Väder Lidingö

Lidingö onsdag 28 oktober 2020 v. 44

Senaste kommentaren - Se fler

Jennie Lindahl 9 okt 08:17 om Finns det endast 57 hjärtstartare på Lidingö?

Efter nio månader: Avslag

tisdag 6 september 2016 11:18

FÖRSLAGET REDAN GENOMFÖRT. I november 2015 lämnade Centerpartiet in en motion till kommunfullmäktige om att skapa en arbetsgrupp för att ta fram förslag så kommunen lever upp till avtalen om att ta emot nyanlända. Efter nio månader behandlade kommunstyrelsen motionen igår och föreslår nu att kommunfullmäktige ska avslå motionen.

Arbetsgruppen skulle bestå av av politiker, tjänstemän, hyresvärdar, byggentreprenörer och representanter för civilsamhället. Huvuduppgift: att ta fram förslag på lämpliga boenden för nyanlända.

Centerpartiets förslag kom sedan det blivit klart att Lidingö stad under 2016 skulle ta emot 171 nyanlända med uppehållstillstånd och 189 ensamkommande asylsökande unga enligt Migrationsverkets anvisningar.

När nu kommunstyrelsen behandlade frågan, efter nio månader, har situationen förändrats och efter den 1 mars i år blivit tydligare, då alla kommuner i Sverige nu är skyldiga att ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd.

"Frågan är redan högst aktuell och så väl tjänstemän som politiker i olika konstellationer arbetar för att få fram lämpliga bostäder. Kommunstyrelsen anser inte att en ytterligare grupp ska sättas samman", skriver man och tillägger "Att utöver redan existerande politisk sammansatta grupperingar skapa ytterligare en grupp ökar på den administrativa bördan utan att det skapar något värde som inte redan finns".

Dela Efter nio månader: Avslag

Kommentarer

Patrik Buddgård (C) 2016-09-06 18:07

Mycket bra har gjorts av stadens tjänstemän sedan vi lämnade in motionen för nästan ett år sedan. Genom motionen ville vi visa att Centerpartiet är redo att ta ett gemensamt ansvar med majoriteten för att klara bostadsfrågan för nyanlända både kort- och långsiktigt.

Nästa år kommer troligen siffran för antalet nyanlända som ska bosättas på Lidingö att öka från årets 171. Vi menar därför att det fortfarande är av största vikt att öppna samtal förs mellan opposition och majoritet för att få fram de bästa lösningarna.

Trots att Kommunstyrelsens ordförande avslog motionen uppfattar vi en vilja till samarbete. Nu är det upp till bevis för majoriteten att detta samarbete fungerar även utan den grupp vi föreslog så vi kan få beslut som har brett stöd i fullmäktige.

Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd 2016-09-06 14:24

Det är kommunstyrelsen som ansvarar för mottagande av nyanlända och beslut ska fattas där. L och MP föreslog dock att svaret på motionen istället skulle vara att arbetsgruppen kring Centrum/Torsvik/Högsätra, med representanter från de politiska partierna, även skulle kunna diskutera möjliga nya bostäder för nyanlända. Förslaget blev dock avslaget.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google