Väder Lidingö

Lidingö söndag 12 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Centern: Vi satsar på förskolan och äldre i budgetdirektiven istället för skattesänkning

tisdag 5 juni 2018 15:49

OFÖRÄNDRAD SKATT. Vid gårdagens kommunstyrelsemöte på Lidingö togs beslut om nämndernas budgetdirektiv för år 2019. Centerpartiet reserverade sig mot majoritetens förslag (se Lidingösidan 30 maj) eftersom partiet vill stärka resurserna till förskolan för att minska barngruppernas storlek, till äldre för att motverka ofrivillig ensamhet och för att man inte vill sänka skatten.

Centerpartiet anser att utrymme för en skattesänkning saknas i nuläget. En skattesänkning med fem öre, som majoriteten föreslår, innebär cirka 8,5 miljoner lägre intäkt för staden.

Centerpartiets yrkande:
- Oförändrad skatt
- Förskolelyft på +5,1 mnkr extra jämfört med majoriteten, för mindre barngrupper och fler utbildade förskolelärare.
- Utredning för att kunna möta det ökande antalet gymnasieelever, på både kort och lång sikt.
- Fler sommarjobb och att införa sommarlovsentreprenörer +0,6 mnkr
- Äldresatsning för att motverka ofrivillig ensamhet +2,8 mnkr

Patrik Buddgård, Centerpartiets gruppledare skriver i ett pressmeddelande:
”Vi anser att förskolan ska prioriteras högt innan ytterligare skattesänkningar kan göras. Vi vill ha högre andel personal med utbildning och nå Skolverkets rekommendation om 12 barn per grupp. De första åren är oerhört viktiga för barns utveckling. Inom förskolan på Lidingö saknar 51 procent av personalen utbildning för arbete med barn, jämfört med 40 procent i länet och 30 procent i landet."

”Vår satsning på äldreomsorgen kan ge mer tid för personalen att vara med de äldre, fler utevistelser eller andra sociala aktiviteter för att mota ensamhet. Vi vill ha bättre mötesplatser för de äldre och vill behålla och förbättra Mötesplats Centrum på Tor, som ett första steg.”

Dela Centern: Vi satsar på förskolan och äldre i budgetdirektiven istället för skattesänkning

Kommentarer

Daniel Larsson 2018-07-13 14:51

Precis som Anna Lena Hultin nedan så är även jag väldigt nöjd över att situationen kring förskolan lyfts. Självklart är pengar och budget viktigt, men det är inte en konkret lösning och används tyvärr för att prata förbi de verkliga problemen.

Det går att kasta hur mycket pengar som helst på problemen inom förskolan men om politikerna ändå inte erkänner problemen och använder pengarna på ett förnuftigt sätt, så kommer förskolans situation aldrig bli bättre.

Nonchalanta politiker
Hur Hans Barje (M) kan skriva att ”Lidingö har en mycket bra och trygg skolverksamhet med duktig och kompetent personal…” är för mig oförståeligt, särskilt när det framkommit i en annan debattartikel att Lidingö är en av fyra kommuner i landet där över hälften av personalen i förskolan saknar utbildning för att arbeta med barn.

http://lidingosidan.se/debatt/insandare-debatt-andelen-utbildad-personal-i-forskolan-pa-lidingo-maste-oka/#comment24799

Dessutom skriver Anna Lena Hultin i en kommentar till debattartikeln att pedagogerna ofta hamnar i utmattningsdepressioner eller liknande pga. stressen inom förskolans verksamhet, någonting jag själv har hört och sett mycket av inom förskolan. Att låtsas som att skolverksamheten är ”bra och trygg med kompetent personal” är således nonchalant, både mot de personer som faktiskt försöker lyfta problemen så att förskolan kan förbättras, och mot personerna som under en längre tid har lagt ner sin själ i arbetet inom förskolan men som nu inte orkar längre pga. stressen.

Orsaken till förskolelärarbristen och dess ENKLA lösning
Min sambo är förskolelärare här på Lidingö och vi hyr en personalbostad av Lidingö stad, eftersom detta var enda möjligheten för oss att ta oss in på bostadsmarknaden i Stockholm. Vid kontraktstecknandet, som var på två år, lovades att det inte skulle vara några problem att förlänga kontrakten, något som visade sig vara en stor lögn.

Med tanke på förskolelärarbristen tycker jag det är extremt underligt varför de väljer att slänga ut utbildade förskolelärare, istället för att bara förlänga deras kontrakt. Jag har försökt resonera med de flesta som borde ha möjligheten att påverka det ovanstående, vilket slutligen ledde mig till en e-postkonversation med en handfull politiker. Tyvärr vägrar dessa politiker att bemöta problemen och höll istället varandra om ryggen och lossas som att inga bekymmer fanns, hakuna matata! En av politikerna var den ovannämnde politikern, Hans Barje. Men med tanke på han inställning till förskolan så är detta kanske inte någonting häpnadsväckande.

Eftersom ingen av politikerna ville besvara frågan VARFÖR de valt att göra på detta sätt, istället för att bara förlänga korttidskontrakten för förskolelärarna så att dessa kan jobba kvar, så har jag försökt hitta svaret på egen hand och detta är vad jag kommit fram till.

I samband med att alla kommuner 2016 blev skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning tog Lidingö stad ett beslut om att enbart teckna korttidskontrakt på 2 år. Även om detta i sig är en fråga som kan diskuteras, fokuserar jag enbart på den smått förbisedda konsekvensen att korttidskontrakt även används för personalbostäder till förskolelärare, helt utan möjlighet till förlängning. Att locka förskolelärare med personalbostäder är absolut en bra idé, men Lidingö stads genomförande och långsiktiga planering är skrämmande dålig.

https://www.lidingo.se/nyheterstartsida/nyheterstartsida/tydligavillkorforkorttidskontrakt.5.225e4bbd15670775ae7383c.html

Det Lidingö stad gör är alltså att locka till sig utbildade förskolelärare (ofta unga och nyexaminerade) med erbjudandet om personalbostad och lögner om att det absolut går att förlänga hyreskontrakten. Efter två år slängs förskolelärarna ut med den enkla förklaringen att man under dessa två åren ska ha hunnit ordna en ny bostad, vilket är nästintill omöjligt med den nuvarande bostadsmarknaden. Detta tvingar förskolelärarna att säga upp sig och flytta från Lidingö. Sedan rekryterar kommunen, eller åtminstone försöker rekrytera, nya förskolelärare som ska ta den tidigare förskolelärarens anställning och bostad.

Politikerna påstår istället att det är förskolelärarns fel att de blir utslängda och att de blir av med jobbet, eftersom de inte klarat av att ordna en ny bostad på två år. Även om det är delvis sant, så kan förskolelärarna emellertid inte ta ansvar för bristen av utbildad personal och kaoset inom förskolans verksamhet.

Om ni läsare är lite klokare än politikerna som låtsas att detta inte medför stora problem så förstår ni att kommunen, i bästa fall, går plus minus noll vad gäller andelen förskolelärare (minus enligt hänvisad debattartikel ovan). Emellertid kostar rekrytering enorma summor pengar som betalas av skattebetalarna samtidigt som förskolorna ständigt försämras, t.ex. eftersom:
- det tar tid för ny personal att komma in i det nya arbetet och den nya arbetsplatsen,
- ny personal kan kräva mentorskap eller liknande resurser,
- arbetslagen blir aldrig effektiva eftersom de ständigt förändras, och
- utbildning av personalen blir bortkastade pengar.

Värst av allt är att detta påverkar barnen mest av alla. Bristen på förskolelärare och kontinuitet i verksamheten leder till stora problem inom förskolans verksamhet, vilket i slutändan påverkar barnen som t.ex. inte får tryggheten av bekanta och bestående pedagoger, inte får undervisningen som finns i skolverkets läroplan och i värsta fall blir bortglömda på gården eller får gå runt med bajs i blöjorna hela dagen.

Sveriges Radio publicerade under veckan artikeln ”Hög omsättning av skolpersonal kan vara skadlig”.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6996658

Som redan har nämnts ovan skapar detta dessutom stora påfrestningar för pedagogerna som tvingas jobba i enormt stressiga miljöer, vilket i sin tur leder till att många av pedagogerna blir utbrända och/eller mår psykiskt dåligt.

Efter denna långa text skulle man ju kunna tro att lösningen på problemet måste vara väldigt komplext. Men varför kommunen inte bara förlänger förskolelärarnas korttidskontrakt och ger dem en ärlig chans att ordna ett nytt boende är nog det mest underliga och obegripliga i hela denna situationen. Att förlänga korttidskontrakten gynnar både kommunen och förskolelärarna, eftersom kommunen aktivt motarbetar bristen av förskolelärare och förskolelärarna får behålla sitt jobb.

Nu är det dags att för kommuninvånarna att stå upp för sina barn och kräva svar från politikerna! Lidingö ska inte ha bland de sämsta förskolor utav alla Sveriges kommuner.

Anna Lena Hultin 2018-07-11 12:47

MYCKET BRA ATT NI VILL SATSA PÅ FÖRSKOLORNA! FÖR DET ÄR KRIS! Det har aldrig varit sämre än nu! De siffror ni skriver om vad gäller barngruppsstorlekar stämmer INTE med verkligheten. Jag vet inte hur kommunen får de siffror dom sedan redovisas till Skolverket????Gå ut till förskolorna o ställ frågorna till pedagogerna som arbetar❗️

Verkligheten set ut så här: barn 1-3 år 16-18 barn på 3 pedagoger, dock inte heltider. Barn 3-5 år 19-25 barn på 3 pedagoger, dock inte heltider. Förskolan har ett uppdrag som är en omöjlig ekvation med de otroligt dåliga resurser de har idag.

Politiker ni borde skämmas! Ert mål för förskolan är: Sveriges bästa förskola. Se till att ge förskolan rätt förutsättningar❗️

Hälsningar fd Förskollärare som inte längre kan stå för dess innehåll.

Patrik Buddgård (C) 2018-06-07 15:10

Förskolan står inför problem med personalrekrytering som Barje är inne på. Det kommer kräva resurser för att kunna erbjuda de konkurrensmässiga lönerna för nya förskolelärare samt för att få de duktiga förskolelärare vi har att vilja stanna kvar. Dessutom har den kommunala förskolan dessutom ett minusresultat på 6,7 mnkr i ryggsäcken som man behöver betala tillbaka på för att konkurrensen gentemot de privata förskolorna ska vara rättvis. Vi i Centerpartiet har som mål att nå ner till 12 barn per grupp i förskolan för de minsta barnen - i linje med Skolverkets rekommendationer. Idag är det 13,8 barn per grupp. Därför ser vi inte att utrymme för skattesänkningar finns i år efter skattesänkningen för i år på 15 öre som vi var överens om.

När det gäller gymnasieplatser står majoriteten helt utan svar inför 2019. I år har skolan skapat en extra klass i redan överfulla lokaler. Nästa år kommer inte en sådan klass kunna starta. Trots den extra klass som startas i år var det 150 reserver till Hersby efter första antagningsomgången och elevantalet på Lidingö ökar framåt. Den utbyggnad som majoriteten pratar om men som aldrig inträffar kommer klara 200 elever vilket inte kommer täcka behoven framåt när elevkullarna ökar både på Lidingö och i regionen.

Hans Barje 2018-06-06 10:52

Fortsatt stort fokus på våra skolor och samtidigt sänkt skatt.

På en budgetram på drygt 2,7 miljarder kronor är skillnaden liten. Centerpartiet vill ge 8,5 miljoner kronor mer till primärt skola och omsorg, men inte sänka skatten när så är möjligt.
Centern är i stort överens om ramarna för stadens ekonomi, när man i Kommunstyrelsen endast yrkade på några smärre ändringar i Majoritetens direktiv till nämnderna.

Centerpartiets lösning på många frågor är ofta att utreda och nu föreslås en utredning om hur vi ska få till fler gymnasieplatser på Lidingö.
Majoriteten tillskapar redan nu till hösten 32 nya elevplatser och arbetar för att bygga ut Hersby Gymnasium med totalt 200 nya platser. Denna utveckling hoppas vi att Centerpartiet inte vill stoppa med en utredning och hindra fler Lidingö elever att gå på Hersby.

Barngrupperna minskar. Sedan 2015 har barngrupperna i snitt minskat med 2 barn per grupp och Lidingö har nu ett mindre antal barn per avdelning än snittet i Stockholms Län och i Sverige. Vi anser att förskolorna ska anpassa sina barngrupper till vald pedagogisk inriktning, till skolorna lokaler och utemiljö, till barngruppernas sammansättning och ålder, men inte till en politiskt fastställd siffra.

Det finns idag en stor utmaning för alla kommuner i Stockholms län, inkl. Lidingö, att rekrytera förskollärare, men även övrig personal till våra skolor. Lärande- och kulturförvaltningen arbetar aktivt med att stärka våra skolor som en attraktiv och spännande arbetsplats med bra arbetsvillkor och detta arbete kommer att attrahera bra personal. Vi fortsätter med att ge ökade resurser till våra skolor och medianlönen har sedan 2016 ökat med ca 15 %.
I budgetdirektivet finns det uttalat att Utbildningsnämnden kan föreslå en differentiering av den ekonomiska satsningen mellan förskolan och grundskolan, men om det återkommer Majoriteten när vi lägger fram förslaget på slutlig budget i höst.

Lidingö har en mycket bra och trygg skolverksamhet med duktig och kompetent personal och vi kommer fortsätta att prioritera våra barn och elevers utbildning i vårt budgetarbete.

Hans Barje (M)
Ordförande Utbildningsnämnden

Nils-Henrik Tideberg 2018-06-06 09:15

Sanningen är att Centern satsar på allt åt alla utan att tala om var pengarna skall tas ifrån. Om Centern skulle få som de ville på alla fronter så räcker det inte med en utebliven skattesänkning utan då talar vi om stora skattehöjningar. Vi moderater satsar mera koncentrerat på kommunens kärnverksamheter som skola och äldreomsorg. Vi har även råd till ett nytt och mer än fyra gånger större badhus och att sänka skatten. Så funkar det om man för en ansvarsfull politik istället för att lova allt till alla. Lyckligtvis brukar Lidingöborna vara kloka när de går till valurnorna.
Nils-Henrik Tideberg
Ordförande Lidingömoderaterna

Christer Mohlin (oberoende ledamot Kommunfullmäktige) 2018-06-06 00:02

Jag stödjer till fullo LidingöCenterns ställningstagande kring en oförändrat kommunalskatt för 2019.

- Att sänka skatten med 8,5 mkr är rent populistiskt i det läge vi har med alltför stora barngrupper i förskolan och med få utbildade förskollärare!

- Att sänka skatten med 8,5 mkr då vi samtidigt investerar i en bro för 550, eller 650, eller hur många miljoner?

- Att sänka skatten med 8,5 mkr då vi skall bygga ut Hersby för 50, 75, eller hur många miljoner?

All respekt för intentionen att spara på skattepengar. Men börja då i Stadshuset och stadens egna förvaltning. Var tog de utlovade 50 mkr i effektivisering vägen? Läs gärna igenom den av majoriteten beställda och skattebetalda rapporten från Preera från 2016. Har någon i majoriteten ens orkat läsa sidan 27 i bilaga 2: "Processorientering av stödprocesserna: Besparingspotential: 10-20% av dagens processkostnader"?

Hoppas att majoriteten vill debattera besparingar i administrationen såsom jag har interpellerat om i KF, innan mandatperioden är slut.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google