Väder Lidingö

Lidingö fredag 10 april 2020 v. 15

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Centern lämnar motion om kommunal folkomröstning

måndag 24 september 2012 10:15

Centerpartiet på Lidingö vill ha en kommunal folkomröstning beträffande nedläggningen av Gångsätra gymnasium. Vid kvällens kommunfullmäktigemöte kommer Centern att lämna nedanstående motion.


Till Kommunfullmäktige

Motion om kommunal folkomröstning där medborgarna tillfrågas om de vill att både Hersby och Gångsätra skolor ska användas för gymnasieundervisning även i fortsättningen.

Majoriteten i Utbildningsnämnden har den 20 juni 2012 beslutat att lägga ner gymnasieundervisningen i Gångsätra och att slå samman Lidingös två gymnasieskolor till en gemensam organisation som lokaliseras till Hersby inför läsåret 2013/2014.

Majoriteten har i Kommunstyrelsen den 3 september 2012 avslagit vår begäran att frågan ska prövas i kommunfullmäktige då vi anser att frågan om nedläggning av en gymnasieskola är av en så stor principiell vikt att den bör prövas av stadens högsta kommunala beslutande organ. Detta särskilt då frågan varit föremål för en tidigare kommunal folkomröstning.

Två gymnasieskolor är också djupt förankrade hos Lidingöborna. År 1994 genomförde Lidingö en folkomröstning om en eller två gymnasieskolor. Då röstade närmare 80 % för att behålla både Gångsätra och Hersby som gymnasieskolor. Det blev också stadens beslut.

Frågan handlar om hur vi långsiktigt ska organisera och säkerställa gymnasieundervisningen på Lidingö och kan därför inte bedömas utifrån kortsiktiga ställningstaganden. Vi vill utveckla både Gångasätra och Hersby så att båda skolorna blir konkurrenskraftiga och i framtiden blir två attraktiva gymnasiskolor.

Mot bakgrund av att frågan vägrats prövning i kommunfullmäktige som är Lidingöbornas enda folkvalda organ så anser vi att frågan är av sådan principiell vikt för Lidingöborna att den bör prövas i en kommunal folkomröstning.

Vi hemställer därför att kommunfullmäktige beslutar:

Att genomföra en kommunal folkomröstning där medborgarna tillfrågas om de vill att både Hersby och Gångsätra skolor ska användas för gymnasieundervisning även i fortsättningen.

Lidingö den 20 september 2012

Centerpartiets fullmäktigegrupp
Kent Ivarsson

Dela Centern lämnar motion om kommunal folkomröstning

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google