Väder Lidingö

Lidingö lördag 1 april 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

Dubbelspår på gång?

onsdag 22 februari 2017 07:07

INTRESSANT FÖR LIDINGÖ. När landstingets trafiknämnd igår hade sammanträde behandlades Trafikförvaltningens behovsanalys av kollektivtrafikförsörjningen av Norra Djurgårdsstaden, en stadsdel som helt färdigbyggd omfattar cirka 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser. I behovsanalysen ingick flera frågor som berörde Lidingö, som Spårväg City, Lilla Lidingöbron, Ropsten, AGA-depån och en stombusslinje.

Utgångspunkten vad gäller Spårväg City är att landstingsfullmäktige i juni 2016 beslöt att inte avsätta några medel under planperioden för att bygga ut spårvägen mellan Djurgårdsbron och Ropsten. Detta har inneburit oklara planeringsförutsättningar för kollektivtrafiken, som planläggningen för Ropsten, Lilla Lidingöbron och Östlig förbindelse.

Stockholms stad arbetar nu med detaljplaner för Ropsten och ett samråd planeras under 2017. I Ropsten planeras för 750 bostäder, 60 000 kvadratmeter lokalyta, ny inomhus dockningsterminal för bussarna till Lidingö och brygga för pendelbåtarna till Tranholmen och Storholmen. Här ska också Lilla Lidingöbron landa. Byggstart 2019.

Vad gäller Lilla Lidingöbron, med seglingsfri höjd på 5,6 meter (som nu är ändrad till 7,0 meter, se Lidingösidan 21 februari) är en möjlig trafikstart för Lidingöbanan planerad till 2021-2022. Den tidpunkten kommer nu att förskjutas minst 6 månader framåt. Det tidigare beslutet av Trafikförvaltningen om enkelspår på bron börjar nu kanske förändras. Enligt analysen "har ett antal förändringar i omvärldsförutsättningarna skett som skulle kunna påverka den bedömda nyttan". Därför behöver man uppdatera sina analyser och ställningstaganden vad gäller brons spårkapacitet. Häri kommer man även väga in Lidingö stads framtida bostadsplaner.

Depån i AGA är dimensionerad att rymma 30 stycken 40-meters spårvagnar eller 43 stycken 30-metersfordon. Idag behövs 7 stycken 40-metersvagnar för Lidingöbanans trafik. "Ytterligare fordon krävs vid utökad turtäthet", skriver Trafikförvaltningen och tillägger att AGA-depån efter vissa anpassningar även kan utgöra depå för cirka 40 ledbussar.

I december i år börjar Stomlinje 6 trafikera mellan Ropsten och Karolinska sjukhuset via Norra Djurgårdsstaden, Tekniska högskolan och Odenplan. "I kommande utredning finns möjlighet att studera förlängning av stomlinjen till Lidingö centrum eller Södra Värtan" står det i analysen, vilket säkert kan väcka ett visst hopp hos en del lidingöbor.

För att driva på hela arbetet kommer man inrätta gemensamma styr- och arbetsgrupper med representanter från Trafikförvaltningen, Stockholm stad och Lidingö stad. Delrapportering behöver ske i vissa brådskande frågor. "Det gäller exempelvis behovet av dubbelspår på nya Lilla Lidingöbron och läget för en ny tillfällig och permanent hållplats i Ropsten, liksom dimensioneringen av bussterminalen i Ropsten med hänsyn till en etappvis utveckling av kollektivtrafiken".

Trafiknämnden beslutade att uppdra åt förvaltningschefen att återkomma till nämnden med delrapportering under våren 2017, samt slutrapport och förslag till inriktningsbeslut senast under våren 2018.

Se även Lidingösidan 19 september 2016 "Vad ska hända i Ropsten?"

Dela Dubbelspår på gång?

Kommentarer

Anders Bergstedt 2017-02-25 20:45

Anders Bergstedt 2017-02-16 16:10

BYGG INFARTSPARKERING NORR OM BROGRENEN NU !

I avvaktan på att man samsas om hur tågbron skall byggas borde man lösa det akuta problemet som är att Lidingö måste ordna mera infartsparkering. Vi har ju blivit gisslan då det gäller Ropsten och cyklande och gående skall ju numera prioriteras in absurdum.

Genom att bygga en infartsparkering på den outnyttjade jättestora planen norr om brogrenen skulle dagpendlarna spara c:a 150 kronor och få en stärkande promenad till och från Ropsten. Den tar bara en liten del av planen som samtidigt kan användas för annat. Fortsättning med en spång upp mot brogrenen och framtida möjlighet att stiga av och på tåget är lockande.

Jag har försökt att påverka tjänstemän och politiker men gensvaret har varit att rada upp alla problem. Huvudargumentet är att platsen skall användas som upplag. Samtidigt anför man att det är oerhört värdefull mark som måste utnyttjas bättre trots att den stått outnyttjad i så många år och detta kommer att fortsätta.

Det blev ju ingenting av planerna på ett akvarium. Gå in och titta på artiklarna och de storstilade planerna från 2013 på Lidingösidan: http://www.lidingosidan.se/ekonomi/lidingos-blivande-akvarium-akvatiska-snart-pa-samrad/ .Där skulle det finnas 75 parkeringsplatser !!!! Om man skulle komma på något storstilat utnyttjande av området kostar det noll kronor att återställa ! Jag påstår att detta är en närmast genialisk lösning som kostar småpengar jämfört med miljoner som kommer att rulla till bron.

Jag uppmanar tjänstemän och politiker från alla partier att nu visa att ni kan samarbeta och handla snabbt för att lösa akuta problem utan att det kostar massor av miljoner !

Anders Bergstedt 2017-02-25 20:37

Jag klipper från länken till Lidingösidan 19 september 2016:"Infartsparkering
- Nu börjar innerstan redan här, så Stockholm har inget intresse att subventionera parkeringsplatser för lidingöbor, eller skapa en särskild parkeringspolicy för Lidingö. Då får det hellre bli lite fler bilar på vägarna eller så får ni åka mera buss. Men om Lidingö vill betala Stockholm för parkeringsplatser i Ropsten kan det finnas plats i något av kvarteren. Men det kommer ändå vara en period när det inte är så mycket parkeringsplatser i Ropsten, sa Britta Eliasson"

Jag är så trött på allt politiskt tjafs om byggandet av spårvagnsbron. Det kan ni fortsätta med men varför är det knappt någon som reagerar på mitt ständiga tjatande om en infartsparkering på den outnyttjade planen norr om brogrenen ? Den lösningen verkar bli helt nödvändig, kan byggas nu, är flexibel och kostar nästan ingenting ! Ge upp era politiska blockeringar och visa realpolitik !

Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö 2017-02-24 20:38

Det är bra att landstinget nu tar tag i frågan men olyckligt att man inte på en gång tydligt tar ställning för att Spårväg City ska förverkligas. Landstinget har byggt och upprustat Lidingöbanan och byggt Aga-depån med målet att sammankoppla Lidingöbanan med Spårväg City. Om inte sammankopplingen görs går stora investeringar till spillo. I materialet till beslutet nämns att Aga-depån skulle kunna rymma en bussdepå vilket vi motsätter oss kraftigt.

Det är viktigt att de som kommer delta i utredningen från Lidingö Stad tydligt för fram Lidingös intresse av att Spårväg City i enlighet med målsättningen i avtalet med SL från 2009, att bytespunkten i Ropsten blir snabb och smidig samt att det blir dubbelspår på bron.

Björn Hellerstedt 2017-02-22 19:34

Ingen ny snabbcykelväg på G ?

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google