Väder Lidingö

Lidingö fredag 29 september 2023 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

C: Vi vill satsa på barngrupper och idrott, inte skattesänkning

onsdag 14 november 2018 00:01

BUDGET FÖR 2019. Vid måndagens kommunstyrelsemöte presenterade Lidingös politiska partier sina budgetförslag för 2019. Förslagen diskuteras sedan under kommunfullmäktiges budgetdebatt den 26 och 27 november. Eftersom det nu finns en betryggande majoritet i fullmäktige kan man tro att beslut också tas vid budgetdebatten.

Det största oppositionspartiet på ön, Centerpartiet, betonar i sitt budgetförslag att stödet behöver ökas för mindre barngrupper, för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre och för stärkta förutsättningar för de ideella idrottsföreningarna.

Partiet pekar också ut "en alternativ inriktning som satsar på kvalitetsförbättringar i stadens verksamheter istället för det ensidiga fokus på skattesänkningar M, Lidingöpartiet och KD presenterat". Man vill satsa ytterligare 24 miljoner kronor på skola och omsorg, besparingar på den politiska organisationen med färre kommunalråd (det blir alltså fyra kommunalråd även denna mandatperiod) vilket gör det möjligt att sänka skatten med 5 öre (varje "skatteöre" betyder cirka 1,6 miljoner kronor)

Partiets gruppledare Patrik Buddgård säger i ett pressmeddelande:
Idrottsfrågorna har diskuterats högljutt av öns föreningar genom bland annat Lidingö Idrottsråd som ifrågasätter Moderaternas politik med ökade kostnader för de ideella idrottsföreningarna. För Centerpartiet är det självklart att de ideella föreningarna inte ska få höjda hyror. Vi vill stärka idrottens förutsättningar och i vårt budgetförslag föreslår vi därför ett större överskott 2019 för att skapa utrymme för investeringar i idrottslokaler åren som kommer. Behoven av idrottsytor är mycket stora på ön och vi prioriterar idrottsytor som bygger hälsa och sociala mötesplatser för öns barn och unga före ensidig skattesänkning.

Några siffror från Centerpartiets budgetförslag:
* Skattesänkning: 5 öre
* Besparing politiska organisationen: 3,8 mnkr
* Förskolelyft: 6,8 mnkr
* Grundskolesatsning för stöd till elever med behov av särskilt stöd: 5,7 mnkr
* Mer personal på fritidshem: 1,1 mnkr
* Minskad ofrivillig ensamhet hos äldre: 5,7 mnkr
* Sommarjobb och sommarlovsentreprenörer: 0,55 mnkr
* Bibehållen lön och bättre kvalitet för funktionsnedsatta i daglig verksamhet: 3,9 mnkr
* Stärkt resultat för att t.ex. möjliggöra investeringar i idrott: 5 mnkr

Dela C: Vi vill satsa på barngrupper och idrott, inte skattesänkning

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google