Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 december 2021 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

"Det känns helt enkelt bra"

tisdag 12 december 2017 00:04

LILLA LIDINGÖBRON. Den 13 november antog Lidingös kommun-styrelse investeringsbeslutet för Lilla Lidingöbron. Beslutet var inte enhälligt. Moderaterna, Lidingöpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ställde sig bakom beslutet. Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet ville återremittera förslaget för fortsatt utredning och komplettering.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman t.v. och kommunalrådet Birgitta Sköld presenterade det fortsatta arbetet med Lilla Lidingöbron.Anna Rheyneuclaudes Kihlman t.v. och kommunalrådet Birgitta Sköld presenterade det fortsatta arbetet med Lilla Lidingöbron.

- I och med att kommunfullmäktige avsatt medel för detta i nästa års budget så innebär det att vi nu är i skarpt läge, sa kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) och kommunalrådet Birgitta Sköld (LP) vid en pressträff.

År 2012 togs beslut om en ny broförbindelse mellan Lidingö och Stockholm. Efter inriktningsbeslutet 2014, besluten om segelfri höjd på 7,0 meter och dubbelspår 2017, startades själva investeringsarbetet genom att upphandlingen annonserades ut förra tisdagen, den 5 december. Från nu tar man emot anbud från entreprenörer. Sista anbudsdag är satt till den 7 augusti. Därefter sker en utvärdering som ska vara klar den 14 september. Beslutet om vem som får uppdraget meddelas den 1 oktober 2018. Bron ska vara helt klar under år 2022.

- Det är viktigt att vi tog tag i brofrågan, att lappa och laga är inte rationellt. Det kan komma oförutsedda utgifter som inte går att förutse. Vi har nu fattat alla de politiska beslut som behövs, om segelfri höjd, om dubbelspår, om upphandling. Det här har sänt tydliga signaler till Stockholms stad och landstinget att vi kommer gå vidare, sa Anna Rheyneuclaudes Kihlman. Att senarelägga allt sänder fel signaler till alla.

- Vi bygger en bro för framtiden, för de kommande 120 åren, och vi känner ett stort ansvar. Därför kommer vi anlita de bästa specialisterna. Det är tråkigt att Liberalerna och Centerpartiet visar en misstro mot upphandlingen eftersom det finns så hög kompetens hos staden. Hela projektet ska genomsyras av både bred transparens, hög kvalitet och säkerhet, sa Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

Den grupp inom staden som håller i projektet är Stina Karlemyr, som är chef för projektenheten på teknik- och fastighetsförvaltningen, Jan Werner som varit projektledare för brofrågan sedan 2014 och Lena Wennerklint som är entreprenadupphandlare.

Fr.v. Anna Rheyneuclaudes Kihlman, Birgitta Sköld, Lena Wennerklint, Jan Werner och Stina Karlemyr.Fr.v. Anna Rheyneuclaudes Kihlman, Birgitta Sköld, Lena Wennerklint, Jan Werner och Stina Karlemyr.

Entreprenören som får uppdraget ansvarar för hela projektet och utförandet. Totalsumman för byggande och rivningen av Gamla Lidingöbron är 700 miljoner kronor. Landstinget kommer anslå 60 miljoner kronor för att spårkapaciteten ökats till dubbelspår.

- Riktlinjerna som vi tagit fram talar inte om hur bron exakt ska se ut. Här får anbudsgivarna möjligheter. Det som kommer bli utslagsgivande är pris och design. S.k. mervärden har också betydelse, t.ex. god arkitektur, genomarbetad belysning, räcken och gångytor. Däremot ger onödig utsmyckning inget mervärde. Mervärdet ger inte heller några extra pengar men används när man ska jämföra anbuden, sa Lena Wennerklint och tillade att balkongerna som nu finns på skisserna ska vara kvar.

- Vi räknar med att mellan fem och tio företag, svenska och internationella, lämnar anbud. De som kommer ifråga är företag som minst en miljard i omsättning och som måste ha byggt broar tidigare, säger Jan Werner. Om vi bara får ett anbud så kan vi avbryta enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).

De fyra cykelbanor som finns på skisserna ska vara kvar. Mot gångtrafikanterna blir det ett räfflat område som får cyklisterna att hålla sig i sin fil. Man räknar med att den nya bron ska klara tre gånger så hög cykelkapacitet som idag.

- Att bygga en smal bro vore otroligt korkat. Vi bygger för framtiden, en snygg och funktionell bro och vi har nu avtalat med Stockholms stad var vi ska landa bron i Ropsten. Nu diskuterar vi hållplatsläget för Lidingöbanan. Det ska vara effektivt för resenärerna med banan, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman, som tillägger att hela samtalsläget med både Stockholm och landstinget nu är något helt annat än för bara några månader sedan. "Det känns helt enkelt väldigt bra".

Fakta:

Lilla Lidingöbron blir en dubbelspårig bro för Lidingöbanan och mer utrymme för gående, cyklister och mopedister.

Bron blir 16 meter bred och 750 meter lång och därmed en av landets längsta broar. Den blir inte öppningsbar och den segelfria höjden 7 meter.

Cykelbanan får flera filer för att passa olika hastigheter och gångbanan ska hållas separerad. Gott om belysning planeras på bron.

Den nya bron placeras strax norr om den nuvarande och byggs i två etapper. Den första avslutas med att gång- och cykelvägen, som är en del av det regionala cykelstråket till Lidingö, invigs sommaren 2021. Den andra etappen avslutas med att spårvagnen börjar trafikera bron hösten 2022.

Det kommer vara möjligt att ansluta en eventuell framtida spårväg till Lidingö centrum från bron eller bygga tunnelbana till Lidingö.

Dela "Det känns helt enkelt bra"

Kommentarer

Andreas Bengtsson 2017-12-12 11:37

Bra Anna Reyneuclaude Kihlman med klargörande angående bron och upphandlingen. Jag nås av många osanningar kring den nya bron som ska byggas. Framför allt från C men även andra allmänt arga personer. Fakta är botmedlet mot känslor och osanningar. Fakta behöver spridas till fler för att undvika missförstånd och osanningar.
Jag tolkar det som att bron inte kommer ha någon onödiga prålverk, vilket är bra, utan istället kommer god arkitektur, funktionalitet och säkerhet premieras. Jag tolkar det också som att allt är inkluderat i det fasta offererade priset (när det väl kommer i augusti), vilket innebär att C och Ulf Wejdling inte förstått hur upphandlingen är konstruerad eller vad staden kommer betala för. Det förvånar inte mig, men kanske lite pinsamt för Centerpartiet, ett parti som påstår att lite bredare cykelbanor än dagens smala, kan kosta skjortan samt att de balkonger som skissas kostar upp till 100 miljoner!! Bra Centerpartiets fake news nu kan dementeras. Fortsätt så Anna och Jan, fram med fakta som dödar osanningarna.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google