Väder Lidingö

Lidingö torsdag 1 oktober 2020 v. 40

Senaste kommentaren - Se fler

Paul Matell 12 sep 10:01 om Norska skidkungar satsar på Hälsans ö

C: Vi vill utveckla Lidingös stadsdelar

måndag 7 maj 2018 11:43

"Det har under mandatperioden varit ett genomgående tema att planprocesserna för utveckling av stadsdelarna drar ut på tiden vilket gör att småstadskänslan inte stärks med till exempel bättre närservice eller tryggare och trivsammare miljöer." Det skriver Centerpartiet i ett pressmeddelande.

"Planprocesserna har exempelvis gått i stå i utvecklingen av Högsätra, Lojo, Björnbo och Larsberg. I Lojo har det varit pågående planarbete sedan 2012 där bostadsrättsföreningen velat utveckla sedan 2008. I Björnbo har man start-PM från 2015, men måste nu ta ett omtag. I Larsberg finns start-PM för Fyrtornet 5 från 2014 där det inte händer något. Ett annat exempel är givetvis turerna kring utvecklingen av Lidingö Centrum".

Vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet i april ställde Lotta Cavalli Björkman (C) i en interpellation tre frågor till kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes (M):
1. Hur ser majoriteten på bristen av framsteg i planprocesserna och hur det påverkar stadsbilden, samt stadens och fastighetsägarnas ekonomi?
2. Varför står det still i utvecklingsplanerna för Högsätraområdet?
3. Hur planerar majoriteten att lösa situationen för idrottsföreningarna i Högsätra med deras stora behov av bättre lokaler?

”Att planprocesserna går i stå och ändras gång på gång kostar pengar och tid både för staden och fastighetsägarna. Dessutom får vi inte den utvecklingen av Lidingö vi eftersträvar. Utvecklingen i Högsätra, Lojo, Larsberg och Centrum skulle kunna utveckla Lidingös småstadskänsla om de genomfördes på rätt sätt. Med stärkt närservice, bättre förutsättningar för föreningslivet och tryggare miljöer exempelvis", skriver Lotta Cavalli Björkman.

Centerpartiets gruppledare Patrik Buddgård:
”Majoriteten verkar sakna en röd tråd i sin politik för utvecklingen av Lidingös stadsdelar eftersom inget utvecklingsprojekt färdigställs. Detta samtidigt som idrottsföreningarna som verkar i Högsätra har skriande behov av fler idrottsytor. Gymnastiken har lång kö och behöver större utrymme. Tältet över isrinken har tillfälligt bygglov till år 2020 och om ingen ny hall finns på plats väntar akut brist av isyta för hockey och konståkning.”

”Det hindrar också kommande planprojekt såsom utvecklingen av Rudboda torg och Käppala, där handlarna är intresserade av att kunna utveckla sin verksamhet, där stadens bolag har fastigheter som bör utvecklas och där mycket kan göras för att skapa en trivsammare småstadsmiljö med bättre tillgång till närservice.”

Dela C: Vi vill utveckla Lidingös stadsdelar

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google