Väder Lidingö

Lidingö torsdag 20 februari 2020 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Carl B Hamilton: Utbildning sänker arbetslösheten

måndag 19 mars 2012 00:01

Carl B Hamilton talade på Lidingö förra veckan.

Carl B Hamilton talade på Lidingö förra veckan.

I förra veckan kom en av Sveriges mera kända politiker till Lidingö. Folkpartiet på ön hade bjudit in sin partikamrat Carl B. Hamilton till Café Liberal. Under en timme talade han om ekonomi, näringspolitik och europafrågor och sedan blev det frågestund. Ett tjugotal personer hade kommit till mötet.

Världen har förändrats till det bättre. Inkomsterna ökar överallt i världen, det gäller inte bara Europa och Nordamerika utan även Asien och t.ex. Brasilien, slog Carl B Hamilton fast. Fattigdomen i världen minskar genom öppna ekonomier och minskade handelshinder.

Europas genomsnittstillväxt har under de senaste tio åren ökat med 2 procent per år. Men det är ingenting jämfört med Kina som under samma tid vuxit med 40 procent. De länder som just nu har problem är stora länder som USA, Frankrike och Tyskland. De är alla vana vid att ha sina egna marknader, men nu kommer länder som Kina som har en enorm hemmamarknad och en stor inhemsk produktion.

I t.ex. Finland har tillväxten varit densamma som i Sverige, trots Euro-medlemsskapet, beroende på att man fört en ansvarsfull politik. De länder som nu behöver akuta åtgärder är Grekland, Italien, Spanien och Irland, beroende på att de under lång tid misskött den egna nationella politiken.

Grekland kommer att stanna kvar i Euron. Men bristen på “stat” gör att de har en lång väg att gå. Man vill t.ex. införa en fastighetsskatt för att öka inkomsterna, men eftersom man inte har något register över de fastigheter som finns i landet blir det ju bara tomma ord.

Spaniens nyvalda regering har fått mandat att genomföra mängder med kraftfulla åtgärder. I Spanien är arbetslösheten 20 procent och bland ungdomar är den hela 40 procent.

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt är fixerad vid att få tillväxt i Europa genom att investera i sjukvård och vägar osv. Men vem ska låna ut pengarna till detta? Frågan är hur bördorna ska fördelas internt i de krisutsatta länderna.

Tysland har nu, motvilligt, blivit en politisk jätte vilket oroar Frankrike. Samtidigt har Polen välkomnat det tyska ledarskapet och hejar på ett aktivt tyskt ledarskap.

Sveriges ekonomiska utveckling ligger nu på mellan 0,5 och 1 procents tillväxt och är beroende av vad som sker i den övriga världen. Det är svårt för oss att vara självständiga. Anders Borg har haft tur, helt enkelt.
Arbetslösheten är nästan konstant och ungdomsarbetslösheten är 24 procent, om man inte räknar bort hälften, som består av studerande som också anmält sig som arbetslösa.

Vad ska man göra åt arbetslösheten?
1. Utbildning. Man når en högre produktivitet med ökad utbildning. Här behövs ett helt batteri av åtgärder för att minska gapet mellan skola och arbetsliv.
2. Sänk arbetsgivarens kostnader för dem som är unga. Lärlingsplatser behövs. Ungdomsarbetslösheten är högre i Sverige än i Tyskland och Danmark. Vissa fackliga orgaisationer här i landet är emot att ingångslönerna för unga ska vara lägre. Här vill folkpartiet reformera lagen om anställningsskydd.

Det finns en risk att anställa personer i ett litet företag. Nyckelarbetskraften ska kunna behållas. Det är de innovativa småföretagen som växer, inte de stora giganterna. Danmark har lägre a-kassa och sämre anställningstrygghet, men en dynamisk arbetsmarknad. Vi har en komplicerad lagstiftning när det gäller arbetskraft.

När det gäller privatisering av offentliga arbeten är 17 000 – 18 000 företag riskkapitalägda. Cirka 180 000 personer är anställda inom dessa företag.
– Det centrala är inte huvudmannaskapet, det är hur företaget fungerar som är viktigast. Upphandlingen måste ske på ett kompetent sätt och det måste finnas resurser för att kunna följa upp att det verkligen fungerar, sa Carl B Hamilton, innan frågorna började hagla.


Några personliga rader:
Under några veckor har både miljöpartiet och folkpartiet nu bjudit på intressanta debattörer. Märkligt nog tycks väldigt få, förutom respektive partiers företrädare, komma för att lyssna. Betyder det att dessa tankeväckare lika gärna kan stanna hemma och inte ta sig över bron? Nej! Låt oss hoppas att flera partier på ön hänger på för att få fart på det samhällsengagerade samtalet. Jan Sjöberg

Kommunalrådet Rune Nordström (FP) som också är ordförande i Folkpartiet på Lidingö och  riksdagsledamoten och Folkpartiets ekonomiskpolitisk talesperson Carl B Hamilton.

Kommunalrådet Rune Nordström (FP) som också är ordförande i Folkpartiet på Lidingö och riksdagsledamoten och Folkpartiets ekonomiskpolitisk talesperson Carl B Hamilton.

Dela Carl B Hamilton: Utbildning sänker arbetslösheten

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google