Väder Lidingö

Lidingö onsdag 28 oktober 2020 v. 44

Senaste kommentaren - Se fler

Jennie Lindahl 9 okt 08:17 om Finns det endast 57 hjärtstartare på Lidingö?

C: Vi vill ha världens bästa Ropsten

måndag 26 september 2016 06:19

HAR GJORT EGEN UTREDNING. Centerpartiet på Lidingö har bestämt sig, partiet vill att Ropsten ska bli "världens bästa Ropsten"och förvandlas, från dagens rätt tröstlösa omstigningsplats, till en plats man nästan längtar till.

Christer Mohlin och Patrik Buddgård vill att Ropsten ska bli en plats man längtar till.Christer Mohlin och Patrik Buddgård vill att Ropsten ska bli en plats man längtar till.

Centern har analyserat och diskuterat hur Lidingös framtida kollektivtrafik ska utformas och då kommit fram till att Ropsten även i framtiden är den stora bytesplatsen för all kollektivtrafik till och från Lidingö. Så nu måste både Lidingös politiker och invånare börja argumentera för att Ropsten ska utformas så att platsen blir så bra som möjligt för lidingöborna.

- Ropsten är nyckeln för framtiden, säger Christer Mohlin, ordförande för Centerpartiet på Lidingö. Därför måste Lidingös röst vid förhandlingsbordet vara både fast och helt klar. Det kan finnas en målkonflikt med Ropsten i och med att marken ägs av en annan kommun, alltså Stockholm, men marken arrenderas av landstinget, samtidigt som platsen är Lidingös enda omstigningsplats.

- När diskussionerna med Sverigeförhandlingen pågick var en återkommande kommentar från bland annat Liberalerna, Miljöpartiet och Lidingö Näringsliv att Ropsten inte kommer finnas kvar som kollektivtrafiknod för lidingöborna, säger Patrik Buddgård, som är Centerpartiets gruppledare i kommunfullmäktige. I rapporten "Ropsten - från betong till levande mötesplats" visar vi att det inte stämmer. I det framtida Ropsten planeras nu från Stockholms sida för en bytespunkt där 40 000 resenärer dagligen ska passera via kollektivtrafik. Det kommer bli en av de tio största bytespunkterna när Norra Djurgårdsstaden är färdigbyggd.

Centerpartiet pekar i rapporten ut följande punkter som Lidingö bör bevaka eller arbeta med framöver:
* Byte av kollektivtrafik där avstånden är korta och bytet sker i trivsam inomhusmiljö med närservice och mötesplatser.
* Krav på att Spårväg City blir verklighet med fastställd tidplan.
* Cyklister får en framträdande plats med bland annat cykelgarage.
* Infrastruktur för elbussar möjliggörs.
* Infartsparkering möjliggörs.
* Utreda alternativa sätt att förstärka kopplingen mellan Ropsten-Torsvik/Centrum alternativt brofästet-Torsviks torg för att stärka kapaciteten i kollektivtrafiken och kopplingen till Lidingö Centrum.
* Utvecklad båtpendling för att avlasta Ropsten.

Lidingösidan beskrev 19 september översiktligt vilka planer som Stockholms stad har för Ropsten, se denna länk.

Centern önskar att ett framtida Ropsten "kan göra vardagen lätt, exempelvis genom möjlighet att handla kvällens middag på väg hem från jobbet. Kollektivtrafikbytet kan ske inomhus, miljön präglas av ljus, luft, rymd, gröna växter och en fantastisk sjöutsikt från det övre planet av själva terminalen". Här kan också finnas en restaurang högst upp i terminalbyggnaden, med fin utsikt från en härlig takterrass, en riktig mötesplats mellan Lidingö och Stockholm.

- Vi vill att man ska längta till Ropsten, säger Christer Mohlin och Patrik Buddgård. Det ska vara enkelt att byta transportslag och avstånden bör vara så korta som möjligt. Stockholms planering med en bussterminal på andra sidan Norra Hamnvägen (den framtida Bobergsgatan) betyder att det blir längre avstånd än idag. Hur ser beräkningarna ut för en sådan placering? Varje meter som lidingöborna måste gå extra gör bytet mindre attraktivt. Varför kan inte bussarna stanna direkt utanför entréhallens dörrar?

- Lidingöbanan får, enligt Stockholms planer, ett nytt stationsläge under Lidingöbron med möjlighet för sammankoppling med Spårväg City. Kommer den hållplatsen ligga under tak eller är Lidingöbron taket, frågar sig Patrik Buddgård, som länge hävdat att Spårväg City måste byggas.

Cykeln bör ha en självklar plats i Ropsten i framtiden, säger Centern. För att Lidingö stads mål ska uppnås, att 80 procent år 2030 ska ta sig till jobbet genom att gå, cykla eller åka kollektivt, måste Ropsten vara anpassat för cykel. Här måste finnas ett ordentligt cykelgarage där man kan pumpa och tvätta av cykeln, med lokal för cykelverkstad i anslutning till parkeringen samt toalett och möjlighet för ombyte och dusch för pendlare.

Eftersom tunnelbana till Lidingö centrum inte blir verklighet bör andra lösningar undersökas för att förstärka sambanden till Torsvik/Lidingö Centrum enligt Centern:
- Ny linjedragning av Lidingöbanan via Lidingö centrum
- Linbana mellan Ropsten och Torsvik.
- Skapa länk mellan brofästet och Torsviks torg med bergbana eller annat kollektivtrafikslag så att Lidingöbanan kopplas samman med Torsvik/Centrum samt förenklar för cyklister och gångtrafikanter att komma från brofästet upp till höjden på Torsviks torg.

För att få ett bra resultat i Ropsten krävs att flera beslut tas. Därför måste helhetsplanering av Ropsten göras optimal:
- Landstinget behöver ta beslut att Spårväg City blir av och presentera tidsplan för när spåren dras fram.
- Beslut om Östlig förbindelse måste tas inom Sverigeförhandlingen och vid ja till vägförbindelsen behöver typ av kollektivtrafiklösning i tunneln fastställas, det vill säga buss eller spårtrafik.
- Lidingö stad behöver bland annat utifrån dessa beslut avgöra vilken höjd nya Lilla Lidingöbron ska ha.

När dessa tre beslut är tagna kan bästa möjliga kollektivtrafiknod planeras utifrån klara förutsättningar som gör att Ropsten går från grå betong till levande mötesplats, skriver Centerpartiet i sin rapport.

Dela C: Vi vill ha världens bästa Ropsten

Kommentarer

Göran Tegnér 2016-09-27 23:16

Av centerrapporten får vi veta att
”I dagens planering av det framtida Ropsten planeras för en bytespunkt för kollektivtrafik där 40 000 resenärer dagligen ska passera. Det kommer bli en av de 10 största bytespunkterna när Norra Djurgårdsstaden är färdigbyggd”.

Att detta skulle leda till någon större omsättning av resenärer i Ropsten är tveksamt, om nu den uppgiften stämmer (?). Centern säger att det ska bli 40.000 dagliga resenärer där i framtiden. Men redan år 2014 var det 37.100 påstigande i Ropsten dvs 93 % av framtidssiffran. Skillnaden är ju knappt 3.000 personer. Varför ska landstinget då rusta upp denna trista plats till ett palats?

De nu tillkommande 12.000 bostäderna, (d.v.s. ca 27.000 invånare) och 35.000 arbetsplatserna i Norra Djurgårdsstaden kan beräknas alstra ca 37.000 dagliga kollektivresor. Om alla dessa skulle passera Ropsten skulle resandet där fördubblas jämfört med idag.

Men även om bara en del av stadsdelens nya inbyggare passerar Ropsten, blir det nog ändå ett rejält tillskott. Detta innebär då att vi Lidingöbor kommer att få trängas med många fler resenärer där än idag och dessutom på betydligt snävare tilltagna ytor, eftersom Stockholms stads byggplaner helt verkar negligera Lidingöbornas behov av omstigning på ett komfortabelt sätt.

Vi vill dock gratulera LidingöCentern till att ha tagit upp följande gamla folkpartiförslag (numera liberala) till förbättrad kollektivtrafik, och gjort den till sina egna:
1. Linbana Ropsten - .Lidingö Centrum
2. Bergbana/Snedhiss mellan Torsviks hpllplats och Torsviksberget
3. Stomnätsbusslinje 73 mellan Rudboda/Näset och Karolinska

Vi bjuder gärna på goda idéer. Men det kan ju vara klädsamt att uppge vem som varit upphovsman.

paul matell 2016-09-26 09:20

"Levande mötesplats" används av snart sagt alla politiker, tjänstemän och exploatörer. Tyvärr finns det alltför många exempel på icke fungerande mötesplatser så därför snabbläste jag rapporten och upptäcker att en bricka i spelplanen inte omnämns - närheten till Nationalstadsparken - en i Miljöbalken okränkbar mötesplats vilket gör länsstyrelsen till en aktör. Ska bli intressant att följa den fortsatta debatten mellan opposition, majoritet och NGOs.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google