Väder Lidingö

Lidingö onsdag 28 oktober 2020 v. 44

Senaste kommentaren - Se fler

Jennie Lindahl 9 okt 08:17 om Finns det endast 57 hjärtstartare på Lidingö?

Dags för återställaren

onsdag 26 oktober 2016 23:08

NORRA KUNGSVÄGEN. Ikväll, onsdag, beslöt Lidingös tekniska nämnd att den snabbcykelbana som delvis byggts, och som nu pausats, helt ska tas bort. Staketet rivs och vägavsnittet mellan Grönstarondellen och Ägirvägen ska återställas. Frågan om Källängsvägens breddade gång- och cykelbana tas upp på nästa ordinarie nämndmöte. Det enda parti som hölls fast vid byggandet av snabbcykelbanan var Miljöpartiet.

Snart ser det åt så här igen på Norra Kungsvägen. Bild tagen 29 augusti 2016.Snart ser det åt så här igen på Norra Kungsvägen. Bild tagen 29 augusti 2016.
Lidingösidan har sedan den 29 augusti följt byggandet av snabbcykelbanan utmed en dryg kilometer på Norra Kungsvägen, se länk Sedan bygget kom igång har protesterna från bl.a. de boende på Näset blivit allt starkare, se artikel.

Den 17 oktober uttalade den politiska majoriteten i nämnden att bygget måste ta paus, se länk, och två dagar senare beslutade den extrainkallade nämnden om en byggpaus, se länk. Ett stopp betyder en straffavgift för staden på 50 000 kronor per dygn.

I fredags kväll, 21 oktober, meddelades på Lidingö stads hemsida att "Nya cykelbanan blir bussfil", ett förslag som uppenbarligen tagits fram av nämndens politiska majoritet, se länk, och som avsågs bli beslutat under onsdagskvällen, den 26:e. Men i kväll, den 26:e, beslutade nämnden att istället låta riva hela snabbcykelbanan och återställa vägen.

Kostnaden för bygget beräknades till cirka 4,5 miljoner kronor varav staten skulle bidra med cirka 1,4 miljoner kronor. Kvar finns nu ett nästan kilometerlångt staket som kan säljas plus en bitvis förbättrad körbana med nyanlagd asfalt. Hela byggnationen har dock inte genomförts så slutsumman kanske blir lägre än 4,5 miljoner kronor.

Nu kommer nämnden att utreda om det är lämpligt att inrätta ett kollektivtrafikfält på den sträcka där cykelbanan skulle vara. Man ska även utreda om den nuvarande gång- och cykelvägen utmed Norra Kungsvägen ska breddas.

Vad gäller den breddade trottoaren på Källängsvägen, som nu blivit gång- och cykelbana vilket inneburit att ett antal parkeringsplatser försvunnit, kommer alltså att tas upp på nästa ordinarie sammanträde i tekniska nämnden. I ett pressmeddelande ikväll från L och C vill de båda partierna utreda om "ett busskörfält kan skapas från Brofästet till Rudboda" samt "utreda hur parkeringsplatserna på Näset som försvunnit kan återskapas".

Enligt pressmeddelandet ville inte den politiska majoriteten, M+LP+KD, först ta upp frågan hur parkeringssituationen på Näset ska lösas, men man ändrade sig under mötet "efter påtryckningar" från L och C, allt enligt pressmeddelandet.

Dela Dags för återställaren

Kommentarer

Robert Johansson 2016-11-03 19:52

Johan,

Hur kan du ha missat att det behövs en bred fot- och cykelväg även upp för backen? Den på västra sidan är för smal för att tillåta riskfria möten mellan cyklister. Projekteringen börjar 9 november. Beslut i kommunfullmäktige väntas enligt praxis ett par veckor därefter. Parkeringsfrågan är inget problem. Det finns ofta en ledig ruta utanför Vesslevägen 4 (visserligen gulmarkerad).

Johan Andersson 2016-11-03 19:06

Idag sattes det upp en skylt på östra sidan av Källängsvägen som påpekade att parkeringarna längs gatan ska vara tömda senast 9 november. Naturligtvis fanns ingen tillägsskylt med förklaring eller för hur lång tid parkeringarna ska vara tömda.
Vi talat alltså om en situation där kommunen trots redan stor brist på parkeringar tog bort 40 parkeringar för att bereda plats för cykelmotorvägen. Nu ska resten av parkeringarna tydligen bort.
Vad 17 är det som händer?
Är det en komplett galning som styr?
Sen när blev kommunikation och tydlighet förbjudet på ön?

Robert Johansson 2016-10-30 12:22

Ja har nu provgått den nya breda fot- och cykelvägen längs Källängsvägen. Eftersom jag har tillgång till garageplats berörs jag inte av parkeringsbristen och jag promenerar eller åker kommunalt till jobbet så jag berörs ytterst sällan av det nu smalare utrymmet för bilar. Kort sagt berörs jag personligen egentligen inte av hur bred bil- eller fotgängarvägen är.

Den första känslan är hur stor och tom vägen är. Ingen annan har vågat sig ut på den här sidan av vägen även om det på andra sidan vägen skymtar ett antal flanörer. Det andra som slår mig är att man känner sig helt oskyddad från bilarna. Tidigare har man varit åtskild från de bilar och bussar som rör sig på vägen genom en "mur" av parkerade bilar. Nu är det inget mer än en upphöjd kantsten som skyddar fotgängarna om en bilist skulle behöva väja eller få punktering. Det andra som slår mig är hur lätt en ovan eller besökande trafikant skulle kunna missta fotgängarvägen för en bilväg vilket skulle kunna få ödesdigra konsekvenser i höstmörkret. Fotgängarvägen är ju bredare än bilvägen så den naturliga reaktionen skulle mycket väl kunna bli att bilister av misstag väljer att färdas nerför Källängsvägen på trottoaren,

Detta får mig att igen förtvivlat undra vad är det är som händer i stadshuset. Hur kan det komma sig att man plötsligt börjar spendera jättelika summor pengar på ogenomtänkta projekt som enbart ställer till det rejält för de boende. Vi som bott länge på ön är vana vid att ha styrande som handskas varsamt och genomtänkt med medborgarnas pengar och det är få som tidigare ordat om politisk misskötsel. Plötsligt är det enda alla vill prata om olika vansinnesprojekt. Det har blivit tydligt att det inte bara är Näsetborna som drabbas. I folkmun sprids informationen om att exempelvis även Mosstorps och Kottlaborna verkar vara utsatta för olika meningslösa trafikprojekt där lågt trafikerade vägar byggts om med vad folk uppfattar misslyckat resultat.

Förvåningen verkar ha spritt sig land och rike runt då man nu när man träffar utsocknes folk man inte känner och berättar att man bor på Lidingö får man inte längre intresserade frågor om uttalet av bokstaven "i" utan istället om den tydligen rikskända cykelmotorvägshärvan.

När pengar kastas på projekt som gemene man direkt förstår är helt onödiga och man samtidigt upplever att sådant som man bryr sig om inte får tilldelning av resurser så uppstår oerhörd upprördhet. Jag är inte ensam att ha snuddat vid tanken att dessa tokigheter inte bara kan skett av ren dumhet.

Nu är det dags för en rejäl skärpning om M fortfarande vill styra denna kommun efter 2018.

Aron Janarv 2016-10-29 21:14

Det kanske hade varit ett enklare manövrerat trafikläge om en byggt bostäderna som krävdes för en förlängning av tunnelbanan. Lidingö är fortfarande bilberoende. Det är svårt att sälja silver i en kopparstad.

Anders Jensson 2016-10-28 08:58

Bävar för hur trafiksituationen kommer att bli på södra ön när Kottlavägen stängs av vid Skärsätra Skola.
Imorse bevittnade jag tre (3!) farliga omkörningar under morgon rusningen. Två på 30-sträckan mellan Skärsätra och AGA och en under Larsbergsbron. Dvs alla på sträckor med omkörningsförbud, men det verkar frustrerade bilister strunta i efter att ha köat vid rödlysen och krupit förbi Mölna.
Nej, det är inte ok att bryta mot trafikregler, men tyvärr får Tekniska nämndens dämpande åtgärder i form av timglas m.m motsatt effekt.
Har det gjorts några trafikmätningar på södra ön under rusningstrafik innan beslut fattades?

Julius Soreff 2016-10-27 22:21

Helt rätt Anders Jensson. Bra ifrågasätta en helt stolligt förslag?/ beslut?

Henrik Åkermark 2016-10-27 17:42

P.S.
Är det redan klappat och klart att satsa 400 miljoner på renovering av stadshuset och att flytta vårt fungerande bibliotek dit?
Mvh
Henrik

Patrick Eidenstam 2016-10-27 14:51

Henrik Åkermark har fullkomligt rätt! Det är tydligt att politikerna inte har koll på vad tjänstemännen gör eller ämnar göra. Det känns snarare som chefer inte rapporterar uppåt utan anser det vara gott om nämnderna håller sig utanför så långt som möjligt. Nu är det upp till politikerna att ta tag i tömmarna igen. Det finns många tidigare aktiviteter att granska: Norra kungsvägen, Kottla, Näset, Skylthysterin... Listan kan göras lång. Det handlar om upphandlingar mm. Gemensamt är att det gäller projekt som Tekniska Förvaltningen utfört. En förvaltning som tycks ha en budget som aldrig sinar. En grundlig opartisk granskning måste tillsättas. Det handlar om medborgarnas förtroende för de förtroendevalda.
Det räcker nu!

Henrik Åkermark 2016-10-27 11:36

Finns det ett systemfel i stadshuset?
Har vi ett ledarlöst stadshus?
För det första.
De senaste dagarna turbulens kring Tekniska nämnden tyder på att vi har systemfel.
Det verkar som om vissa enskilda tjänstemän kan agera fritt och i eget intresse utan att styras av de politiskt ansvariga och utan att tvingas ta konsekvenser av sina dumheter.
Nämnden får tydligen i bästa fall en information. Ställda inför faktum har den i realiteten ingen möjlighet att ta det beslut den är till för.
Hur man hanterar skattemedel och hur man tar hänsyn till kommunens innevånare som står för pengarna verkar dessutom att vara en bisak.
Tycks tillspetsat, är det så illa?
Om så verkligen är fallet måste man naturligtvis angripa problemet på djupet, börja från toppen och gå nedåt för att återinföra grundläggande demokratiska beslutsordningar.
För det andra.
Helt rätt att kritisera den politiska ledningen. Den har det yttersta ansvaret och den förtjänar kritik.
Om systemet är så som det uppenbarligen verkar och som jag frågat mig ovan måste det naturligtvis finnas en stark politisk ledning via KSO, KS, kommunfullmäktige och i nämnder för att styra upp verksamheten, och det är inte lätt.
Finns inte styrningen har vi en ostörd organisation där vi dessutom kastat de grundläggande demokratiska principerna på soptippen och blivit fångar i ett konsult- och tjänstemannasystem.
Är vi där nu?
Kanske, de senaste händelserna och tystnaden från högsta politiska ledning ger en fingervisning om att förmågan att leda inte finns i tillräckligt hög grad från politiskt håll.
Det har många visserligen hävdat redan tidigare, inte minst Staffan Anderberg i sin utmärkta debattartikel, men nu har frågan blivit akut och jag tror att många med mig är benägna att hålla med.
Vad göra? Bra fråga.
Som moderat är jag övertygad om att kunskapen och förmågan egentligen finns.
Men det är hög tid att agera för att styra upp och att agera med de andra partierna nu.
Det gäller frågan balansen mellan konsulter, tjänstemän och politiker och inte minst ansvaret gentemot innevånarna och deras inbetalade skattemedel.
Alla i systemet måste förstå och sedan respektera det viktigaste och det skall sitta "från hjässan ända ut i stortån", "vem är kunden och vem är betalaren?".
Det är nödvändigt och det måste ske nu för att återskapa det förtroendet för systemet och alla politiker. Ett förtroende som är på väg att gå förlorat, eller som redan har förlorats.

Rune Forsbeck 2016-10-27 11:34

TACK! Ett tack som varit onödigt om förnuft och omdöme fått råda från början.

Kristoffer Pehrson 2016-10-27 09:29

Kan dom inte riva bron också så kan Lidingöborna köra runt med sina SUVar ute på ön och så slipper vi dem i stan!

Patrick Eidenstam 2016-10-27 06:57

När man följt denna affär frågar man sig hur politiker och tjänstemän kommit fram till att i praktiken faktiskt genomföra en så urbota handling. Vilka krafter ligger bakom? Lobbyister? Tydligt är det förakt som visas . Någon typ av ansvar bör utkrävas av de som beslutat i frågan? Eller kan man bete sig hur som helst med skattemedel? Vad händer härnäst?
Skönt att vi Lidingöbor nu vaknat upp. Jag tror att vi kommer att vara mer observanta i framtiden.

Slutligen börjar en ny serie på tv. Den heter "J-a klåpare". Får vi där följa tekniska förvaltningen/nämnden på en vanlig dag i verkligheten? Tänker titta!

Anders Jensson 2016-10-27 00:07

Bra!
Kommer nämnden också att se över den totala strypningen av södra huvudleden vid Skärsätra skola? Den här ju tydligen inte heller beslutats i rätt ordning eller av rätt instans.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google