Väder Lidingö

Lidingö onsdag 28 oktober 2020 v. 44

Senaste kommentaren - Se fler

Jennie Lindahl 9 okt 08:17 om Finns det endast 57 hjärtstartare på Lidingö?

C: Närservice behövs i Lidingös stadsdelar

fredag 4 november 2016 00:01

ÖKA SMÅSTADSKÄNSLAN. Staden bör ta fram en plan för att stärka närservicen på Lidingö. Det är huvudbudskapet i en motion som Centerpartiet på Lidingö lämnat till kommunfullmäktige. "Vi vill med detta nå ett Lidingö som utvecklas i samklang med sin småstadskänsla", säger Kent Björnberg, ledamot i Lidingös näringslivskommitté i ett pressmeddelande.

Utveckla Lidingös småstadskänsla säger Kent Björnberg (C). ArkivbildUtveckla Lidingös småstadskänsla säger Kent Björnberg (C). Arkivbild

Närservicen i många av Lidingös stadsdelar har svårt att överleva. Den hårda konkurrensen från större butiker ökar och i samband med att Centrum/Torsvik kommer att förstärkas med fler butiker och större utbud, riskerar situation att bli ännu svårare.

Kommunen kan då stödja de lokala stadsdelarna genom att, i samråd med handlare och boende, utveckla utformningen av stadsdelstorg, så miljöer skapas för människor att vistas och mötas i. Det kan ske genom att t.ex. bygga lekplatser, park- eller promenadstråk och skapa goda förutsättningar för torghandel. Med ett breddat bostadsutbud stärks underlaget för både butiker och kollektivtrafik i stadsdelarna. Ett annat sätt är att skapa goda förutsättningar för torghandel att utvecklas.

Kent Björnberg, ledamot i näringslivskommittén och Patrik Buddgård, gruppledare säger i en gemensam kommentar:
"Vi vill att en plan tas fram för utveckling och förstärkning av närservice i Lidingös stadsdelar i nära dialog med boende och handlare. Vi vill med detta nå ett Lidingö som utvecklas i samklang med sin småstadskänsla. Med levande stadsdelar ökar tryggheten och minskar behovet av transporter inom ön."

Dela C: Närservice behövs i Lidingös stadsdelar

Kommentarer

Patrik Buddgård (C) 2016-11-07 12:14

Centerpartiet kunde inte acceptera 8000 bostäder med huvuddelen inom Centrum/Torsvik i Sverigeförhandlingarna eftersom det skulle förstöra Lidingös småstadskaraktär och dessutom innebära en koncentration till Centrum/Torsvik istället för att utveckla alla stadsdelar.

I stadens skrivelse som majoriteten och Centerpartiet stod bakom säger vi nej till 8000 bostäder med huvuddelen inom Centrum/Torsvik men öppnar för vidare samtal om gemensam finansiering av Spårväg City och Lidingöbanan. Sverigeförhandlingarna valde dock i sitt svar att helt avsluta förhandlingarna.

Anders Odéen 2016-11-06 14:29

Jag begriper inte hur man kunde säga tvärt nej till Sverigeförhandlingen. Innebär inte ordet "förhandling" i grova drag "Välkommen till bords och låt oss prata"??? Att direkt säga nej har ju nu inneburit att vi inte längre är med i framtidens planeringen när det gäller infrastruktur som berör oss. Ingen infartsparkering, ingen vidare diskussion om T-bana till ön etc etc.
Intressant också hur det ska gå med spårvägen... Vi har garage för en massa vagnar och spårvagnsset, vi förväntas bygga en ny enkelspårig bro till all denna trafik – om den nu någonsin blir verklighet. Är det inte hög tid att våra politiker plockar fram huvudet under armen och gör rätt? Eller är det rent av för sent?

Anders Wennberg 2016-11-06 11:09

Anders Ulvarson,

Jag är inte helt säker jag förstår dina kommentarer om att vi är på väg mot segregering och gated communities om vi inte kraftfullt ökar byggandet.

Jag bor i Centrum/Torsvik, och här är de boende relativt blandade. Det är stor spridning på inkomsterna, och det är även olika etinska bakgrunder och relioner. Tvärs över gatan bor flera flyktingar, och barnen leker gärna tillsammans. Jag tror också många missar att en bit över 60% av bostäderna på hela Lidingö är lägenheter, och att över 25% av alla bostäder är hyresrätter.

Visst finns det många områden i Sverige som är mycket mer blandade än Lidingö Centrum / Torsvik, men helt klart är Lidingös nybyggda områden som Gåshaga och Dalénum mindre blandade. Det är här vi har segregeringen.

Som jag förstår så var Liberalerna i majoritet när Dalénum projektet skapades, dvs här har ni drivit en politik som leder till mer segregering och dyra bostäder som inte ungdomarna har råd med. Under er tid i majoriteten medverkade ni också till försäljningen av Kantarellen, där försvann över 500 hyresrätter på ett bräde och blev ett stort steg bakåt när det gäller tillgängligheten av billiga bostäder på Lidingö.

Angående de 8 000 bostäderna som krävs inom 1 km från T-banenedgången så var budet så orealistiskt att det var inte ens värt att diskutera. Förutsatt att man inte vill bygga på vatten, inte riva villor eller skolan, så innebär det att utvecklingsområdet runt T-Banan skulle ha fler bostäder per hektar än Manhattan. Självklart skulle det inte finnas plats för tex. infartsparkering.

Visst vore det bekvämt med tunnelbana, men det måste vara rimliga krav som gör att områdets karaktär kan bevaras. Och andra delar av ön måste också släppa till mark. T.ex. norr om Golfbanan finns stora skogar som är relativt lite utnyttjade, t.ex. runt den stora soptippen vid Kyttinge / Trolldalen. Kanske kan man få till ett nytt "Dalénum" där, med utsikt antingen över havet eller över golfbanan?

Men inte ens det räcker långt för att komma upp i 8 000 nya bostäder. Och troligtvis blir de dyra lägenheter med målgruppen "pensionärer som sålt villan dyrt", inte ungdomar som vill köpa eller hyra en första billig bostad.

Det hela är ett svårlöst problem, men Liberalerna får ta sin del av ansvaret för att ha förvärrat det genom försäljningen av Kantarellen...

Anders Ulfvarson 2016-11-05 20:10

Jag kan fortfarande inte smälta att Lidingö så snabbt "tackade nej" till Sverigeförhandlingens bud om bostäder mot tunnelbana. Det tycktes genast överdrivet häftigt med förhandlingens höjning från 5900 till 8000 nya lägenheter till 2030 - planerat eller färdigställt. Speciellt kraven på snäv lokaliseringen koncentrerat kring T-station.

Men det var ett förhandlingsbud som hade kunnat bli grunden för något användbart. Nu blir det troligen så att Lidingö oavsett Sverigeförhandlingen ändå bygger/planerar för bortåt 8000 bostäder inom 15 år för att få staden att fungera. Nu utan en långsiktig plan på trafikförsörjning.

Det behövs nämligen bostäder för ungdomar samt medborgare med hyggliga om än måttliga inkomster, som betjänar hemtjänst och sjukhus och simhall och förskolor och skolor. Om inte Lidingö ska bli som en "gated community" befolkad till största delen av barnen till de förmögna, högre ämbetsmän, framgångsrika affärsmän och välbeställda pensionärer.

Det saknas en rimlig bostadspolitik att motverka segregation. Det behövs både ett kraftfullt centrum kring en tunnelbanestation och ett antal väl fungerande lokala centra, vart och ett med välsorterad närbutik, förskola, fotbollsplan, billig mindre möteslokal för ungdomars vardagsumgänge, replokal för musikgrupper och en eller annan kvartersfest.

MEN HUR BLIR DET I STÄLLET: När segregationen gått långt kommer vi stå där med lång näsa och fråga - vad var det som hände?

Anders Ulfvarson
Ledamot av styrelsen för Liberalerna (L) Lidingö, men inlägget ansvarar jag för själv.

Gustaf Larsson 2016-11-05 19:51

Mycket bra, Kent Björnberg! Mycket viktigt att göra något åt de olika stadsdelarna. Här tänker jag att det kanske är bra om Centrum inte blir större. Det är nog bra som det är. Utan istället försöka få liv i stadsdels-"centra".
Synd att det lilla biblioteket i Käppala rationaliserades bort för drygt tio år sen. Ett litet bibliotek i Käppala och ett på Rudboda Torg - med Begränsade öppettider - kanske kan vara en start? För att locka till sig annat. Eller vad tror ni andra? Det är ju i alla fall något som kommunen kan göra. Pengar verkar ju finnas gott om, det vet vi ju efter Tekniska kontorets göranden.
Självklart är jag medveten om att det är ett svårt problem att få liv i de gamla stadsdelstorgen, men härligt att någon nu tar initiativ i det här!
Jättekolosserna Willys och ICA Maxi har inte precis hjälpt stadsdelscentrumen... Tyckte personligen att Lidingö var trevligare utan dem. Men det är ju inget att göra något åt nu. Bara de inte blir ännu fler.

P.S. Hur blir det med den galna snabbcykelbanan upp till Näset, någon som vet? Nu ska de härja i Bodal också, läste jag i LT.

Jerker Axén 2016-11-04 10:19

Jag får tacka för denna artikel som önskar en plan för att stärka närservicen på Lidingö. I min barn- och ungdomstid såg jag hur nya "stadsdelar" skapades, Näset, Baggeby, Bodal, Rudboda, Larsberg, Brevik m.fl. med sina närcentra p.s.s. som Torsvikssvängen där jag växte upp efter kriget. Jag minns hur vi redan på 60- och 70-talet kämpade mot ett stort innecentrum i nuvarande läget, mot politikernas stora intresse att kunna visa upp något fint för sina kommunpolitikervänner. Det slutade ju med ett mindre utomhuscentrum mera enligt folkets vilja. Egentligen har jag inget minne av att folket ville ha något centrum.
Då jag bor i Torsvik talar jag inte i egen sak utan tänker ofta på alla våra "stadsdelar" med sina närcentra som väl närmast "går på knäna".
Att centrum nu planeras utökas syns mest komma från politikerna samt handlarna i centrum som tror jag inte har en tanke på alla närcentra på vår ö.
Att parkeringen i centrum ofta är fullsatt tror jag beror på att vi endast har ett systembolag på 46.000 invånare. Ett systembolag på södra ön tror jag skulle lugna ner parkeringssituationen men denna tanke tror jag inte Herr Staten är intresserad av.

Mvh

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google