Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 december 2021 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

C: "Trygg på ön"

tisdag 14 februari 2017 06:39

MOTION TILL FULLMÄKTIGE. Igår höll Centerpartiet på Lidingö årsmöte med ett 40-tal deltagare på Scandic Foresta. Före själva förhandlingen talade riksdagsman Johan Hedin, som är Centerpartiets rättspolitiske talesperson, om partiets arbete för att lyfta trygghetsfrågorna på riksnivå. Sedan presenterade partiet "Trygg på ön", en motion som lämnas in till kommunfullmäktige vid mötet den 20 februari.

Riksdagsman Johan Hedin t.v. och Centerpartiets gruppledare på Lidingö Patrik Buddgård, som säger ”Staden måste agera och arbeta brottsförebyggande i högre grad. Vi vill därför skapa ett trygghetsråd ”Trygg på ön” med fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder".Riksdagsman Johan Hedin t.v. och Centerpartiets gruppledare på Lidingö Patrik Buddgård, som säger ”Staden måste agera och arbeta brottsförebyggande i högre grad. Vi vill därför skapa ett trygghetsråd ”Trygg på ön” med fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder".

I motionen slår partiet fast att "Lidingö ska vara en trygg plats". På Lidingö finns idag enligt motionen ett drogproblem bland unga invånare, det sker många inbrott och enligt BRÅ:s statistik är Lidingö länets näst mest inbrottsdrabbade och den femte mest drabbade kommunen i landet. Många kvinnor på ön upplever även en osäkerhet, framförallt under kvällar. Därför behövs polis med stor lokalkännedom, som arbetar förebyggande på öns skolor.

Centerpartiet vill också att staden skapar ett trygghetsråd, ”Trygg på ön”, där ett kansli bestående av säkerhetschef, brottsförebyggare och fältassistenter har regelbundna möten för att "ta fram åtgärder som är brottsförebyggande och trygghetsskapande". På mötena bör även polis, räddningstjänst, politiker, liksom tjänstemän från olika förvaltningar delta.

Partiet anser att det måste finnas fältassistenter på Lidingö eftersom de når ungdomar på ett bättre sätt än de säkerhetsbolag som idag gör en del av fältassistenternas uppgifter. Koppling mellan fältarbetet och stadens social- och omsorgsförvaltning kan bli effektivare.

Centerpartiets önskemål i motionen är detta:
- Att ett trygghetsråd ”Trygg på ön” införs för att få ett samlat grepp kring det förebyggande trygghetsarbetet.
- Att staden inrättar fältassistenter.

Motionen är undertecknad av Kent Björnberg, Patrik Buddgård, Tor von Sydow, Rebecka Öberg och Christer Mohlin.

Dela C: "Trygg på ön"

Kommentarer

Allan Ekström 2017-02-14 16:40

Om man ser sig runtom i dagens Sverige med vårt raserade rättsväsende bekräftas dessvärre Axel Oxenstiernas klassiska yttrande: Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs! Och hade Hamlet besökt vårt land hade han säkert fällt omdömet: Something is rotten in the state of Sweden.

Rättstillståndet känns onekligen förnedrande för oss äldre som byggde upp ett annat Sverige.

Anders Bergstedt 2017-02-14 08:54

Stiftelsen Tryggare Sverige gjorde 2011 en studieresa till NewYork för att utforska den s.k. NewYorkmodellen som varit exempellöst framgångsrik. På kort tid hade brottsligheten minskat med 80 procent och NewYork hade blivit tryggt.Jerzy Sarnecki gav sitt stöd för att modellen skulle införas vid omorganisationen av Sveriges polis.

Vid TV4-nyheterna i går kl.22 tog Hasse Aro upp NewYorkmodellen mot katastrofsituationen i Malmö.
Det är ett svek att våra högsta politiker, polischefer och Dan Eliasson visat totalt ointresse för detta :
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenska-politiker-vill-lara-av-new-yor...

För Lidingös del skulle NewYorkmodellen innebära att det skulle finnas 1 polis per 5000 invånare ute bland människorna. Detta motsätter sig polismyndigheten på alla sätt med motiveringen att "poliserna skall användas flexibelt i Lokalpolisområdet". Med tanke på att det innebär halva Stockholm så går meningen med "lokal polis", totalt förlorad !

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google