Väder Lidingö

Lidingö lördag 8 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Daniel Källenfors (M): Vart tar pengarna vägen?

onsdag 20 september 2017 00:01

140 MILJONER KRONOR "PÅ VIFT". Daniel Källenfors, som är ordförande i den moderata föreningen på Lidingö, har i en artikel på Lidingösidan sagt att han ställer upp som kandidat till posten som kommunstyrelsens ordförande från nästa valperiod. Lidingösidan har nu träffat honom för att samtala om moderaternas politik på ön. Se Lidingösidans artikel 19 september.

Daniel Källenfors vill bli kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.Daniel Källenfors vill bli kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.

Du väljer redan nu att tala om att du vill ta över efter Anna Rheyneuclaudes Kihlman. Anna har ju bara suttit en period som kommunstyrelsens ordförande. Är det någon form av splittring bland moderaterna på ön?
- Näääj, säger Daniel Källenfors och drar lite på svaret. Vi tog ett politiskt handlingsprogram i våras och partistämman var nästan enig. Det är ett stort parti och det finns en stor bredd.

Kan man ändå tro att det kan bli olika listor, för utifrån sett är väl de båda grupperna jämnstarka?
- Nej det tror jag egentligen inte. Tror inte att det finns så pass tydlig skiljelinje så att det finns två tydliga grupperingar.

Så ni kommer få ihop en enda lista?
- Det utgår jag från. Men i grund och botten bestämmer nomineringsstämman i november.

Men här kommer alltså ordföranden i föreningen och säger att jag ställer upp. Gör man så här i moderaterna att man utmanar varandra offentligt?
- Medlemmarna ska välja vem som ska vara partiets främsta företrädare. Det är bra att ha transparent valmöjlighet för medlemmarna inför nästa mandatperiod. Men man ska komma ihåg att Anna RK blev inte vald med lidingöbornas kryss, inte heller med medlemmarnas stöd utan det var Hans Barje som blev det. Det känns alltså ganska naturligt att det finns alternativ.

Men motsättningarna är alltså så stora i partiet att du vill gå ut i förväg. Låter ni motsättningarna synas tydligare nu?
- Som jag skrev i artikeln finns det ett antal problem som jag inte tycker är adresserade tydligt i den politiska processen. Det är klart att det speglar någon form av tyngpunktsskillnad men jag tror också att, oavsett vem medlemmarna väljer, det kommer gå bra efter de interna valen.

Hur kan man definiera de grupper som du talar om? Har det att göra med byggpolitiken på ön? Är det något som är synligt utåt?
- Det finns alltid massor med synpunkter inom ett så stort parti som moderaterna, vilket jag pekat på i mina fyra punkter. Vi har gjort en stor positionsförflyttning. I samband med att handlingsprogrammet antogs, i vilket vi sa att Lidingö inte har som mål att växa, sa vi också att det behövs lite balanserade kompletteringar vilket är något helt annat än den tydliga tillväxtstrategi man hade tidigare. Där är en vändning.

Du skriver i artikeln att moderaterna måste lyssna mer på lidingöborna.
- Vi måste bli ett mer lyssnande parti. Det finns en kultur som innebär att man inte lyssnar tillräckligt. Varje intressegrupp uppfattas ofta som ett problem. Varje medborgare som tycker annorlunda uppfattas också ofta som ett problem eller hot. Det är också något som i vissa fall spridit sig in i förvaltningen. Kanske är den största frågan hur kommunen styrs. Först ska det vara cykelbanor och baracker, sedan ska det inte vara några osv. Man har gjort så oerhört många saker som blivit ifrågasatta. Så frågan är: Hur styrs kommunen?

Moderaterna har ju i år gjort förändring i partiprogrammet, t.ex. vad gäller byggandet. Ni anser att det är rätt fullbebyggt på Lidingö. Det låter nästan som Lidingöpartiet. Kan era tre år tillsammans med Lidingöpartiet har påverkat er?
- Nej, jag tror att tiden var mogen för en förändring. Lidingöpartiet existerar och de vill ju framstå som gröna moderater.

De 12 procent av de lokala rösterna för moderaterna du skriver om i artikeln, är det inte Lidingöpartiet som får dem?
- Jo, de tar en stor del av rösterna. Men det är också så att alltför många valt bort moderaterna. För, alltid är det något. Förra valet var det Centrumfrågan, med fem scenarier, flera av dessa scenarier var inte i närheten av vad lidingöborna kunde acceptera. Vid valet 2010 var det tunneln vid Kottla. Det har alltid funnits något och då ofta kopplat till byggfrågor.

Ni föreslår en skattesänkning med 5 öre för 2018. Ett öre betyder cirka 1,4 miljoner kronor i skatt. Hur pass betydelsefullt för människor på Lidingö är fem öre? Eller är det starten på någonting?
- Jag hoppas att detta är starten. Lidingö stad tar in en krona mer skatt, alltså cirka 140 miljoner mer än andra jämförbara kommuner. Jag ser inte att vår kommunala service är så fantastiskt mycket bättre än vad andras är. Någonstans måste man fokusera på kärnverksamheterna och effektivisera förvaltningarna. Ingen vet ju vad de 140 miljonerna går till. Många moderater med mig undrar varför vi inte har lika låg skatt som Solna, Danderyd, Täby, Sundbyberg och Stockholm. Varför har vi högre skatt än genomsnittet i länet?

Kan vi ha utrymme för en skattesänkning med en krona?
- Vi måste göra en sådan förändring under lång tid. Det är inte realistiskt att sänka skatten med en krona redan nästa år. Däremot att fortsätta resan med sänkt skatt och vara tydlig åt vilket håll man vill, och koncentrera sig på kärnverksamheter. Det verkar också som de centrala staberna växer i stadshuset. Det borde med andra ord finnas möjlighet att kunna hitta de 140 miljonerna.

Kan man då tro att kulturen får mindre stöd?
- Jag tror att första steget är att se över den centrala organisationen. Det är långsiktigt viktigt att prioritera kärnverksamheten. Är politiker bättre på att spendera dina pengar än du själv? Det är en avvägning, en svår balansgång. Men återigen: Det är kärnverksamheten som ska prioriteras.

Och till sist: Centrumfrågan.
- Det är spännande att Centerns förslag ligger ganska nära moderata föreningens yttrande. Jag hoppas därför att det finns möjlighet för en bred majoritet i denna infekterade fråga.

----------------------

Daniel Källenfors har varit med i Moderaterna sedan han var 15 år. Idag är han 45. Har arbetat tio år på bank, tio år i industrin med finansfrågor. Han är civilekonom och bor i Käppala.

Dela Daniel Källenfors (M): Vart tar pengarna vägen?

Kommentarer

Daniel Källenfors 2017-09-21 16:40

Den situation Jonas Persson beskriver avseende dialogen med staden är bekymmersam. Att få en konstruktiv dialog med staden i en viktig fråga borde vara ett självklarhet. Jag kontaktar dig separat för att höra lite mer kring detta. Tyvärr är detta inte det enda ärende som hanterats märkligt.

Carl-Johan, Anders och Anders, tack för de vänliga kommentarerna.

Jonas Persson 2017-09-20 16:47

Hej Daniel,

När jag läser din artikel så blir jag nyfiken och intresserad av andemeningen och att ev. även i lokalvalet fortsätta att stödja M(uteslutet idagsläget även om jag är M i min grundsyn) som jag egentligen alltid gjort tidigare i mitt liv. Givet det företrädarskap som jag sett(utan att vara direkt påverkad som tex cykelbanan på Norra Kungsvägen som du nämnde mfl projekt) samt den totala ignorans som dina partikollegeor givit oss i vår fråga om buller(se artiklar under debatt bla med samma andemening som din - "Hur fungerar kommunen?" samt "Staden svarar inte på skrivelser") så har jag verkligen totalt tappat tron på det ledarskikt som vi måste förhålla oss till. Ärligt så känns det som nepotism, ryggdunkeri, maktfullkomlighet etc - det är de enda signaler som jag hittills nåtts av - vi kan ju inte ens få svar på våra frågor med mindre än att vi går till media och det är ju en ordning som inte någon vettig människa någonstans rimligen kan vara nöjd med. Om det är så att detta är en kultur på ön så bidrar jag mer än gärna till att säkerställa att denna kulturs företrädare försvinner till förmån för en ordning där man ärligt och i handlig ser sig som kommunens medborgares företrädare istället för dess motpol/hinder.

Vissa av era allianskollegor har däremot aktivt sökt dialog med oss och träffat oss och visar ett stort intresse för våra frågor - de boendes(finansiärernas) frågor - de frågor som är viktiga för oss vanliga boenden och som vi har all rätt att driva och få svar på. Jag är väl blåögd, kanske, med det bemötande vi fått är en kioskvältare i bokform och även i större medier än Lidingösidan - det är skandal

Vårt specifika ärende om buller har bland annat bemötts av en av dina, i detta fall dessutom jäviga, partikollegor med "den stora vikten av att handha pengar förnuftigt" - samma person är så djupt insyltad i frågan om fiaskot cykelbana på norra Kungsvägen att han borde abdikera och flytta härifrån som ett exempel. Man svarar inte , man informerar inte om radikala försämringar och sedan har man, efter att ha kastat miljoner i sjön, mage att påstå att vårt ärende inte kan prioriteras pga att man ska hantera ekonomin varsamt... Det bullerärende vi driver har en beräknad samhällsnytta med 3%(Beräknat av Göran Tegnér, tekniska nämnden, med en ev uppsida med nya offerter) - vad hade cykelbanan? - vilken nytta skulle du säga att det projektet hade och har?

Jag stödjer dig mer än gärna om du lovar att göra rent hus i stadshuset med den kultur som motarbetar oss boende(finansiärerna) som vi faktiskt löpande dessvärre betalar för - det får vara nog nu!

Lycka till och hör gärna av dig om jag kan vara till hjälp på något sätt
jonascarsten@hotmail.com
Jonas, talesperson för boende vid Gåshagavägen

Carl-Johan Schiller 2017-09-20 10:34

Från KD:s håll gick vi 2014 till val på att öka respekten för skattebetalarnas pengar. Vi gjorde redan då den analys som Daniel Källenfors redogör för ovan, nämligen att det sker ett oacceptabelt stort svinn med våra skattepengar på Lidingö.

Under mandatperioden har vi varit med och genomfört en omorganisation av Lidingö stad för att öka effektiviteten. Tyvärr var KD ensamt om att vilja genomföra omorganisationen fullt ut men viktiga steg har tagits för att öka kostnadsmedvetenheten.

Under flera år har Lidingö stad kostnader ökat snabbare än våra intäkter. Genom hårda prioriteringar har vi nu vänt den utvecklingen samtidigt som vi har satsat på kommunens kärnuppgifter.

Från KD:s sida instämmer vi i resonemanget ovan och ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med Moderaterna för en kommun på rätt väg.

Carl-Johan Schiller (KD)
Gruppledare

Anders Wennberg 2017-09-20 10:23

Hej Daniel,

Bra att du kandiderar till posten som KSO, och att du sätter Centrala Stabskostnader som en viktig uppgift att adressera.

Jag kan hjälpa dig att "hitta" SEK 40 M av de 140.

För ett par år sedan så skrev vi en artikel på Lidingösidan där vi visade att de Centrala stabskostnaderna och kostnaderna för Stadsbyggnadskontoret vuxit med ca: 2½ gånger sedan PL tog över som KSO. Om dessa kostnader under samma period istället hade följt inflationen, så hade de varit drygt SEK 40 M lägre.

Länk till artikeln: https://lidingosidan.se/debatt/debatt-kraftigt-okade-centrala-stabskostnader-2014/?q=stabskostnaderna

Sedan dess är det glädjande att tillväxten för Stabskostnaderna har lugnat ner sig och mer eller mindre slutat växa. Det är bra jobbat av nuvarande ledning. Men räcker det? Går det inte att börja ta ner kostnaderna och hitta tillbaka till den mer slimmade stabsorganisation vi hade för ca: 12 år sedan? Jag tror och hoppas det, och det gläder mig att du Daniel vill fokusera på den uppgiften.

Anders Odéen 2017-09-20 09:57

Äntligen lite ljus i den moderata tunneln!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google