Väder Lidingö

Lidingö fredag 10 april 2020 v. 15

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

C vill ha kommunal folkomröstning om gymnasieskolan

tisdag 4 september 2012 23:28

Centerpartiet på Lidingö anser att majoritetens förslag att slå samman Lidingös två gymnasieskolor till en gemensam organisation som lokaliseras till Hersby är av sådan stor principiell betydelse att frågan bör prövas i en kommunal folkomröstning, skriver partiet i ett pressmeddelande.


Pressmeddelande från Centerpartiet:

Vid kommunstyrelsens möte den 3 september yrkade Centerpartiet att frågan skulle beslutas av kommunfullmäktige, med förslaget att upphäva utbildningsnämndens beslut om att slå samman Lidingös två gymnasieskolor till en gemensam organisation, som lokaliseras till Hersby inför läsåret 2013/2014. Majoriteten avslog förslaget.

– När nu majoriteten avslagit vår begäran att frågan ska prövas i kommunfullmäktige så återstår bara möjligheten av fråga lidingöborna. Frågan handlar om hur vi långsiktigt ska organisera och säkerställa gymnasieundervisningen på Lidingö och kan därför inte bedömas utifrån kortsiktiga ställningstaganden, säger Kent Ivarsson, centerpartistiskt oppositionsråd.

Frågan om två gymnasieskolor är också djupt förankrad hos lidingöborna. År 1994 genomförde Lidingö en folkomröstning om en eller två gymnasieskolor. Då röstade närmare 80 % för att behålla både Gångsätra och Hersby som gymnasieskolor. Det blev också stadens beslut.

– Att som majoriteten låta utbildningsnämnden fatta ett så avgörande beslut strider mot demokratiska principer, särskilt som frågan tidigare prövats i en folkomröstning, menar Kent Ivarsson.

Centerpartiet vill att det tas fram en långsiktig plan för användning av både Hersbys och Gångsätra lokaler med syfte att erbjuda plats för gymnasium och annan utbildningsverksamhet samt att skapa en effektiv administration i båda skolorna.

– Vi motsätter oss att all gymnasieundervisning koncentreras till Hersby och att denna skola byggs om (inklusive omställningskostnader i Gångsätra) för 20 miljoner kronor, för att kunna ta emot maximalt 930 elever. Detta är ett kortsiktigt beslut. Vi vet att de framtida årskullarna av gymnasister kommer att öka. Vi vill undvika att i framtiden behöva säga nej till elever som väljer att söka gymnasieplats på Lidingö.

– Det blir i första hand elever med lägre betyg som då ej kan erbjudas plats i Lidingö. Vi vill istället utveckla Gångsätra och Hersby så att båda skolorna blir konkurrenskraftiga och i framtiden blir två attraktiva gymnasieskolor, avslutar Kent Ivarsson.

Dela C vill ha kommunal folkomröstning om gymnasieskolan

Kommentarer

Josephine 2012-09-07 15:56

Jag går andra året på Hersby och tycker att det är hemskt att de ska slås ihop. Kanske främst för att kommunen tagit ett sådant stort och omfattande beslut utan att ta reda på vad de som är inblandade känner om förslaget.
95:orna var en liten årskurs, men kommande årskullar kommer bli större och det kommer sluta med att om >10 år så kommer Gångsätra behövas igen.
Treor, ettor och tvåor kommer få leva på en byggarbetsplats och det kommer bli trångt på Hersby. Det finns dessutom en anledning till att de som går på Hersby valde Hersby och inte Gångsätra, och vice versa.
Att slå ihop två rivalgymnasium är också det dummaste förslaget jag hört i hela mitt liv. Inte för att elevlojaliteten till skolorna är så starka så att det kan skapa bråk eller mobbning, men Gångsätras elever kommer säkert känna att de inte “tillhör” och Hersbys elever kommer kanske stärka den känslan, omedvetet. Det är ju trots allt “våran” skola.
Att man dessutom ska flytta och tvinga de som går sista året i Gångsätra att anpassa sig till en helt ny skola då de har sina sista chanser och kurser är idiotiskt.
Som det är nu är det ganska trångt i Hersby, är planen då att tränga ihop så många elever som möjligt och lösa det kortsiktigt, något som inte kommer gynna eleverna – endast kassan i kommunen, vilket är patetiskt med tanke på att Lidingö är en utav de rikaste kommunerna i Sverige – eller är det bättre att satsa på att erbjuda bättre program och valmöjligheter så att elever faktiskt känner att de vill gå på Hersby eller Gångsätra.

Det här ämnet har upprört mig länge och det känns mer och mer som att kommunen helt enkelt struntar i lidingöborna så länge de sparar pengar.
Det är vidrigt att stora beslut som dessa tas utan någon som helst tanke på eleverna.

isabel 2012-09-06 16:52

Jag går andra året i Gångsätra och tycker att det vore jättebra om skolorna slogs ihop. Gångsätra är en jätteliten skola och nackdelen är att man inte kan välja så många kurser. Dessutom söker sig många in till stan just för att Lidingö känns för litet. Med en större skola skulle fler stanna kvar.

Jag vill hellre att kommunen satsar pengar på lärarna än på tomma lokaler. Lärarna tjänar alldeles för lite.

Joel 2012-09-05 20:00

Det vore bra om centerpartiet kunde inse att folkomröstningsresultat är färskvara, precis som man tillslut gjorde i kärnkraftsfrågan.
Angående folkomröstningen 1994 så är min uppfattning att det huvudsakliga engagemanget i frågan var kopplat till den antagonism mellan skolorna som alltid har funnits. Antingen hade man den från sin egen tid där eller också fått den via sina barn. De som inte hade den kopplingen var föga intresserade av frågan. Detta ledde till ett beslut som ur skolsynpunkt var olyckligt. Den läroplan som gällde då och ända fram till 2011 gynnade stordrift. Det fanns många möjligheter till individuella val och lokala kurser, men det krävdes ett stort elevunderlag för att få ekonomi i det. Hersby/Gångsätra löste detta delvis genom att låta elever och/eller lärare åka mellan skolorna men det blev bara halvdant.
I den nya läroplanen är denna möjlighet till mångfald i kursutbudet borta men istället har vi fått det fria skolvalet som gör att elevunderlaget rasar. Det finns ingenting som tyder på att detta ska ändras.
Att sen försöka blanda in elever med ”lägre betyg” är antingen bedrägligt eller okunnigt. Elever med låga betyg är inte behöriga att gå Lidingös gymnasieskolor utan hänvisade till ett yrkesprogram i någon annan kommun.

Karin 2012-09-05 08:49

Låt fakta tala – elevunderlaget för Gångsätra med ca 400 är för litet. Att gå back med flera miljoner årligen är inte ekonomiskt försvarbart. Lokalerna kommer inte att stå outnyttjade när de används till grundskolan. Om några år kan situationen ändras med ett ökat elevunderlag och då kan Gångsätra åter bli en gymnasieskola. Men att mot bakgrund av ett underskott på sju miljoner per år kräva en kommunal folkomröstning i denna fråga är obegripligt.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google