Väder Lidingö

Lidingö fredag 7 maj 2021 v. 18

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

C: Vi vill göra integrationen på Lidingö ännu bättre

fredag 2 oktober 2015 22:43

Vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet lämnade Centerpartiet två interpellationer (frågor) som anknyter till den stora mängd asylsökande som nu kommer till Sverige. Båda interpellationerna är skrivna av Anders Öhrström.

Anders Öhrström i fullmäktiges talarstol. ArkivbildAnders Öhrström i fullmäktiges talarstol. Arkivbild

Den ena är riktad till kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) och gäller frågan om Lidingö kan nå upp till sitt åtagande man har gentemot Migrationsverket, att i år ta emot 64 anvisade personer. Men frågan gäller också om Lidingö har beredskap att ta emot ännu fler. Har arbetar Lidingö idag för att stärka samverkan med olika organisationer på ön, för att genomföra integrationsfrämjande aktiviteter? Kan man få fram praktikplatser hos stadens förvaltningar för nyanlända? Finns samarbeten med företagarna på Lidingö i integrationsnätverk eller med mentorskap som verktyg?

Den andra interpellationen är ställd till ordföranden för omsorgs- och socialnämnden, Birgitta Sköld (LP), och gäller ensamkommande barn. Lidingös åtagande är att ha 24 platser för ensamkommande ungdomar. Under 2015 har cirka 40 kommit till Lidingö, men staden har behövt placera ut 15 av dem i andra kommuner.

Anders Öhrströms frågor gäller hur staden arbetar för att kanalisera lidingöbornas vilja att hjälpa de ensamkommande. Kan staden under helgerna ordna så att intresserade lidingöbor kan hjälpa till med läxläsning, med språkinlärning och samhällsinformation, på biblioteket? Kan man öka antalet platser på Lidingö så staden inte behöver köpa platser i andra kommuner? Hur stärker staden samordningen för dem som är gode män så de kan tillgodose de ensamkommande barnens behov?

Patrik Buddgård, gruppledare, säger i en kommentar till interpellationerna:
- Redan idag görs ett gediget arbete med integrationsfrågorna av duktiga tjänstemän. För att bli ännu bättre på integration eftersträvar vi samarbete med majoriteten. I interpellationerna lyfter vi fram flera frågor om lidingöbornas möjlighet att bidra samt om bostadsfrågan som vi tillsammans med majoriteten vill försöka finna lösningar på.

Dela C: Vi vill göra integrationen på Lidingö ännu bättre

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google