Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

"Centern måste säga var pengarna ska tas"

torsdag 25 oktober 2012 17:28

- Vi satsar på den nya gymnasieskolan i Hersby, säger kommunalrådet Minna Klintz, FP. Varje år som Gångsätra står med tomma lokaler kostar det Lidingös skattebetalare 5 miljoner kronor enbart i lokalkostnader. Genom att lägga samman de två gymnasierna gör vi en sammanlagd besparing på 12 – 13 miljoner, per år, pengar som vi kan lägga på förbättrad undervisning. Var ska Centerpartiet hitta de pengarna? Vi har ställt frågan ett antal gånger, men Centerpartiet svarar inte. Varför kan de inte svara?

Det budgetförslag för 2013 som den politiska majoriteten på Lidingö lagt fram innefattar alltså en sammanläggning av de två gymnasierna. Men det betyder inte att lokalerna i Gångsätra kommer att stå tomma. Istället flyttar vuxenutbildningen in och det blir också grundskoleundervisning där.

– Årskullarnas storlek förändras hela tiden och vi vill använda lokalerna på ett flexibelt sätt. De närmaste åren sker en minskning inom gymnasieskolan. Men inom 5 – 6 år är elevnivåerna tillbaka på samma nivå som de är nu, säger Minna Klintz, som även är ordförande i utbildningsnämnden.

– Genom att grundskolan flyttar in i Gångsätras lokaler behöver vi inte heller bygga en ny skola i Dalénumområdet, vilket vi tidigare planerat, säger Minna Klintz. Det innebär minskade investeringar på 200 – 300 miljoner kronor. Den nya skollagen, som började gälla vid halvårsskiftet, innebär också en ny studieindelning. Grundskoleeleverna delas nu in i klasserna 1-3, 4-6 och 7-9 vilket kan innebära omflyttningar. T.ex. kommer Rudboda nya skola, som blir klar till höstterminen 2014, att öka med 100 elever jämfört med tidigare, just beroende på den nya indelningen.

– Vi ska ha elevplatser till alla elever som vill gå på Lidingö, säger kommunalrådet Paul Lindquist, M. Som ansvariga politiker måste vi titta på helheten.

Totalt beräknas utbildningsnämndens kostnader för verksamheten år 2013 ligga på runt 1,2 miljarder kronor.

Dela "Centern måste säga var pengarna ska tas"

Kommentarer

Mikael 2012-11-10 12:31

Bästa Tor von Sydow,

Det är väl rätt naturligt att du som offentlig person, i egenskap av att företräda ett politiskt parti på ön skriver ditt fulla namn.

Vi andra som inte är offentliga personer väljer ofta att inte skriva våra namn, då vi vill undvika arga blickar från grannar, etc. i de fall vi skulle framföra en åsikt som inte passar alla. Precis som Anna skriver.

Du förstår nog detta.

Lycka till med sanningshalten. Du har bytt ståndpunkt väldigt många gånger och försökt företräda folk som du svikit ordentligt, det fungerar inte riktigt. Kommer du ihåg att du prydde omslaget på Lidingö Tidning och uttalade dig om att man skulle genomföra trafiksäkerhetsåtgärder på Södra Kungsvägen. Några månader innan hade du sett till att vi för en lång tid framöver inte har en lösning genom att vända kappan efter vinden och motsätta dig Centers förslag om bergtunnel.

Paul Lindquist 2012-11-07 19:11

Tor von Sydow!

Ni har haft alltsedan i juni då utbildningsnämnden fattade sitt beslut att presentera ert alternativ. Er ledamot var själv med och röstade för att frågan skulle utredas för nästan ett år sedan.

Med andra ord, ni har känt till beslutet länge och frågeställningen ännu längre och har under hela denna tid haft möjlighet att presentera ert eget alternativ.

Att då kräva att utbildningsnämndensnordförande omedelbart ska släppa allt hon har för händerna för att träffa er inprincip samma dag är faktiskt ganska magstarkt.

Självklart träffar både Minna och jag er och andra oppositionspolitiker, men det är inte orimligt med lite framförhållning från er sida istället för att göra ett medialt spektakel av mötestillfället.

Vad gäller det “feltänkta tunnelprojektet” vill jag bara påminna om att det från början var ett Centerförslag och att ni så sent som ett par månader före tydligt stod bakom detta.

Karin 2012-11-07 18:52

Tor von Sydow menar i sitt inlägg att signaturen Anna borde skriva ut hela namnet när hon kommenterar. Varför då frågar jag mig. En vanlig läsare som jag själv finner inte alls det nödvändigt för en privatperson att skriva ut hela namnet. Om Anna nu skulle heta Pettersson eller Lundström är faktiskt ovidkommande. Eller har redaktör Sjöberg påpekat att så ska det vara kanske? Men är man heltids- eller deltidspolitiker eller annan offentlig person så är det annorlunda. Anna kort och gott är fullt tillfyllest anser jag. Själv skriver inte jag heller ut hela namnet – mest av bekvämlighetsskäl. Och så lite för att undvika att råka in i eventuella oönskade diskussioner med t ex någon granne i området. Man villl ju verkligen inte bli utsatt för någons frälsarstrategi av någon som tror sig veta bättre. Det är helt Annas val vilken signatur hon använder (samma för mig själv).

Käppala-cyklisten 2012-11-07 17:51

Bra skrivet Helena!

Centern på Lidingö verkar ha valt en mycket märklig väg. Populism kan fungera ett tag, men förhoppningsvis genomskådas den så småningom av normalintelligenta människor…

Tor von Sydow 2012-11-07 12:49

Anna, hur viktig tycker du att frågan om Gångsätra skolas framtid är?
Att vi inte kan träffa ansvariga politiker, i detta fall Minna Klintz, kan vara avgörande för Lidingö skolornas framtida utveckling. Det var därför vi tyckte att ett möte för snart två veckor sedan var på sin plats så vi kunde presentera hela vårt förslag.
Detta är en mycket komplex fråga som vi ej anser att M+Fp+KD hanterat ansvarsfullt. Vi vill skjuta på beslutet ett år framåt för att ge tid till en bättre analys och eftertanke. Det tycker också väldigt många Lidingöbor!
Jag träffar dig gärna så att du kan ställa fler frågor och förstå varför vi vill utveckla Gångsätra och Hersby till “Sveriges bästa skolor” som det står i Lidingö Stads vision.
Skriv gärna hela ditt namn när du debatterar.
Jag tycker det är konstigt att du inte kan stå för din åsikt med hela ditt namn.

Tor von Sydow ( Centerpartiet Lidingö )

Tor von Sydow 2012-11-07 12:21

Mokael, kort svar till dig om vägfrågan. Du och alla Lidingöbor ska nog vara tacksama för att vägtunnelprojektet gick i graven.
Vi kommer behöva alla finansiella resurser framöver för att finansiera bl.a. den nya Lidingöbron och investeringar i Torsvik/ Centrum.
Vill du har mer fakta om hur feltänkt tunnelprojektet var så träffar jag dig gärna. Du kan väl också skriva ut hela ditt namn nästa gång du vill kommentera viktiga frågor.

Tor von Sydow ( Centerpartiet Lidingö )

Tor von Sydow 2012-11-07 12:06

Minna Klintz ( Fp) kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden och därmed i högsta grad ansvarig för beslutet att lägga ner Gångsätra gymnasium,menar att hon inte hade möjlighet att ta del av vårt förslag för att behålla gymnasieskolan i Gångsätra.
De flesta av oss måste ibland prioritera om, vilket jag fortfarande tycker att kommunalrådet borde försökt göra för nu snart två veckor sedan.
För varje dag som går närmar vi oss en sista dag för att ändra majoritetens beslut om nedläggning. Detta vet Minna Klintz!
Centerpartiet vill utveckla Gångsätra skola och därmed göra Lidingö mer attraktivt som mötesplats med kreativa, attraktiva valmöjligheter och miljöer.
Det är viktigt för Lidingös framtid att vi framstår som en kommun som vill utveckla både skola och näringsliv.

Tor von Sydow ( Centerpartiet Lidingö)

Helena 2012-11-06 10:23

@ Minna Klintz
Det är väl just denna typ av uppträdande som är Centern på Lidingös signum? Anar man att det blåser upp en möjlighet till populistiska utspel griper man direkt chansen. Sedan anstränger man sig maximalt för att försöka sätta alla andra partier på pottan snarare än att söka samarbete om realistiska och ansvarsfulla beslut. C på Lidingö utgör något slags missnöjesparti med maktambitioner. I avsaknad av en genomtänkt ideologisk grund antar man den hållning som passar för stunden. Med tanke på hur länge de har funnits med i politiken och att de innehar den avlönade posten som s k oppositionsråd är det minst sagt märkligt att de inte har kommit längre.

Mokael 2012-11-05 18:07

Inget förvånar mig när det gäller Tor von Sydow.

Rörande vägfrågan har han varit väldigt flexibel med fakta, sanning, vem som sagt vad etc.

Jag har gett upp hoppet.

Minna Klintz 2012-11-05 12:14

Torsdagen den 25 oktober hör Kent Ivarsson © av sig till mig och vill ha ett möte samma dag (!) för att berätta om centerns förslag. Jag har inbokade möten varje dag och dessutom sammanträden kvällstid. Det är därför svårt att med väldigt kort varsel få till stånd ett möte. Jag berättade att jag hade fullt i min kalender både torsdagen 25 oktober och fredagen 26 oktober och att jag i förra veckan skulle vara bortrest. Däremot var jag väldigt tydlig med att jag gärna tog del av centerns förslag och att Kent Ivarsson © gärna fick mejla mig deras förslag. Detta motsatte sig Kent Ivarsson © och jag har således inte fått förslaget mejlat till mig.

Mot bakgrund av det händelseförlopp som har varit, känner jag således inte igen den beskrivning som Tor von Sydow © ger. Jag har fullbokat med möten och kan inte hålla tider öppna för att centern eventuellt ska höra av sig. Centern vill ha en gräddfil och vill att jag ska släppa allt bara för att de vill träffa mig. Det är dock inte så jag arbetar och jag tycker inte heller att det blir rättvist mot andra som jag redan har inbokade möten med. Dessutom har jag också varit tydlig med att jag gärna tar del av centerns förslag per mejl, vilket centern har motsatt sig.

Minna Klintz (FP)

Christer Mohlin 2012-11-03 02:08

Hej Minna,

Vi försöker svara men det verkar svårt att få en tid att samtala med dig?

Gångsätra gymnasium betalar idag 8,3 mkr per år i hyra, enligt beslutsunderlaget för UN den 20/6. Reducerat för KomVux blir underskottet för ett tomställt Gångsätra hela 7,1 mkr per år.

Nu belastar dessa -7,1 mkr inte Utbildningsnämnden. Men motsvarande minskade minskat intäkt för Fastighetskontoret innebär faktiskt något för skattebetalarna. Att enbart fokusera på minskade hyreskostnader för Utbildningsnämnden blir därför inte helt korrekt.

Förslaget från Centerpartiet baseras på att utnyttja befintliga lokaler vid Gångsätra innan man satsar 20,3 mkr på att anpassa Hersby. Samordna lokaler med högstadiets årskurser 7-9 men baserat på en smart och attraktiv lösning och inte på något tvång. Vi menar också att Gångsätras gymnasieverksamhet måste anpassa sina driftkostnader med motsvarande de ca 20% som elever och intäkter har minskat sedan 2010. Inklusive lokalkostnader, vilket är helt upp till staden att besluta om.

Men Minna, kanske det mest intressanta vore om du kunde specificera exakt var dina besparade 12-13 mkr skall satsas i förbättrad undervisning?

Hälsningar,

Christer Mohlin 2012-11-03 00:43

Hej Anna,

Du skriver att jag har uppvaktat dig “som förälder” och sagt att Folkpartiet skulle bygga bostäder på Gångsätras tomt.

Faktum är att jag själv inte haft en tanke på detta scenario. Förrän jag läste ditt inlägg här på Lidingösidan. Men jag ser inte ens logiken i att göra så – eller att det skulle kopplas till Folkpartiet?

Min egen roll kring insamling av namn för Gångsätra har varit administrativ. Så jag vet att det är extremt få personer som jag har diskuterat frågan med.

Jag tror faktiskt inte ens att vi har träffats och att du kanske inte ens heter “Anna” och bara tar en chans att skriva av dig här på Lidingösidan.

Är så inte fallet så ta gärna förnyad kontakt så att vi kan reda ut missförståndet.

Hälsningar,

Karin 2012-11-02 06:42

Tydde inlägget om “varför vi har fyra kommunalråd på Lidingö” som en retorisk fråga men nu förstår jag att så var inte avsikten. Skälet till att vi har fyra kommunalråd har ju redogjorts för tidigare bl a här på Lidingösidan. Men för den som är glömsk/nyinflyttad går det väl bra att gå till Arkivet för inte ska vi andra som vet hur det förhåller sig med “de fyra välavlönade kommunalråden” behöva serveras gammal skåpmat.

Anna 2012-11-01 23:47

Tor!

Ditt påhopp på Minna Klintz var ett riktigt lågvattenmärke. Att hon inte haft tid att träffa just dig innebär ju inte att hon inte sköter sitt jobb, vilket du faktiskt antyder. Ägna dig istället åt att ärligt berätta vad er egen politik innebär.

Som förälder har jag blivit uppvaktad av din partikamrat Christer Mohlin som försökte övertyga mig att skriva på eran namninsamling genom att påstå att Folkpartiet skulle bygga bostäder på Gångsätras tomt. Det visade sig ju inte alls vara sant. Varför tar ni till såna tarvliga knep?

För övrigt behöver ju inte Minna träffa er för att få ta del av ert förslag. Det stod ju att läsa i Lidingö Tidning förra veckan. Ni vill ju tvångsförflytta högstadieelever från Käppala, Källängen och Torsvik för att lösa Gångsätras ekonomi.

Tala om för mig och alla andra oroliga föräldrar varför de eleverna inte ska få gå kvar i sina skolor bara för att du är allergisk mot att Gångsätra och Hersby slås samman? Är de bättre att högstadielever ska behöva åka över halva ön för att få sin utbildning än att betydligt större gymnasister förflyttar sig 1,5 km?

Bertil Lindström 2012-11-01 18:43

Vad är det som händer på Lidingö?
Självklart så skall ungdomarna kunna gå i skola på Lidingö eller andra kommuner om dom vill. I Stockholms län så råder ju fritt val.
Intressant att läsa Tor von Sydows inlägg i debatten, han är tydligen medlem i oppositionspartiet Centern så vitt jag förstår. Att kommunalrådet Minna inte har tid att lyssna på alternativa förslag för att behålla en skola känns inte bra. Jag har hört att det finns 4 kommunalråd på Lidingö, någon borde ha tid när det gäller en så angelägen fråga och varför finns det 4 kommunalråd, räcker det inte med en? Jag kan inte alla politiska turer men det kanske behövs fyra välavlönade kommunalråd varav en fick 4.1 % av rösterna i förra kommunalvalet för att leda stadens framtida utveckling.

Du Tor, det var intressant läsning som du förmedlar via ditt inlägg och för mig som kommuninnevånare så är det intressant om du tillsamman med dina partikamrater kan kunde utveckla dina tankar mer här på Lidingösidan med tanke på en framtida eventuell folkomröstning eftersom det snart är dags för mina barn att söka plats för sina gymnasiestudier.

Tor von Sydow 2012-11-01 17:36

Minna Klintz ( Fp ) ordförande i i Utbildningsnämnden säger i olika sammanhang att Centerpartiet ej har något förslag på hur vi ska styra upp ekonomin i Lidingös Gymnasieskolor. Sanningen är att vi upprepade gånger försökt få audiens hos Minna Klintz för att presentera vårt eget genomarbetade förslag för att behålla båda gymnasieskolorna.
Vi har sagt att ett kort möte på 15-30 min är en bra början till ett seriöst samtal om en så viktig fråga. Hon har ej haft tid att träffa oss trots att hon sitter på en heltidsbetald kommunalrådstjänst!
Skälen till att hon inte vill träffa oss kan vara flera, men min slutsats är att hon försöker göra allt för att ej ge gymnasieelever möjlighet att söka till Gångsätra inför hösten 2013.
Vi vill utveckla Gångsätra med både gymnasium och högstadium, som det var förut. Många kommer ihåg att detta fungerade utmärkt och gav den fördelen att lokalerna utnyttjades maximalt.
Det finns mycket att göra med Lidingös Skolor om den styrande majoriteten bara vill lyssna på vad Lidingöborna vill.
Centerpartiet bryr sig om vad 4.300 Lidingöbor som skrivit på kravet om en folkomröstning vill, och gömmer oss ej bakom stängda dörrar i Stadshuset.

Tor von Sydow, Centerpartiet

Lars Magnusson, Kommunombud Lärarnas Riksförbud, lärare vid Hersby gymnasium och Johan Lundgren, Bitr. Kommunombud Lärarnas 2012-10-28 10:59

I Lidingö Tidning den 21 september besvarade dåvarande ordföranden för utbildningsnämnden Rune Nordström (FP) kritik mot sammanslagningen av Lidingös två gymnasier. Enligt nämndens beslut skall nya Hersby gymnasium rymma 930 elever; detta trots att Lidingös barnkullar växer och omfattar år 2020 2005 elever mellan 16-18 år. Nordström menar att nämndens beslut grundas på elevernas valfrihet, utbildningskvalitet och ansvar för skattebetalarnas pengar.
Möjligheten för Lidingös ungdomar att välja fritt och konkurrera på samma villkor om plats vid de populära innerstadsskolorna som Stockholms ungdomar finns så länge Stockholm Stad ser en vinst i frisök mellan kommunerna. För närvarande har Stockholm som Lidingö problem att fylla sina gymnasieplatser och läget kommer att vara detsamma fram till år 2016 då trenden vänder. Att Stockholm Stad skulle fortsätta med att den 1 september varje år förnya överenskommelsen om frisök fastän trenden vänt och samtidigt riskera att innerstadsungdomarna konkurreras ut är dock osannolikt.
En kommunal skolas enda inkomst är en skolpeng vars storlek bestäms av kommunen. Lidingö har tidigare bland annat på grund av höga hyror haft en högre skolpeng än Stockholm men i den kommunala budget som lades fram den 26 september föreslås en sänkning av gymnasiets skolpeng med ca 10000kr (13%) per elev och år. Detta innebär ett sparkrav för nya Hersby gymnasium på 9,3 mkr för att hålla budget. När Nordström skriver att det ”ges förutsättningar för den gemensamma gymnasieskolan att bli det bästa gymnasiet i Sverige”, undrar vi vad som menas. Bortsett från löner utgör hyra och IT-kostnader största delen av skolpengen. När kommunens fastighetskontor eller IT-kontor behöver spara höjs hyrorna respektive avgifterna för kunderna. När en skola ställs inför samma sparkrav, finns en stor risk att personal får gå. 9,3 mkr är detsamma som 19 lärartjänster. Hur detta kan skapa ”ett bra kursutbud och en god kvalitet i undervisningen” är för oss svårt att se.

Anna 2012-10-25 22:46

Bra besked från Minna Klintz. Självklart ska inte lokalerna stå tomma.

Centern på Lidingö blir mer och mer populistiska. Det är en tråkig utveckling.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google