Väder Lidingö

Lidingö söndag 25 juli 2021 v. 29

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

C: Vi vill ha en ny politik för Lidingös skogar

torsdag 27 mars 2014 22:33

C: Vi vill ha en ny politik för Lidingös skogar

I november 2013 genomförde tekniska förvaltningen avverkning av skog vid Fågelöudde. Centerpartiet på Lidingö är kritiskt till hur avverkningen gått till och anser att de avverkningar som regelbundet förekommer inte är förenliga med gällande mål och riktlinjer för skogens skötsel. Det skriver partiet i nedanstående pressmeddelande.

Centerpartiet kämpar för en ny skogspolitik på Lidingö där upplevelsevärden och avsättningar för naturvård ska ha prioritet framför avverkning för att få in pengar från försäljning av timmer och ved.

Vi verkar för följande förändringar:

• Alla skogstillgångar ska inventeras och zonerna bedömas ur naturvärdes- och skötselsynpunkt (ska helst ske redan i sommar);
• Skogsområdena ska läggas in i ett GIS-system (geografiskt underlag på digital karta), kan ske i höst som bäst;
• Alla årliga bruksplaner ska läggas in i förväg på skogskartan, som ska vara offentlig, så att alla kan utöva tillsyn över vad faktiskt görs;
• Avsättningarna till naturvård (förutom de naturskyddsområden och parker vi redan har) ska väsentligt utökas;
• Kalhyggen (kallas trakthyggesbruk vilket kunde ses vid Fågelöudde) ska inte förekomma;
• Målen med skogsskötseln (naturvärden, upplevelsevärden, djurliv och växtlighet) ska vara överordnade andra mål.

Vi vill även att ideella föreningar på Lidingö, som vill vårda skogarna och som förenats i paraplyföreningen “Skogsgruppen”, ska tillåtas medverka i planeringen av skogsskötseln och delta i inventeringen av skogszoner med naturvärdesträd, eller andra värdefulla biotoper som borde avsättas för naturvård.

Dela C: Vi vill ha en ny politik för Lidingös skogar

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google