Väder Lidingö

Lidingö söndag 3 december 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

C: Majoritetens ledarskap brister

torsdag 11 maj 2017 22:45

JÄVSITUATIONEN. Centerpartiet är mycket kritiskt till stadsledningens agerande i samband med den jävsituation som en förvaltningschef tidigare befunnit sig i.
- Vi anser att majoritetens ledarskap brister i frågan. Stadsdirektören och kommunstyrelsens ordförande måste förstå vilken skada detta inneburit för stadens förtroende. Lidingö stads revisorer har i sin genomgång av ärendet skrivit att förvaltningschefens agerande ”innebär ett rubbat förtroende för hennes opartiskhet”, säger centerns gruppledare Patrik Buddgård och ordförande Christer Mohlin i ett gemensamt uttalande.

Centerpartiet, som är fullmäktiges största oppositionsparti, anser att majoriteten måste ta ledarskap och agera utifrån revisionsrapportens innehåll. Både kommunstyrelsens ordförande och ordföranden i teknik- och fastighetsnämnden måste agera eftersom "förvaltningschefens lämplighet kan ifrågasättas".

I revisorernas rapport citeras kommunstyrelsens ordförande, som tidigt sa att "vår uppfattning är att det inte förekommit någon jävsituation" trots att det då inte fanns något skriftligt underlag från den interna översynen. Revisorerna bedömer uttalandet som förhastat och ogrundat. Revisorerna skriver också att stadsledningens egen utredning, som kostade över en halv miljon kronor, var en onödig kostnad för staden. Revisorerna har övervägt att se det som ett försök till otillbörlig påverkan på revisorernas arbete.

Både lidingöbornas förtroende men även företagares förtroende är skadat, skriver Buddgård och Mohlin. "Att de företag Lidingö stad upphandlar projekt och tjänster av har förtroende för stadens opartiskhet, är avgörande för att få en sund konkurrens i stadens många upphandlingar. Detta är något staden måste ta på allvar. Centerpartiet instämmer i revisorernas bedömning att förvaltningschefens lämplighet kan och ska ifrågasättas."

Dela C: Majoritetens ledarskap brister

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google