaler. Om man även öppnar lokalerna för ett högstadium med årskurserna 7 – 9 och två parallella klasser, betyder det att cirka 180 elever kan gå där. För detta krävs sex klassrum i D-huset plus 1/3-del av ytor i andra huskroppar. Tillsammans med 430 gymnasieelever i sammanlagt 12 klassrum, plus resten av skolans ytor, blir det 610 elever.

Genom att elever från kommunens högstadier, både kommunala och privata, kan välja Gångsätra får man en rimligare lokalanvändning sett över hela ön.

Men varför ska man ha både högstadium och gymnasium på samma ställe?

– Det blir många fördelar för eleverna, säger Chister Mohlin. Vi har talat med rektorerna på Enskilda Gymnasiet och Spånga Gymnasium/Högstadium där man har denna ordning och de pekar på att högstadieeleverna där har möjlighet att undervisas av gymnasielärare, vilket ger ökad kvalitet och en annan förberedelse för gymnasiet. Under högstadieåren blir de elever som sedan fortsätter till gymnasiet kända av både skolan och lärarna. De kommer också att börja gymnasiet på en mer samlad nivå kunskapsmässigt och får det lättare under det första året. De yngre eleverna får också en social fostran när de vistas med äldre.

– Det här är en möjlighet som Gångsätras nuvarande ledning förordat som en möjlighet, säger Kent Ivarsson. Och de har ju en direkt kunskap som vi måste lyssna på.

– När det gäller gymnasiet vill vi ha en nystart vad gäller både kursutbud och kvalitetssäkring. Det är därför vi döpt vårt förslag till Gångsätra 2.0, säger Christer Mohlin. Vi vill göra en “kundundersökning” bland både kommunens ungdomar och deras föräldrar om vilket utbud de önskar i gymnasiet. Vi vill fråga alla som bor på ön, oavsett om de valt Gångsätra eller Lidingö, från årskurs 8 till gymnasiets årskurs 3.

– Svaren kanske blir att Lidingö ska koncentrera sig på samhällsvetarklasser, eller att man vill ha en internationell och/eller språklig inriktning med lärare som har andra modersmål än svenska. Kanske kommer många att önska sig en estetisk inriktning eller IB, International Baccalaureate. Vi vet inte, men eleverna och deras vårdnadshavare vet.

När det gäller Hersby vill de två centerpartisterna att KomVux ska vara kvar och att inga ombyggnader görs. Det förslag som den politiska majoriteten nu arbetar efter kommer att innebära betydande trängsel och försämrad miljö för elever och lärare.

– Det kommer att bli en mer unviversitetsliknande undervisning med storföreläsningar. Eleverna får arbetsplatser ovanpå nya låga förvaringsskåp i skolans ljushall. Det blir en ökning med mellan 45 och 60 procent av elevantalet inom samma befintliga väggar. Första året kommer över 1 000 elever att gå på Hersby enligt förvaltningens egen beräkning. Det blir trångt i korridorer, bibliotek, uppehållsrum, toaletter osv. Från början tänke man sig att bygga en ny byggnad inom Hersbys området, men så ser inte planen ut just nu, enligt Kent Ivarsson.

– Det är inte acceptabelt att tränga in så många elever i Hersby. Följden kan bli att Hersbys rykte försämras och att många undviker att söka till en skola som kan bli känd för att eleverna inte har tillräckligt med plats.

– Vi vill att beslutet skjuts upp i ett år och att man gör en ordentlig utredning om vilka alternativ som finns och att man då har ett helhetsperspektiv vad gäller Lidingös alla skolbyggnader. Inom några år är förhållandena ändrade i och med att årskullarna blir äldre. Vårt förslag är ordentligt genomtänkt och vi har begärt att få presentera det för utbildningsnämndens ordförande Minna Klintz, FP, säger Kent Ivarsson.

Se även Lidingösidans artikel den 9 november.

Dela C: Så här vill vi att Gångsätra 2.0 ska fungera

Kommentarer

Christer Mohlin 2012-11-13 20:56

Hej igen Göran,

Centerpartiets förslag medger att 180 nya platser skapas i grundskolan. Det finns ett ännu större behov, vilket alla politiker verkar vara överens om.

Centerpartiet tycker att befintliga (lediga) lokaler bör utnyttjas i första hand. Sådana lokaler finns idag på Gångsätra.

Genom att skapa plats för fler elever i årskurs 7-9 på Gångsätra så frigörs det platser i andra grundskolor för de lägre årskurserna. Precis som du själv skriver att det behövs.

Beroende på årskullar och organisation kan stadens olika grundskolor variera sin sammansättning av elever. Detta är en stor fördel om man exempelvis jämför med en mindre fristående skola. Om nu några grundskolor minskar andelen högstadieelever och på motsvarande vis ökar antalet yngre elever så är det en naturlig anpassning i skolans värd. Som jag beskriver i annan kommentar kan det rent ekonomiskt medföra en intäktsmässig fördel.

Jag håller helt med om att man skall värna om barn som har behov av särskilt stöd. Vi har en ny skollag som har en generös skrivning men en rätt tuff tolkning. Jag var själv med på Skolverkets presentation av denna nya lag och det kommer helt klart att ta tid innan kommunerna har implementerat den på ett rättvist sätt. Denna problematik har dock inte så mycket med rubricerad frågeställning att göra.

Namninsamlingen genomfördes av en politiskt oberoende kommitté. Jag var absolut med – och jag är med i Centerpartiet. Men många av de andra personerna är icke-politiska eller sympatiserar med helt andra partier. Frågeställningen var: ”Undertecknad hemställer om att kommunfullmäktige beslutar att genomföra en kommunal folkomröstning där medborgarna tillfrågas om de vill att både Hersby och Gångsätra skolor ska användas för gymnasieundervisning även i fortsättningen”. Varken mer eller mindre. Genom att skriva under har man heller inte röstat på något alternativ.

Förhoppningen då namninsamlingen startades var att makthavarna skulle lyssna på medborgarna och sedan hjälpa till att ta fram två bra alternativ att folkomrösta om. Som det nu utvecklar sig verkar majoriteten göra allt för att försena processen medan Gångsätra långsamt dör. Om majoriteten inte ändrar sig innan den 7 december så kommer Gångsätra inte att kunna väljas till hösten 2013. Detta vet man. Då riskerar en folkomröstning att bli meningslös. Demokratiskt?

Hälsningar,
Christer

Christer Mohlin 2012-11-13 18:46

Hej Paul Lindquist,

Vad bra att du kommenterar för jag inser nu att du har felaktig information! Det stämmer att jag företrädde Albatross Monterssoriskola fram till den 26 april. Innan detta datum har jag haft många och bra kontakter med både nämnd och förvaltning. Att jag därefter valt att engagera mig politiskt hoppas jag verkligen inte på något vis skall belasta denna fantastiska skola. Det stämmer helt enkelt inte att jag har varit på någon förvaltning för Albatross räkning under senaste halvåret. Men jag är säker på att min efterträdare har varit det. Mitt förslag är att du dubbelkollar med din källa så det inte blir fel i fortsättningen.

När det gäller förslaget till lösning så är utgångspunkten att i första hand använda de lokaler som staden redan har. Innan man bygger nytt eller bygger om. Egentligen är det inte svårare än så. Jo – för det saknas en långsiktig plan för detta vilket riskerar att leda till suboptimala beslut. Någonstans i ekvationen måste det förmodligen byggas nytt. Kanske av staden, eller av en extern intressent. Men det är inte alls säkert att detta tillskott bör byggas på Hersbys nuvarande fastighet.

Naturligtvis måst konsekvensen av elevernas fria val beaktas. Men tack vare peng-systemet så är 80% av kostnaderna rörliga. Så dränering slipper vi.

Jag är också säker på att utbildningsförvaltningen har både data och redskap för att kunna introducera det föreslagna alternativet på ett bra vis. Man har ju upprepade gånger lyckats hantera etableringen av fristående alternativ på Lidingö.

När det gäller grundskolornas lokaler så vet vi att flera redan är trångbodda och att detta problem ökar med kommande barnkullar. Så denna kapacitet kan göra stor nytta. Våra grundskolor har dessutom redan lågstadium och någon omfattande ombyggnation behövs inte (inga specialsalar eller liknande).

Till sist; nej Centerpartiet föreslår ingen tvångsförflyttning. Men det går ju inte att låta bli att se parallellen till hur Gångsätras elever nu skall tvångsförflyttas till Hersby. Eller kanske “tvingas välja”.

Hälsningar,
Christer Mohlin

Göran 2012-11-13 17:04

Tack för ditt svar Christer. Som du noterade så skrev jag lite fel i tidigare inlägg. Det ska givetvis stå Högstadium. Så frågan förblir: Varför vill Centern försämra för lärare och elever i framförallt intilliggande Bodal och Högsätra genom att konkurrera och öka antalet högstadieplatser med 180 nya platser? Det är ju inte antalet högstadieplatser som behövs. Det är fortfarande platser i grundskolan i de lägre årskurserna.

Jag befarar att detta förslag slår sönder ekonomin för båda dessa skolor, och det just när Högsätra är på väg till balans. En ekonomi i balans är en förutsättning för en hög kvalitet på undervisningen och att tillräckligt med resurser för elever i behov av stöd. Ett behov som särskilt behövs i Högsätra för närvarande.

När Centerpartiets namninsamling gav information till föräldraföreningarna i dessa skolor fanns inte detta chockbesked med i informationen. Då lovades Centerguld och gröna skogar. Det är ett svek mot de av oss som trodde det skulle bli bättre, inte sämre. Hur blir det nu för oss som skrivit på om folkomröstning, men som inte ville ha denna kalldusch.

Och vad händer nu med resten av Lidingös skolor? Någon skrev att det blir en flyttcirkus, jag blir väldigt orolig för att detta förslag blir just det.

Sedan undrar jag hur de Högsätralärare som var med i Centerns kampanj, till exempel läraren och fackrepresentanten Elisabeth Lidefeldt, reagerar på detta förslag som undergräver ekonomin och de långsiktiga förutsättningarna att bedriva en kvalitativ skola i Högsätra?

Paul Lindquist 2012-11-13 16:16

Christer Mohlin!

Precis som någon skriver längre ner innebär ert förslag att de övriga kommunala högstadieskolorna dräneras på närmare 14 mkr. Ni har alltså inte löst problemet, utan bara flyttat det.

Sen är det ju inte så enkelt att 6 nya klasser i en skola innebär 6 färre klasser i de övriga skolorna, utan beroende på hur många och från vilka klasser som söker sig till Gångsätra kommer det att uppstå vakanser lite här och var.

Effekten blir därmed sannolikt fler högstadieklasser med färre elever i varje. Det innebär minskade intäkter i de skolorna, men inte nödvändigtvis minskade kostnader såvida inte du och Centern föreslår att elever från andra skolor ska tvångsförlyttas till Gångsätra.

Men även om klassantalet minskar med lika många på de övriga skolorna som de ökar på Gångsätra, så innebär det att flera skolor måste byggas om från högstaduim till lågstadium istället för en (=större investeringar). Du lär också få problem med personalplaneringen då högstadielärare som regel inte kan undervisa på lågstadiet.

Dessutom missar du möjligheten för Albatross Montessoriskola att få ny lokaler. Du har ju själv varit på utbildningsförvaltningen för Albatross räkning bara för en dryg månad sedan för att diskutera möjligheten att Albatross ska kunna flytta in i Gångsätras lokaler. Vems sida står du egentligen på?

Christer Mohlin 2012-11-13 14:13

Hej “Stoppa Centerns flyttcirkus”,

Du har rätt i din uträkning att 180 högstadieelever motsvarar intäkter motsvarande ca 13,7 mkr. Men samtidigt kostnader på lika mycket.

De rörliga kostnaderna lyfts av vid minskat elevantal. Problemet är den stora fasta kostnaden just för lokaler, vilket för dessa 180 elever motsvarar ca 3 mkr. Men utgångspunkten för den lösning vi föreslår är just att staden som helhet behöver fler platser för barnen i grundskolan.

Faktum är att denna omställning mot lite yngre barn gör att skolpengen kan ökas från 76.027 kr till 98.062 per elev (F-3), om man räknar in ersättningen för fritidsverksamheten.

Hälsningar,
Christer

Christer Mohlin 2012-11-13 13:37

Hej Göran,

Utgångspunkten för Centerpartiets förslag är att utnyttja befintliga lokaler på ett smart och flexibelt vis. Genom att släppa in högstadium till Gångsätra får man inte bara ett bättre lokalutnyttjande där, utan man öppnar upp för ökade barnkullar i årskurs F-6 på befintliga grundskolor. Enligt utbildningsförvaltningen finns det precis ett sådant behov här på Lidingö och det är i ökande.

Du har absolut rätt i att ingen vill starta ett NYTT Gymnasium vid Gångsätra. Vi har idag ca 435 gymnasister vid Gångsätra och vi menar att dessa borde slippa att integreras vid Hersby eftersom det innebär trängsel och begränsningar inför framtida ökande elevkullar. Eller ytterligare investeringar i utbyggnader.

När det gäller ekonomiska argumenten så följer resurserna med eleverna enligt peng-systemet. Jag håller absolut med om att man måste genomföra föreslagen förändring på ett kontrollerat vis, så att inga befintliga skolor tappar sin ekonomiska balans.

Hälsningar,
Christer

Stoppa Centerns flyttcirkus 2012-11-13 12:04

Man tar sig för pannan när man läser Centerns senaste utspel i gymnasiefrågan. Nu ska 180 högstadielever flyttas till Gångsätra bara för att förhindra sammanslagningen av gymnasieskolorna.

Med varja högstadieelev följer en skolpeng på 76 027 kr. Det innebär i så fall att de övriga högstadieskolorna tappar 13,7 mkr i intäkter?

Centern vill alltså lösa Gångsätras dåliga ekonomi genom att istället flytta problemet till de andra hägstadieskolorna. Hur tänker man egentligen???

Patrik Buddgård 2012-11-13 11:41

Kanon C! Bra också att man lyfter problematiken som drabbar Hersby gymnasium. Det är inte bara det att Gångsätra gymnasium läggs ner utan Herby gymnasium överbefolkas som C mycket riktigt påpekar! Så det handlar inte bara om att rädda Gångsätra utan också Hersby som en kvalitativ skola!

Göran 2012-11-13 10:59

Centern nya förslag löser inte den aktuella problematiken inom skolans område med den demografiska utvecklingen. Det är fler platser i grundskolans lägre årskurser som behövs, INTE ett NYTT gymnasium. Antalet högstadieelever minskar för varje år, likaså antalet gymnasielever. Att i det läget öppna ett nytt gymnasium visar att Centern inte förstått vad problemet handlar om. Ett nytt högstadium i omedelbar närhet till både Bodal- och Högsätras högstadier skulle på ett destruktivt sätt konkurrera med dessa båda skolor som redan i dag kämpar med alltför låga elevantal och ekonomiska underskott. Varför vill Centern dra undan mattan för dessa skolor?

Till råga på allt innebär Centern förslag en flykt av potentiella högstadieelever från andra skolor på ön, skolor som idag har bra kvalitet och en ekonomi i balans. Om dessa skolor skulle sättas under ytterligare konkurrens skulle vi få en situation där vi skapar många fler problem, i stället för att lösa problematiken kring Gångsätra gymansium. Vi skulle då tvingas lägga ner flera högstadier på ön, exv Käppala och Bodal. Centern har inte heller presenterat hur förslaget slår mot övriga skolor på Lidingö i form av sjunkande kvalitet och stora ekonomiska underskott. Det behövs anställas en mängd nya lärare? Och det måste investeras i en mängd nya speciallokaler och i specialutrustning. Var finns alla pengar till det? Varför vill Centern skapa fler problem?

För mig framstår det som allt mer klart att liggande beslut bäst löser den uppkomna situationen. Det säkrar resurserna och kvaliteten för alla Lidingös gymnasieelever utan att skapa en massa andra problem för eleverna på Lidingös grundskolor.

paul m 2012-11-13 08:42

En generalplan påminner om situationen när staten planerade och styrde skolverksamheten. Idag vill många återgå till den ordningen. Men tillsvidare gäller alliansens decentraliserade “mål- och pengsystem” med möjlighet till friskolor och då blir planeringen “ad hoc” (tillsatt för ett särskilt ändamål).

Men initiativet att utveckla Gångsätra är lovvärt och borde för länge sedan ha varit en fråga för utbildningsnämndens ordf (Fp). Men som lydparti i den kommunala alliansen har man valt att gå i fållan igen. Därför applåderar jag dem som ser möjligheter istället för partipiskor. Bra initiativ helt enkelt!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google