Väder Lidingö

Lidingö tisdag 21 mars 2023 v. 12

Senaste kommentaren - Se fler

Effektivare stadshus. Startutredning kostar 4 Mkr

måndag 2 mars 2015 22:35

Det är 40 år sedan Lidingö stadshus togs i bruk. Huset ritades av professor Sten Samuelson och stod klart 1974. I byggnaderna arbetar idag cirka 350 personer vilket är en stor del av stadens förvaltning. Här finns också en restaurang och en läkarmottagning. Moderniseringsbehovet är stort, främst vad gäller tekniska installationer och hur effektivt ytorna används.

Exteriören på Lidingös stadshus verkar inte ha påverkats så mycket under de 40 år som huset varit färdigt.Exteriören på Lidingös stadshus verkar inte ha påverkats så mycket under de 40 år som huset varit färdigt.

Stadsledningskontoret fick därför ikväll klartecken från kommunstyrelsen att påbörja fas 1 i ett effektiviseringsprojekt som ska inrikta sig på utrednings- förändrings- och beslutsprocessen för själva stadhusbyggnaden. Finansieringen för detta, 4 miljoner kronor, tas från investeringsreserven. Summan ska primärt användas för externa konsulter inom fastighetsekonomi och omvärldsbevakning, arkitektur, förändringsledning och fastighetsexpertis. Beslutsunderlaget för förändringarna ska vara klart i slutet av 2015.

Fas 2 av stadshusets förändring är själva genomförandet av ett eventuellt effektivitets- och byggprojekt, men det beslutet tas i ett senare skede, när fas 1 har redovisats.

Fastigheten är, enligt stadsledningskontoret, "sliten och föråldrad och förändringar i nuvarande utformning blir onödigt kostsamma och komplicerade. För att klara kommande krav från lidingöbor och anställda samt krav på hållbarhet och effektivitet behöver nu förändringar genomföras".

Entréhallen byggdes om 2011. Konstutställningarna visas i hallens vänstra sida.Entréhallen byggdes om 2011. Konstutställningarna visas i hallens vänstra sida.

År 2011 byggdes entréhallen om fick en stor receptionsdisk, ljusgången mellan A- och B-husen fylldes upp med små mötesrum för att kunna ta emot besökare redan i entréplanet och en inpasseringskontroll byggdes. Husets exteriör är hållbar, men installationssystemen är i många fall de ursprungliga och i behov av upprustning.

- Under arbetet i fas 1 kommer vi att titta på flera alternativa möjligheter hur vi kan effektivisera stadshuset. Ekonomin kommer att vara huvudparameter vid jämförelserna. Så omfattningen är ännu inte låst. Vi vet redan nu dock att viss ombyggnation krävs då en del av de tekniska systemen i huset är uttjänta. Det ingår i fas 1 att identifiera och kostnadsbedöma dessa. Kommunstyrelsen kommer alltså kunna avgöra omfattningen i fas 2, men det kommer att finnas en ”miniminivå” vad som måste göras utifrån dels ett fastighetsägarperspektiv, men också ur ett arbetsmiljöperspektiv. Ventilationen i huset är ett exempel på system som vi vet behöver åtgärdas, säger stadsdirektör Anna Hadenius till Lidingösidan.

Thomas Bengtsson, Miljöpartiets gruppledare, vill att man i samband med utredningen även studerar om inte en del av stadshuset kan utvecklas till att rymma ett ordentligt kulturhus, och om en upprustning och eventuell till- eller nybyggnad borde göra stadshuset till ett passivhus, alltså helt uppvärmt av de människor som vistas inomhus plus apparater.

Dela Effektivare stadshus. Startutredning kostar 4 Mkr

Kommentarer

Jill Pukite 2015-03-03 11:38

Aha ... är det kanske till ett nytt stadshus som pengarna från en ev försäljning av Lidingöhem ska tas?!

Patrik Björklund 2015-03-03 06:54

Att bygga bygga om stadshuset till ett passivhus är troligtvis inte genomförbart, med mindre insatser än att man först river befintlig byggnad.
Det är inte miljömässigt försvarbart!

Anders Wennberg 2015-03-03 06:46

Aj då, ytterliggare focus på admin och centrala funktioner. Hoppas att detta finansieras genom att dra ner på admin kostnader och inte genom att dra ner på skola, förskola, kultur & fritid etc eller genom höjda skatter. Ja, det står att pengarna tas från "investeringsreserven", alltså går utanför resultaträkningen - men ändå är en krona alltid en krona, och man kan ju investera i att fräscha upp skolor också med pengarna.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google