Väder Lidingö

Lidingö tisdag 11 augusti 2020 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

M+LP+KD: Det går att åter införa syskonförtur i skolansökan

måndag 23 oktober 2017 00:01

På Utbildningsnämndens sammanträde tisdag den 24 oktober kommer frågan om syskonförtur åter upp på dagordningen. Förslaget från den politiska majoriteten är att "Utbildningsnämnden beslutar att syskonförtur ska införas som första kriterium i stadens riktlinjer för ansökan om skolplats". Det skriver Hans Barje (M), Andreas Brock (KD) och Anna-Carin Pehrson (LP) i denna artikel.

Frågan om syskonförtur kommer åter lyftas på Utbilningsnämnden i oktober. Utifrån den kunskap om och de tolkningar av skollagen som gjorde hösten 2016 ändrades riktlinjerna för skolansökan. Vi ansåg då att vi var nödgade att ändra våra regler om syskonförtur.

Nu har Förvaltningsrätten i Stockholm prövat ett fall som återigen aktualiserar frågan om syskonförtur (Förvaltningsrättens dom 2017-06-16, mål nr 27077–16). Förvaltningsrättens dom avsåg överklagande av ett beslut i Sundbybergs kommun gällande revidering av skolvalsregler och införande av syskonförtur som första kriterium i skolansökan.

Förvaltningsrätten framhöll att Sundbyberg är en väldigt liten kommun, geografiskt sett, och har en sådan täthet mellan sina skolor som medför att största avstånd mellan två närliggande skolor är mindre än 1 500 meter. Mot den bakgrunden konstaterade Förvaltningsrätten att det inte var visat att kommunens prioritering mellan elever medförde att en annan elevs berättigade krav på placering nära hemmet åsidosätts. Förvaltningsrätten drog därför slutsatsen att kommunens beslut om revidering av skolvalsreglerna inte var oförenligt med förutsättningarna i 9 kap. 15 § och 10 kap. 30 § skollagen.

Utifrån domen så tolkar vi att det går att åter införa syskonförtur som första kriterium vid skolansökan även på Lidingö baserat på att alla elever på Lidingö bedöms ha närhet till en kommunal skola oavsett var eleven bor. Vi kommer därför föreslå att våra riktlinjer ändras och kommer därför ta upp detta på nästa nämndsammanträde.

Hans Barje (M)
Utbildningsnämndens ordförande

Andreas Brock (KD)
Utbildningsnämndens vice ordförande

Anna-Carin Pehrson (LP)
Utbildningsnämnden ledamot

Dela M+LP+KD: Det går att åter införa syskonförtur i skolansökan

Kommentarer

Henrik Gloudemans 2017-10-27 14:02

Mycket klokt och bra beslut av nämnden. I framtiden förutsätter jag att även förvaltningen tar sitt ansvar.
@Birgitta, jag antar att du är medveten om att det äldre syskonet redan kommit in i skolan pga av närhet och utan hjälp av syskon? Så, så himla orättvist är det inte. Det är en enorm lättnad för många barnfamiljer på Lidingö.

Tomas Otterud 2017-10-24 12:22

Fantastiska nyheter för alla flerbarnsfamiljer på Lidingö. Tryggare barn och mindre stressade föräldrar. Familjer som inte längre behöver oroa sig för om syskonen kan gå på samma skola pga att gränsen till skolan kan förflyttats "100 meter" fram eller tillbaka från år till år beroende på variation i årskullar och nyproducerade bostäder. Tack Hans Barje och Utbildningsnämnden för att ni lyssnat och för att ni inte låtit det gå prestige i frågan.

Ola Backman 2017-10-24 09:33

Äntligen ett beslut som går i linje med vad medborgarna vill!

Anders Wennberg 2017-10-23 17:54

Det låter som ett klokt beslut! För småsyskon är det en trygghet att gå på samma skola som sin storesyster eller storebror. Syskonen kan hjälpa varandra, gå hem från skolan tillsammans och det underlättar givetvis också för föräldrarna.

Birgitta, Lidingö har många bra skolor, så det är ingen risk att någon får resa långt till en annan bra Lidingöskola (än den närmaste) pga detta beslutet. Detta berör de som ligger i gränslandet mellan olika skolor, så vi pratar om några hundra meter hit eller dit. De som bor nära en skola och långt från andra kommer ändå in på närhetsprincipen.

Rebecka Hallerby (L), ledamot i utbildningsnämnden 2017-10-23 10:41

Glädjande att majoriteten nu har slagit sig in på Liberalernas linje som kämpat för återinförandet av syskonförturen hela året.

Jag hoppas att vi i fortsättningen kan undvika en situation där Lidingös föräldrar behöver agera utredare för att majoriteten inte kan presentera fullständiga underlag för utbildningsnämnden.

Anna-Karin Wéstin 2017-10-23 08:42

Det handlar inte om föräldrars bekvämlighet. Det handlar om barnen och en trygghet att kunna gå på samma skola som sina äldre syskon, att bli sedda av personal som redan känner till en. I dag krävs och behövs stor samverkan mellan hem och skola - att bygga upp den relationen och kontakten med två skolor tar tid. Vem blir lidande när föräldrarna eller föräldern måste välja vems skolavslutning man ska närvara på eller vilket föräldramöte man ska gå på?

Birgitta Olsen 2017-10-23 07:20

Jag röstar nej till syskonförtur. Så himla orättvist mot barn som inte redan har äldre syskon i skolan. Ja till förtur till skolan närmast men inte syskonförtur till skolor längre bort. Föräldrars bekvämlighet ska inte styra över barnens rättighet att få rättvis behandling av köplats.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google