Väder Lidingö

Lidingö lördag 26 september 2020 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

Paul Matell 12 sep 10:01 om Norska skidkungar satsar på Hälsans ö

C: Vi är oroade över Lidingös ras i rankingen

onsdag 27 september 2017 06:56

I den senaste företagsklimatrankingen från Svenskt Näringsliv tappar Lidingö 26 placeringar, ner till en 45:e plats, och får därmed sin sämsta placering sedan mätningarna började 2001. Det är en utveckling som Centerpartiet på Lidingö ser på med oro. Vi vill att Lidingö ska vara en företagarvänlig kommun med ett utbud av närservice, tjänster och arbetstillfällen för lidingöborna, skriver Centerpartiets gruppledare Patrik Buddgård i denna artikel.

För andra året i rad tappar Lidingö placeringar i Svenskt Näringslivs årliga företagsklimatranking, en utveckling som vi i Centerpartiet Lidingö ser på med oro. I den senaste mätningen tappar Lidingö 26 placeringar ner till en 45:e plats och får därmed sin sämsta placering sedan mätningarna började 2001.

Att Lidingös trend så kraftigt pekar nedåt måste vara en varningsklocka för politiker och tjänstemän i stadshuset. Inte minst då några av de verkliga orosområdena är ”Kommunpolitikernas attityder till företagande” och ”Tjänstemännens attityder till företagande” där Lidingö tappat kraftigt och hamnar på 112:e respektive 103:e plats. Likaså är tappet i frågan om ”Service till företag” ett område som borde oroa majoriteten i stadshuset. Här tappar Lidingö tappar 61 placeringar och landar på 143:e plats.

Det är positivt att Lidingö behåller sin andraplats i ”Nyföretagsamhet” och att företagarna upplever att ”Skolans attityder till företagande” har förbättrats. Men om kommunen inte tar tillvara detta och förbättrar sig på övriga områden kommer även dessa områden snart vika ner.

”Det är oroande att Lidingö tappar placeringar i så många frågor och får sämsta resultatet någonsin i Svenskt Näringslivs ranking. Vi vill att Lidingö ska vara en företagarvänlig kommun med ett utbud av närservice, tjänster och arbetstillfällen för lidingöborna. Det behövs därför ett politiskt ledarskap som är mer på tårna i företagarfrågor. Vi måste snarast bryta denna negativa trend. Staden och politiken måste vara lösningsorienterad gentemot företagarna med hög servicenivå.
Ett steg för att lyfta vikten av lidingöföretagarnas frågor är att vi bjudit in Annie Lööf till Lidingö den 25 oktober för att möta öns företagare och diskutera deras frågor", säger Patrik Buddgård, gruppledare i Centerpartiet Lidingö.

Dela C: Vi är oroade över Lidingös ras i rankingen

Kommentarer

Johan Anderson 2017-09-28 12:19

Peter Lönnqvist

Det du beskriver är möjligen sanningen för den genomsnittliga enmanskonsulten. Faktum är att överetablering av bostadsområden i kombination av långdragna illla koordinerade och utebliva insatser av infrastruktur är nog mer bidragande i raset. Tekniska förvaltningen synes ha totalt havererat under Anna RK's styre. För rättvisans skull ska ju Paul Lindqvist ha sin släng av sleven med. Maken till vanstyre och maktmissbruk måste ju vara Lidingöhistoria att notera i journalerna.

Man får väl ändå utgå ifrån att skattereglerna är de samma i kommun 1-44? Möjligheten till direkt påverkan lika så.

Vi får helt enkelt hoppas på maktskifte på ön eller i ledande partier till nästa val så kommer vi nog upp i topp 20 igen.

Vi får betrakta rådande mandatperiod som förlorade år.

Amelie Tarschys Ingre (L) 2017-09-27 22:46

Min samlade bild efter både Svenskt Näringslivs företagsrankning men även efter många samtal i olika sammanhang med företagare och deras företrädare på Lidingö att det finns skäl till oro. Det handlar inte om att svartmåla utan om att lyssna till hur näringslivet på Lidingö uppfattar sin situation och hur de ser på framtiden. Läs t ex vad Katarina Palmstierna, ordförande Företagarna, skriver här på Lidingösidan.

Peter Lönnqvist 2017-09-27 15:18

Jag tycker inte att Centerpartiet och Buddgård eller Tarschys Ingre från Liberalerna ska vara så oroade.
Engagemang är bra. Att svartmåla en kommun som länge ha befunnit sig i toppskiktet i dessa undersökningar är mindre bra. Det är viktigt att vara försiktig med tolkningar och slutsatser av den undersökning, gjord av Svenskt Näringsliv, som Buddgård refererar till.
Fakta:
Undersökningen baseras på svar från 143 st företagare. ( Företag med minst en anställd.)
Det finns c:a 6.400 företag på Lidingö. Vad gör de 143 företagen till vägledande för vårt "klimat"?
Fakta:
Det är 24 politiker i fullmäktige som svarat på frågor. Vilka 24, vilka partier?
Jag är inte särskild oroad.
Jag anser att urvalets storlek i undersökningen medför att alla svar behöver tolkas med mycket stor försiktighet.
Staden har nyligen sjösatt en Näringslivspolicy. Den antogs i Kommunfullmäktige i våras. Det övergripande syftet att det ska vara "attraktivt för företag att verka och etablera sig på ön". Ett arbete som jag tror kommer att ge goda resultat.
Moderaterna på Lidingö ger i sitt antagna "Handlingsprogram 2018-2022" också tyngd bakom orden att utvecklingen av öns näringsliv är viktigt.
Inget är så bra att det kan göras bättre. Jag tror bland annat vi företagare ska anlitas för att "utbilda" öns politiker och stadens tjänstemän i vad det innebär att äga och driva företag. De viktigaste ramverken, lagar, regler och snedvridande skatter bestäms ej av Lidingö stad, utan av riksdag och departement. Där behöver vi alla vara med och påverka.
Jag är alltså inte särskilt oroad över Lidingös "näringslivsklimat" - men kommer i alla fall att vilja påverka och medverka till ständiga förbättringar.
Peter Lönnqvist
egenföretagare och
Ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden för (m)

Amelie Tarschys Ingre (L) 2017-09-27 13:17

Jag delar helt er oro, det är verkligen inte bra betyg. Ett livskraftigt näringsliv behövs för att Lidingö även i framtiden ska vara en bra plats att bo på, Då behövs framtidstro och förutsättningar för utveckling.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google