Väder Lidingö

Lidingö lördag 4 juli 2020 v. 27

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Christer G Wennerholm gillar Lidingöbanan

torsdag 12 april 2012 16:02

Christer G Wennerholm och Lidingöbanan.

Christer G Wennerholm och Lidingöbanan.

Igår ordnade Moderaterna på Lidingö ett öppet möte med trafiklandstingsrådet och SL-ordföranden Christer G Wennerholm (M). Närmare ett hundratal personer kom till Ansgarskyrkan för att höra vad som kan komma att hända med kollektivtrafiken i stockholmsområdet och på Lidingö.

– Inflyttningen till regionen är den största tilgången vi har. Det betyder tillväxt, sa Christer G Wennerholm. Det skule bli totalkaos om alla valde att inte åka kollektivt. Stockholms län växer med 40 000 invånare per år och åtta av tio resor i morgonrusningen sker med kollektivtrafik. Så, vi måste fortsätta att öka kapaciteten.

– Citybanan, som står klar 2017, ger två nya pendeltågsspår under Stockholms central och en helt ny station vid Odenplan, vilket betyder en ny tvärtrafiklösning eftersom de pendeltågsresenärer som ska till Odenplan och bortåt, inte behöver byta vid T-centralen.

– 56 procent av alla resor med kollektivtrafik i Sverige görs med SL och SJ har, per dag, lika många resenärer som stombusslinje nummer 4. Gärdets tunnelbanestation har fler resenärer per dag än dem som passerar Göteborgs central. Med tunnelbanan görs 1,1 miljon resor per dygn, med buss lika många. 70-80 procent av kollektivtrafiken körs på förnyelsebara bränslen.

Sedan kom Christer G Wennerholm naturligtvis in på Lidingöbanans framtid.
– Många har frågat varför vi inte lägger ner Lidingöbanan och drar en väg på banvallen. Om vi skulle ersätta banans trafik med bussar skulle det behövas tre bussar för varje tåg. Vi har valt att istället renovera banan. Många av vagnarna är numera s.k. Reinfeldtspensionärer, alltså över 65 år, så vagnar byts ut i samband med renoveringen.

– Det kommer att bli dubbelspår på fler ställen och ökad turtäthet. Bullernivåerna blir lägre. Och depåfrågan är nu klar. Sammanbindningen med Spårväg City innebär att ännu en ny modern tvärförbindelse skapas i stockholmsområdet. Parallellt med detta kommer vi att rusta upp den röda tunnelbanelinjen vilket även det innebär ökad turtäthet.

– När det gäller diskussionen om att dra Lidingöbanan genom Lidingö centrum ska vi först renovera banan. Vi har nu också kommit överens om att göra en studie för att se på förutsättningarna att dra banan genom centrum. När den studien är klar ska vi diskutera med både kommunledningen och er som bor här, sa Christer G Wennerholm. Vi vill göra det som är bäst för lidingöborna.

– Jag tycker att Norrköping lyckats bra med sina spårvägslösningar. Man försöker där få spårvagnen att mer smälta in i miljön än vi. Se t.ex. på den nya tvärbanan som byggs genom Solna. I de städer i utlandet som nu bygger spårvägar lyckas man ofta bra med anpassningen och i många städer kör man bilar på gatornas spår. F.ö. är det så att de städer som växer också är de städer bygger ut sina spårvägssystem.

– Om man vill bygga en tunnelbana kräver det ett stort befolkningsunderlag. Nacka har nu ändrat sina planer vilket gjort att en dragning dit blivit aktuell igen. Men det gäller att välja rätt dragning för tunnelbanan. Om vi t.ex. inte skulle dra den via Hammarby Sjöstad kommer säkert folk i framtiden säga att det inte var ett särskilt klokt beslut att strunta i en helt nybyggd stadsdel.

– Vi vill även fortsätta att satsa på sjötrafiken. SjöVägen har fått ett förlängt förordnande till och med 2013. Det kommer att startas fyra nya sjölinjer så att de som inte ska in till stan inte behöver passera de mest centrala delarna av Stockholm. Tvärförbindelser på sjön är mycket intressanta. Under Slussens kommande ombyggnad behöver man med säkerhet ha en linje som går från Slussens bussterminal, som flyttas, till centrala delar i stan. Vi måste hitta sådana lösningar. Det kommer f.ö. en ny båt om cirka ett år.

Sedan följde en dryg timmes frågor. Här är ett försök till en kort sammanfattning:
– Varför spårvagn i stan? Svar: Buss nummer 4 har en medelhastighet på 5-15 km/tim. En spårvagn håller sin hastighet. Vem “vågar” ställa sig i vägen för en spårvagn? Det går fortare med spårvagn i det befintliga gatunätet.
– Kommer Gamla Lidingöbron inte att behöva bytas ut om 20 år och vad kostar inte det. Varför inte tunnelbana till Lidingö? Svar: Tunnelbana till Lidingö kostar 2,5 miljarder kronor inklusive befintlig bro. Med tunnelbana behövs en “infartsparkering” på ön och en trafiklösning för södra ön.
– Behöver bussdepån flyttas till Stockby om det även byggs en spårvagnsdepå i Värtan? Svar: Ombyggnaderna runt Sergels torg kommer att ta minst tre år, förmodligen längre. Först när man är färdig med Spårväg Citys trafik på Klarabergsgatan vet man om det behövs ytterligare depåer.
– Ropsten, vad händer där? Svar: Stationen kommer att rustas upp. Ombyggnaden av gångarna fram till Östernalms tunnelbanestation visar att man kan öka trivseln så att folk t.o.m. kommer till området utan de ska åka tunnelbana. Vi måste skapa en miljö runt omkring stationen. Parkeringen – här kommer jag att jobba med Paul Lindquist för att hitta möjligheterna för parkering i framtiden.

Några i publiken ställde upprepade gånger frågan “varför tittar man inte ordentligt på vad det kostar” och syftade då på kostnaderna för hela upprustning av Lidingöbanan jämfört med andra lösningar som för tunnelbana och buss. Här kunde inte Christer G Wennerholm ge några exakta besked.

På slutet kom ett tips, från Göran Grahn, som Lidingösidan gärna förmedlar. Under den 1,5 år långa avstängningen av Lidingöbanan vore det bra om man kunde låta båtlinjen Lidingö-Nacka-Nybroplan även stanna vid Gåshaga brygga.

Efter mötet ville naturligtvis många tala med både Paul Lindquist, t.v., och Christer G Wennerholm.

Efter mötet ville naturligtvis många tala med både Paul Lindquist, t.v., och Christer G Wennerholm.

Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm och kommunalrådet Paul Lindquist.

Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm och kommunalrådet Paul Lindquist.

Dela Christer G Wennerholm gillar Lidingöbanan

Kommentarer

Tore K 2012-07-20 16:29

En annan lösning skulle vara en bergbana, förslagsvis med två korgar och mötesspår, liknande den som finns på Skansen. Då kan passagerarna njuta av utsikten under resan.

Till skillnad från en rulltrappa, kan en bergbana ta emot rullstolar, permobiler och barnvagnar.

Kommunen, SL, Foresta och framtida köpmän på Herserudsvägen kan samarbeta. Reklamstripes på utsidan kan bidra till finansieringen, och genomskinliga väggar bidrar till att vagnen inte missbrukas.

Karin 2012-05-02 09:45

Så glad att vinna gehör från Paul Lindqvist för min strävan att få Närtrafikens busshållplats vid AGA (linje 291) flyttad till LERBOVÄGEN bakom Willys. TACK! Låt bara inte SL “smita undan” i sin beslutsvånda.

Paul Lindquist 2012-04-26 17:00

Karin!
Låter som en klok idé. Det ska vara lätt att komma till mataffären även om man har svårt att gå. Jag ska se till att vi tar upp frågan med SL.

Tore!
Om inte Lidingöbanan dras via Centrum-Torsvik framöver är det helt klart intressant att via t ex en rulltrappa göra Torsviks station mer lättillgänglig. Vi får titta närmare på det i planprogrammet.

Jonas 2012-04-16 22:08

Vilken kanonide Tore. Kommer väl bli lite trångt i vagnarna över bron, men det får man väl leva med. En rulltrappa från Torsvik upp till Centrum måste väl kosta en spottstyver i sammanhanget. Jag hoppas att den läggs in i nya stadsplanen, även om den inte löser alla problem.

Karin 2012-04-14 11:03

Ett förtydligande: Närtrafiken med linje 291 trafikerar Käppala -Lidingö C (TOR) via AGA. (Det finns även en linje 293 som kör en annan sträcka på ön). Många äldre som färdas med 291 går av vid busshållplatsen vid AGA för att sedan gå ca 200m till Willys och handla. Är man tillräckligt snabb så hinner man med samma buss tillbaka en halvtimme senare. Men det har länge varit ofördelaktigt/ohälsosamt att stå och vänta på bussen vid AGA hållplatsen på grund av all trafik på Södra Kungsvägen. Vi vill framföra önskemål om att busshållplatsen vid AGA för Närtrafiken flyttas så snart som möjligt till Lerbovägen. En sådan ändring av rutten för linje 291 torde inte medföra någon kostnad att tala om (där bakom Willys finns det för övrigt redan en busshållplats för linje 203). Eller måste det tillsättas en arbetsgrupp och göras en utredning ?

Ett ärende av denna art har förstås lägsta möjliga prioritet, det är ju bara gamla pensionärer som berörs, eller hur?! Jag har skrivit mer än en gång till SL och framfört mina synpunkter men responsen har varit dålig. Ett brev vidarebefordrade SL till entreprenören som aldrig hörde av sig. På det andra har de visserligen skrivit att de mottagit brevet men inte mer. De politiker som jag har varit i kontakt med/försökt kontakta har antingen inte svarat på telefonsamtal eller sagt “Där skulle jag inte vilja stå” apropå busshållplatsen vid AGA.

Skulle inte frågan med flytt av busshållplatsen till Lerbovägen vara löst innan ombyggnationerna nästa sommar så har jag för egen del en plan B. Jag kommer att boka in mig hos mina närmaste när de tar sin bil för att handla på Willys.

Lidingöbanan i all ära; det är förstås mycket bra att den får vara kvar. Jag har åkt med lidingötåget i alla år men nu är det frågan om en flytt av busshållplatsen vid AGA till Lerbovägen som är aktuell för oss äldre och den torde kunna lösas redan idag, om bara viljan fanns vill säga. Vi tänker nämligen fortsätta att handla på Willys.

Tore Kullgren 2012-04-13 21:08

Ett sätt att öka Lidingöbanans trafikunderlag, är att bygga en rulltrappa från Torsviks station till Herserudsvägen, och bygga nya entréer till husen längs Herserudsvägen, så att vägen omvandlas till en butiksgata från Torsvikstorg till Millesgården.

Kaj Hagström 2012-04-13 17:14

Visst är det glädjande att SL är villig att satsa så mycket pengar på Lidingöbanan, trots att upptagnings-området och därmed trafiknyttan är begränsad. Det kom flera frågor om vad som händer med den stora parkeringen i Ropsten när man om några år skall bygga bostäder på den tomten. Det var en fråga som Wennerholm inte riktigt kunde svara på, då det är Stockholm Stad som äger marken och därmed frågan. Det är inte realistiskt att tro att man i framtiden kan få tillnärmelsevis lika många parkeringsplatser som idag.
Nu när Lidingö får en sådan stor del av landstingets trafikbudget så bör man se till att skapa infarts-parkeringar utmed Lidingöbanan, Högberga, Bodals-gärde och Baggeby är exempel på lämpliga platser. Då kan också upptagningsområdet utökas genom att boende från centrala och norra Lidingö väljer att infartsparkera i t.ex. Bodal.

Karin 2012-04-13 11:54

…och fortfarande inget nytt om vad som kommer att hända med busshållplatsen för Närtrafiken vid AGA. Det är väl för en ickefråga både för SL och för kommunen kantänka. Men många äldre som idag färdas med linje 291 och stiger av vid AGA för att sedan gå och handla på Willys, för oss är avståndet från/till busshållplatsen i längsta laget. Jag och många andra vill ha busshållplatsen för Närtrafiken flyttad till Lerbovägen, alldeles bakom Willys, där det dessutom redan finns en busshållplats för linje 203. Jag har skrivit till SL men inget händer.

Ännu angelägnare blir placeringen av busshållplatsen för linje 291 när SL ska börja riva stationshus, bygga spårvagnsdepån och flytta räls närmare Södra Kungsvägen nästa sommar. Då ökar trafiken med fler bussar på SKv och trafikanter som åker med Närtrafiken ska väl inte då i rimlighetens namn behöva utsättas både för byggdammet vid AGA och den ökade trafiken på Södra Kungsvägen. Flytta busshållplatsen för linje 291 till Lerbovägen bakom Willys.

Tore Kullgren 2012-04-12 16:14

Det är glädjande att landstingspolitikerna driver på satsningar på kollektivtrafik på Lidingö. Kommunen kan bara tacka och ta emot.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google