Väder Lidingö

Lidingö fredag 30 juli 2021 v. 30

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Centerpartiet: Småskaliga förskolor på ön

måndag 26 mars 2018 21:49

Vi vill ha småskaliga förskolor dit föräldrar kan gå och lämna sina barn. Där barnen har en trygg miljö med mindre barngrupper och hög personaltäthet. Mindre grupper är viktiga eftersom små barn har svårt att skapa anknytning till för många personer samtidigt. Centerpartiet vill därför inte medverka till storskaliga förskolor. Det skriver de fyra centerpartisterna Patrik Buddgård, Julian Kaijser, Lotta Morger och Scott Moore.

Uppropet #pressatläge visar på behovet att satsa på förskolan. Personal i förskolan berättar om pressade arbetsförhållande och stora barngrupper. Centerpartiet har under flera år budgeterat för att minska barngruppernas storlek på Lidingö. Centerpartiet säger också nej till storskaliga förskolor med 150 barn. Vi vill skapa småskaliga förskolor nära familjen med mindre barngrupper och hög personaltäthet.

I utbildningsnämnden i juni 2017 skickade majoriteten med Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna vidare en tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen där förvaltningen vill att staden ska bygga en större förskola med plats för cirka 150 barn i Dalénum. Centerpartiet reserverade sig eftersom vi anser att förskolor bör byggas i mindre enheter för att skapa trygga och småskaliga miljöer för barnen, vilket inte kan göras genom att dela in en större skola i många olika avdelningar.

I samband med utredningen som nu pågår om den nya simhallen, som ska ligga på samma tomt, har majoriteten möjlighet att tänka om från förslaget om en storskalig förskola med 150 barn. Centern ser stora möjligheter för en bättre lösning. Till exempel i de fina gamla lokalerna i Dalénum där det finns ledigt utrymme som skulle fungera utmärkt för en mindre förskola för cirka 80 barn. Att hyra befintlig lokal ger en snabbare ökning av antal förskoleplatser samtidigt som staden inte behöver göra en nyinvestering.

Vi vill ha småskaliga förskolor där föräldrar kan gå till förskolan och lämna sina barn. Där barnen har en trygg miljö med mindre barngrupper och hög personaltäthet. Forskning visar att mindre grupper är viktiga eftersom små barn har svårt att skapa anknytning till för många personer samtidigt. Uppropet #pressatläge visar också behovet av mindre grupper för att personalen ska få en chans att hinna se alla barn.

Centerpartiet vill därför inte medverka till storskaliga förskolor utan arbetar för mindre enheter med mindre grupper närmare familjerna.

Patrik Buddgård (C)
Julian Kaijser (C)
Lotta Morger (C)
Scott Moore (C)

Dela Centerpartiet: Småskaliga förskolor på ön

Kommentarer

Anna Lena Hultin 2018-03-28 23:06

Jag förstår inte hur ni politiker får dessa siffror på barnantal i förskolans grupper och antal barn per pedagog. Ett snitt som inte talar om hur det ser ut i verkligheten. De allra flesta barngruppsstorlekar på Lidingö är 1-3 år 16-18 barn????????, jag blir mörkrädd. På storbarnsavdelningar är antalet 19-25 ????????, jag blir mörkrädd en gång till. Räkna själv ut hur många barn det blir per pedagog. Så ser verkligheten ut❗️ Storskalighet gagnar varken barn eller pedagoger. Varför lyssnar inte politiker på skolinspektionens riktlinjer(forskning och beprövad empiri). Förskolans verksamhet ska byggas på forskning och beprövad empiri. För att pedagogerna ska kunna följa deras styrdokument och ge varje barn det de har rätt till enligt skollagen måste förskolan få förutsättningar för att arbeta i en betydligt bättre arbetsmiljö än vad de gör idag. Snart finns ingen kompetens kvar, för kompetensen Bränner ut dig eller flyr yrket innan de Bränt ut sig. //En som lever i verkligheten.

Amelie Tarschys Ingre 2018-03-27 18:54

Tillägg: Hans, i det särskilda yttrande till paragraf 75/2017 skriver du tillsammans med Lidingöpartiet och Kristdemokraterna att ni vill bygga en förskola för upp till 150 barn i Dalénum. Om den nuvarande majoriteten ändrat åsikt välkomnar jag naturligtvis det.

Amelie Tarschys Ingre (L) 2018-03-27 16:28

Hans, ert förslag var 150 barn på Islinge förskola (idag Kalvhagen) som sedan justerades till 100-110 barn. Även det en alltför stor förskola tycker jag.

Beslut är fattat om en utbyggnad av permanenta lokaler för Breviks förskola för totalt 150 barn.

Lidingö har större barngrupper i förskolan än jämförbara kommuner och klart större grupper än snittet för riket enligt Skolverkets uppgifter (se mitt tidigare inlägg).

I maj förra året rapporterade P4 att Lidingö hade störst barngrupper på fritids i hela Sverige. Personal, barn och föräldrar vittnade om stress, barn som fick ont i öronen och huvudvärk pga hög ljudnivå och svårighet att hinna med alla barn.

Hans Barje 2018-03-27 15:04

Småskaliga förskolor

Majoriteten har inte som ambition att bygga nya stora förskolor, men vi måste bygga förskolor med ett rimligt antal barn för att ta hand om efterfrågade platser, men även uppnå en ekonomi i balans. Vi tror att denna nivån på en ny förskola ligger mellan 80–110 barn.
¨Riktmärket¨ på barngruppers storlek är 4–5 barn per pedagog och där Lidingö har 5,3 barn och snittet i Sverige är 5,1.
Men på Lidingö finns det barngrupper med färre barn är rekommendationen. Gruppers storlek kommer variera över tid eftersom kommunen har det yttersta ansvaret för att ordna förskoleplatser och vi kan inte förlita oss på att de privata förskolorna snabbt ordnar fram nya platser. Vi måste vara flexibla och kan inte stå med tomma lokaler eller lediga platser i väntan på eventuella barn. Vi arbetar för att närma oss riktmärket.
De kommunala förskolorna måste ta ansvar för eventuella barnpucklar eller strukturella förändringar, t.ex. när Kyrkans förskola med ca 35 barn stängde och de kommunala förskolorna snabbt fick ta emot flertalet av dessa barn.

Liberalerna är nu oroade över barngruppernas storlek efter att haft ordförandeskapet för utbildningsnämnden i 12 år! Att nu lösa den strukturella förändringen till små barngrupper och små förskolor kräver stora investeringar i nya förskolor och ombyggnationer av befintliga skolor och detta drev inte ni med någon större kraft när ni styrde förvaltningen och stadens budget!
Vi arbetar med detta, men att bygga nytt eller förändra äldre strukturer tar tid. Dessutom finns det en stor brist på utbildad personal i Sverige och det påverkar även Lidingö.

Centerpartiet pratar gärna om mindre barngrupper men skickar inte med någon tydlig finansiering. Man gör små nedslag i budgeten med någon miljon, när det troligtvis behövs 10-tals miljoner för uppnå deras politiska krav på lönesatsningar och nya lokaler.

Majoriteten har höjt skolpengen kraftigt, vilket resulterat i att medianlönen ökat sedan 2016 med ca 15 % och att senaste lönerevisionen landade i snitt över 4 %.
Majoriteten med M, Lp och KD har även i årets budget fokus på ökade löner till skolans personal.

Hans Barje (M) Utbildningsnämndens ordförande

Hans Barje 2018-03-27 13:03

Spännande att C och L informerar hur vi planerar kommande förskolor på Lidingö, utan att vara uppdaterade eller fråga mig som ordförande för Utbildningsnämnden.
Det är alltid bra med fakta och inte svepande politiska debattinlägg.
Islinge förskola, tidigare Kalvhagen, har i planutskottet beslutas för ca 100 barn och vi tittar nu på en förskola för 80 barn i Dalénum.
I vår senaste enkät till föräldrarna med barn i förskolan upplevde 93% att det var tryggt.

Hans Barje (M) Utbildningsnämndens ordförande

Amelie Tarschys Ingre (L) 2018-03-27 07:28

Bra Centerpartiet! Liberalerna har också länge drivit att vi ska ha flera små förskolor med små grupper för små barn. Majoriteten har, precis som C skriver, kommit med flera förslag om att bygga stora förskolor med upp till 150 barn.

Enligt Skolverkets senaste siffror (2016) har Lidingö klart större barngrupper med 17,1 barn per grupp än snittet i riket med 15,1 barn per grupp. Det tycker vi liberaler är mycket oroande. Det är viktigt att små barn får vara i små grupper för att inte bli stressande och kunna skapa trygga relationer.

Förskolepersonal på Lidingö vittnar också i #pressatläge bl a om stress, för stora barngrupper och för få utbildade vuxna.

De första åren av ett barns liv är så otroligt viktiga. Genom att sätta in resurser tidigt i både förskola och skola motverkar vi många av de problem kan komma senare. Det är viktigt både för individen och samhället.

Liberalerna är oroade över situationen i förskolorna på Lidingö både när det gäller gruppernas storlek och personalens arbetsmiljö och har lyft dessa frågor i en interpellation (fråga) till Hans barje (M), ordförande i Utbildningsnämnden.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google